2 iulie 2023 • DUMINICA A XIII-A D.P.A. • Sf. Bernardin Realino, pr.

LECTURA I

Acest bărbat este om sfânt al lui Dumnezeu.
Citire din cartea a doua a Regilor 4,8-11.14-16a

Într-o zi, Elizeu trecea prin Şunem. Acolo era o femeie de vază. Ea a insistat ca el să mănânce. Ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea i-a zis soţului ei: “Iată, ştiu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu! Să facem o cameră mică sus, pe terasă, şi să punem acolo pentru el un pat, o masă, un scaun şi un sfeşnic ca să stea acolo când va veni la noi! Într-o zi Elizeu a venit la ei, s-a dus în camera de sus şi s-a culcat acolo. El i-a zis: “Ce să fac pentru ea?” Ghehazi a răspuns: “Ea n-are niciun fiu, iar soţul ei este bătrân!” El a zis: “Cheam-o!” Ghehazi a chemat-o şi ea a stat la uşă. Elizeu i-a zis: “La anul, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 88(89),2-3.16-17.18-19 (R.: 2a)

R.: Îndurările Domnului în veci le voi cânta.

Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
Căci ai spus: “Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna”;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta! R.

Fericit este poporul care ştie să te aclame,
care umblă în lumina feţei tale, Doamne!
Ei se bucură neîncetat de numele tău
şi se mândresc cu dreptatea ta! R.

Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lor
şi, în bunăvoinţa ta, le înalţi fruntea.
Al Domnului este scutul nostru
şi regele nostru, al Sfântului lui Israel! R.

LECTURA A II-A

Am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez în moartea lui pentru ca să umblăm într-o viaţă nouă.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,3-4.8-11

Fraţilor, nu ştiţi că noi, toţi care am fost botezaţi în Cristos Isus, am fost botezaţi în moartea lui? Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez în moartea lui pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă. Dar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el, ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra lui. Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

(Aleluia) Voi sunteţi o “descendenţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Domnul”, ca să vestiţi faptele măreţe ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. (Aleluia)

EVANGHELIA

Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,37-42

În acel timp, Isus le-a spus celor doisprezece: “Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-şi ia crucea şi nu mă urmează nu este vrednic de mine. Cine ţine la viaţă o va pierde, iar cine îşi pierde viaţa pentru mine o va regăsi. Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis. Cine primeşte un profet pentru că este profet va primi răsplata profetului, iar cine primeşte un drept pentru că este drept va primi răsplata celui drept. Cine va da de băut fie şi numai un pahar cu apă rece unuia dintre aceştia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

O femeie distinsă, din localitatea Şunem, l-a invitat la masă pe profetul Elizeu. Din felul în care el a acceptat invitaţia, din felul în care a stat la masă şi a vorbit, femeia a dedus că el este „om al lui Dumnezeu, un sfânt” şi nu a încetat să-i facă bine, ori de câte ori trecea prin Şunem.
A da de mâncare, de băut şi loc de odihnă unui călător înseamnă a avea respect faţă de viaţă.
Recunoştinţa lui Elizeu a fost pe măsură: s-a rugat lui Dumnezeu, autorul vieţii, să bucure inima femeii cu viaţă, să aibă un copil, în care să-şi găsească menirea ei de mamă, să ştie că nu va muri cu gândul că a fost pedepsită de Dumnezeu cu sterilitatea; ceea ce în acea vreme era o mare ruşine, fiind socotită exclusă din rândul acelora care aşteptau să fie mama lui Mesia.
Isus, care a venit să desăvârşească Legea şi Profeţii, spune mai mult: cine îl primeşte pe el, de fapt îl primeşte pe Tatăl care l-a trimis.
Ce înseamnă a-l primi, atât pe Isus, cât şi pe Tatăl? Înseamnă a intra în intimitate cu Dumnezeu, cu cele trei Persoane divine. Noi spunem deseori rugăciunea Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, dar, grăbiţi şi obişnuiţi, nu ne gândim prea serios la ceea ce spunem şi cu câtă credinţă şi iubire ar trebui să-i aducem preamărire Tatălui, care, în iubirea sa nemărginită, ne-a făcut un dar infinit: ni l-a dat pe Fiul său veşnic în care îşi află toată mulţumirea, şi, o dată cu el, ne-a dăruit toate, tot ce suntem, tot ce avem şi tot ce vom fi în viaţa veşnică; ar trebui să-i aducem preamărire Fiului, care, în iubirea sa nesfârşită, ne-a făcut un dar nemărginit: ni l-a dăruit pe Duhul Sfânt, ca să reverse dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre, să ne îmbogăţească cu cele şapte daruri şi să se roage în noi cu suspine negrăite; ar trebui să-i aducem preamărire infinită Duhului Sfânt, care, ducând la desăvârşire opera mântuirii, începută de Cristos, ne-a făcut un dar care atinge graniţele dumnezeirii: ne-a dăruit-o pe Fecioara Maria ca Mamă a lui Dumnezeu, cu menirea de a ne conduce pe noi la desăvârşirea lui Cristos, de a fi pe veci copiii Tatălui în Duhul Sfânt.
Sfântul descoperă pe cel sfânt. Femeia din Şunem era o sfântă şi a descoperit în Elizeu pe „omul lui Dumnezeu”, prin mijlocirea căruia a dobândit un fiu. Fecioara Maria este preasfântă şi a descoperit în însuşi Fiul său pe Fiul lui Dumnezeu şi vrea să ne mijlocească harul de a ne ţine în braţele ei pentru toată veşnicia. Dar, ca să ajungem în braţele Fecioarei-Mame, Isus ne cere să luăm crucea de fiecare zi şi să-l urmăm, ca să ne învrednicim de a-l vedea pe Tatăl. Crucea pe care Isus ne cere să o luăm este aproapele. Ori de câte ori ne cere să-l iubim, vrea să ne arătăm iubirea faţă de Dumnezeu prin a face bine tuturor, chiar şi duşmanilor, ca să trăim pentru Dumnezeu.
Sora sfântului Ludovic, regele Franţei, tricota o haină. Regele, trecând şi văzând-o lucrând de zor, i-a spus: „Sora mea, desigur, mie îmi vei da această haină?” „Dragă Maiestate, am promis-o unui prinţ mai mare ca dumneavoastră”. „Cine este acest prinţ?” „Este un sărac al lui Isus şi, prin urmare, este Isus Cristos însuşi căruia i-am promis-o”.

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul A,
Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 2-9 iulie 2023

2 D DUMINICA A XIII-a D.P.A.; Sf. Bernardin Realino, pr.
3 L Sf. Toma, Ap.
4 M Sf. Elisabeta a Portugaliei *; Fer. Piergiorgio Frassati
5 M Sf. Anton M. Zaccaria, pr. *
6 J Sf. Maria Goretti, fc. m. *
7 V Fer. Benedict al XI-lea, pp.
8 S Ss. Epictet și Astion, m. **; Aquila și Priscilla, soți m.
9 D DUMINICA A XIV-a D.P.A.; Ss. Augustin Zhao Rong, pr. și îns. m.; Veronica Giuliani, fc.


Gândul săptămânii

“Fericirea e ceva ce omul caută pentru sine şi nu găseşte decât în celălalt.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons