2 august 2020 • DUMINICA A XVIII-A D.P.A. • Ss. Eusebiu de Vercelli, ep.; Petru Iulian Eymard, pr.; Portiuncula

LECTURA I

Veniţi şi mâncaţi!
Citire din cartea profetului Isaia 55,1-3

Aşa vorbeşte Domnul: “Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă, chiar şi cel care nu are argint! Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi! Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, dar fără argint şi fără plată! De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu este pâine? De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură? Ascultaţi-mă şi veţi mânca bine şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug! Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine! Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi! Voi încheia cu voi o alianţă veşnică, după bunătatea de neclintit faţă de David”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 144(145),8-9.15-16.17-18 (R.: 16)

R.: Tu deschizi, Doamne, mâinile tale şi saturi orice vietate.

Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare,
tu le dai hrană la vreme potrivită.
Tu deschizi mâinile tale
şi saturi cu dărnicie orice vietate. R.

Drept este Domnul pe toate căile sale
şi credincios în toate lucrările sale.
Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

LECTURA A II-A

Nicio altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,35.37-39

Fraţilor, cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos? Oare necazul sau strâmtorarea, sau persecuţia sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia sau sabia? Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători prin cel care ne-a iubit. Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 4,4b
(Aleluia) Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA

Au mâncat toţi şi s-au săturat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,13-21

În acel timp, când a auzit Isus despre moartea lui Ioan Botezătorul, a plecat de acolo cu barca spre un loc pustiu şi izolat; aflând, mulţimile l-au urmat pe jos din cetăţi. Coborând, Isus a văzut o mare mulţime, i s-a făcut milă de ei şi le-a vindecat bolnavii. La lăsatul serii, s-au apropiat de el discipolii, spunând: “Locul este pustiu şi ora e deja târzie, dă drumul mulţimilor, ca, mergând prin sate, să-şi cumpere de mâncare!” Dar Isus le-a zis: “Nu-i nevoie să plece. Daţi-le voi să mănânce!” Ei însă i-au spus: “Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti”. Atunci le-a zis: “Aduceţi-mi-le aici!” Poruncind mulţimilor să se aşeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat privirea spre cer, a mulţumit, a frânt pâinile şi le-a dat discipolilor, iar discipolii, mulţimilor. Au mâncat toţi şi s-au săturat, iar din ceea ce a prisosit din bucăţi, au strâns douăsprezece coşuri pline. Iar cei care au mâncat erau cam cinci mii de bărbaţi, în afară de femei şi copii.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

De când Isus Cristos a început să predice, Sfântul evanghelist Matei notează în mod constant faptul că mulţimile se adună tot mai numeroase în jurul Lui, pentru ca să-L asculte, întrucât învăţătura Lui este inedită…, le merge la inimă…, îi uimeşte…, îi vindecă… El îi învăța ca unul care are autoritate și nu în felul cărturarilor lor (7, 29). Aşa se explică faptul că, deşi abia a încheiat o serie de învăţături şi că şi-ar fi dorit să se retragă într-un ţinut nelocuit pentru a fi singur măcar câtva timp, Isus se vede iarăşi întâmpinat de o mare mulţime de oameni care a alergat înaintea Lui. Văzând această mulţime de oameni, Isus a fost cuprins de milă faţă de ei şi i-a vindecat pe cei bolnavi. Mai apoi, spre seară, când ucenicii i-au cerut Mântuitorului să-i lase să plece ca să-şi caute de mâncare, El le-a spus: „Daţi-le voi să mănânce!”. Or, ei consideră că nu poate fi hrănită o mulţime de vreo cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii, doar cu cinci pâini şi doi peşti. Cu toate acestea, Isus ţine ca oamenii să fie hrăniţi întrucât El vrea ca toţi cei care Îl caută să afle la El vindecare şi hrană pentru suflet şi pentru trup, lumină pe calea vieţii – situându-se astfel în linia profeţiei din prima lectură în care Dumnezeu îi îndemna pe aleşii săi: Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă; chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură?… Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi!
Ce să înţelegem, însă, prin acea generoasă şi gratuită ofertă de apă şi de grâu, de vin şi de lapte? Oare Isus vrea să transforme Biserica într-o fundaţie caritativă planetară care împarte mereu ajutoare? Evident că nu! Din modul în care Isus se comportă atunci când satură mulţimea înţelegem că înmulţirea pâinilor are loc într-un cadru special: după ce a poruncit mulţimii să se aşeze, ne spune Sfântul Matei, [Isus] a luat pâinile… şi, ridicându-şi ochii spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor să le împartă… Prin acest mod de exprimare, evanghelistul ne sugerează atmosfera Sfintei Liturghii în care ucenicii se adună în jurul Mântuitorului pentru a-L asculta şi a-I medita cuvintele şi pentru a se hrăni cu Trupul şi Sângele Său. Or, tocmai în acest cadru ucenicii descoperă iubirea Lui faţă de ei, dar şi, potrivit lecturii a doua, în ce constă răspunsul lor la această iubire: Cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia?
Un astfel de ataşament nu poate să nu treacă prin iubirea şi slujirea aproapelui care presupune adesea să-şi împartă pâinea cu cel flămând…

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 2-8 august 2020

2 D DUMINICA A XVIII-A DE PESTE AN; Ss. Eusebiu de Vercelli, ep.; Petru Iulian Eymard, pr.; Portiuncula
3 L Sf. Martin, pustnic
4 M Sf. Ioan Maria Vianney, pr. **
5 M Sfințirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare” *
6 J Schimbarea La Față A Domnului; Fer. Octavian, ep.
7 V Ss. Sixt al II-lea, pp. și îns. m. *; Caietan, pr. *
8 S Sf. Dominic, pr. **
9 D DUMINICA A XIX-A DE PESTE AN; Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), fc. m., patr. a Europei


Gândul săptămânii

“Nu există pace adevărată fără răbdare.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons