19 septembrie 2021 • DUMINICA A XXV-A D.P.A. • Sf. Ianuariu, ep. m.

LECTURA I

Să-l condamnăm pe cel drept la o moarte ruşinoasă!
Citire din cartea Înţelepciunii 2,12.17-20

Au spus cei care nu gândesc drept: “Să-l pândim pe cel drept, căci ne deranjează, stă împotriva faptelor noastre, ne reproşează păcate împotriva legii şi ne acuză de păcate împotriva disciplinei noastre! Să vedem dacă sunt adevărate cuvintele lui şi să încercăm ce va fi la sfârşitul lui! Căci dacă cel drept este fiul lui Dumnezeu, el îi va veni în ajutor şi-l va salva din mâna celor care-i stau împotrivă. Să-l testăm prin jignire şi chin, ca să cunoaştem blândeţea lui şi să ne dăm seama de răbdarea lui! Să-l condamnăm la o moarte ruşinoasă, căci, după cuvintele sale, el va fi supravegheat de Domnul!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 53(54),3-4.5.6 şi 8 (R.: 6b)

R.: Domnul este acela care susţine viaţa mea.

Dumnezeule, pentru numele tău, mântuieşte-mă
şi fă-mi dreptate prin puterea ta!
Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,
pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele! R.

Pentru că străinii s-au ridicat împotriva mea
şi cei violenţi caută sufletul meu:
ei nu-l pun pe Dumnezeu înaintea lor. R.

Dar Dumnezeu este cel care mă ajută,
Domnul este cel care susţine viaţa mea.
Cu drag îţi voi aduce jertfă,
voi lăuda numele tău, Doamne, pentru că este bun. R.

LECTURA A II-A

Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,16-4,3

Preaiubiţilor, acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi, paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace. De unde vin războaiele, de unde conflictele dintre voi? Oare nu tocmai din poftele voastre care se luptă în membrele voastre? Râvniţi şi nu aveţi; ucideţi şi invidiaţi, dar nu reuşiţi să obţineţi; vă luptaţi şi purtaţi războaie; nu aveţi pentru că nu cereţi; cereţi şi nu primiţi pentru că cereţi rău, pentru a risipi în plăcerile voastre.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. 2Tes 2,14
(Aleluia) Dumnezeu ne-a chemat prin evanghelie spre dobândirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,30-37

În acel timp, plecând de acolo, Isus străbătea Galileea şi nu voia ca cineva să ştie, căci îi învăţa pe discipolii săi şi le spunea: “Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia”. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-l întrebe. Au venit la Cafarnaum şi, când erau în casă, i-a întrebat: “Despre ce aţi discutat pe drum?” Însă ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii despre cine este mai mare. Aşezându-se, s-a adresat celor doisprezece şi le-a spus: “Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor!” Şi, luând un copil, l-a aşezat în mijlocul lor, apoi, luându-l în braţe, le-a spus: “Oricine primeşte un astfel de copil în numele meu, pe mine mă primeşte; iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, ci pe acela care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Noutatea surprinzătoare revelată de Isus cu privire la statutul său de Cristos (Mesia), evocată în fragmentul evanghelic al duminicii trecute, nu a fost asimilată de ucenicii săi în mod spontan. Iată-l, aşadar, pe Mântuitorul în textul evanghelic de astăzi străbătând ţinutul Galileei în dorinţa de a fi singur cu ucenicii săi spre a-i învăţă. Învăţătura avea în vedere destinul lui Cristos. Acest destin nu era unul epatant, ci unul care asuma trăsăturile servitorului suferind, evocat în prima lectură a duminicii trecute (Is 50,5-9), ori ale dreptului persecutat, evocat în prima lectură de astăzi: Să-l pândim pe cel drept, căci ne deranjează… Să-l testăm prin jignire şi chin, ca să cunoaştem blândeţea lui şi să ne dăm seama de răbdarea lui! Să-l condamnăm la o moarte ruşinoasă, căci, după cuvintele sale, el va fi supravegheat de Domnul! (Înţ 2,12-20). Ştiind, aşadar, ceea ce urma să i se întâmple la Ierusalim, Isus le spune ucenicilor pe un ton, de bună seamă, grav: Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie.
În faţa unui astfel de anunţ, noi ne-am aştepta ca ucenicii să amuţească de uimire ori de emoţie şi, eventual, să încerce să reflecteze asupra consecinţelor lui. Or, nimic din toate astea. Sfântul Marcu ne spune că ucenicii n-au înţeles cuvântul rostit de Isus şi se temeau să-l întrebe. Mai mult, imediat după aceea, în drum spre Cafarnaum au tot şoşotit în spatele lui Isus. Ajunşi acasă, El i-a întrebat despre ce au vorbit ei pe cale, dar toţi tăceau pentru că, ne spune evanghelistul, au încercat să afle cine este mai mare dintre ei. Cu alte cuvinte, Isus le face cunoscut sfârşitul său tragic care avea să aibă loc peste puţin timp la Ierusalim, iar ei discută întâietăţile la nivel de grup. Incredibil! Fără să ştim ceea ce a simţit în acea clipă, Isus profită de situaţie pentru a le încredinţa una din învăţăturile sale cele mai originale şi mai fundamentale, învăţătură traversată de teologia crucii oferită duminica trecută (Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze!). În noua sa învăţătură Isus exprima practic atitudinea sa în lucrarea mântuirii … deşi din fire Dumnezeu, nu a ţinut la egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine… (Fil 2,6-7) Învăţătura lui spune: Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor şi să adopte atitudinea de copil… O astfel de atitudine, potrivit lecturii a doua, exclude gelozia şi rivalitatea care sunt sursa tuturor dezordinilor şi a faptelor rele. Apoi, Sfântul Iacob îi îndeamnă pe destinatarii epistolei sale să-şi însuşească acea înţelepciune venită de sus care este, înainte de toate, curată, apoi, paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie.
Acesta este profilul ucenicului care corespunde cu cel al lui Cristos.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 19-26 septembrie 2021

19 D DUMINICA A XXV-A D.P.A.; Sf. Ianuariu, ep. m.
20 L Ss. Martiri din Coreea **
21 M Ss. Matei, ap. și ev.; Iona, profet
22 M Ss. Mauritius, ofițer și îns. m.; Silvan, pustnic
23 J Ss. Pius din Pietrelcina (Padre Pio), pr. **, Zaharia și Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul
24 V Sf. Gerard, ep. m.
25 S Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, clg.
26 D DUMINICA A XXVI-A D.P.A.; Ss. Cosma și Damian, m.; Ghedeon


Gândul săptămânii

“Binefacerile trebuie să ne miște, insultele nu trebuie să ne atingă.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons