19 mai 2024 • DUMINICA RUSALIILOR • Sf. Celestin al V-lea, pp.

LECTURA I

Au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.
Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

Când a sosit ziua Rusaliilor, toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc. Şi, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, şi a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Şi erau atunci la Ierusalim iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer. Când s-a auzit vuietul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiţi şi se minunau, spunând: “Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc? Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, din Pont şi Asia, din Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi din părţile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudei cât şi prozeliţi, cretani şi arabi îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 103(104),1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău şi reînnoieşte faţa pământului!
sau:
Aleluia.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare!
Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne!
Pământul este plin de creaturile tale. R.

Dacă le iei suflarea,
ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

Gloria Domnului să rămână în veci!
Să se bucure Domnul de lucrările sale!
Să ajungă cântecul meu până la el,
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A

Rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,16-25

Fraţilor, umblaţi în Duh şi nu împliniţi poftele trupului! Căci trupul doreşte împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului: acestea se împotrivesc unul altuia aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi. Căci dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege. De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, neruşinarea, idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările, invidiile, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege. Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele. Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA

Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,26-27; 16,12-15

În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: “Când va veni Mângâietorul pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie despre mine. Şi voi veţi da mărturie, pentru că de la început sunteţi cu mine. Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni. El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua şi vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că ia dintr-al meu şi vă va vesti”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie pentru mine. De asemenea şi voi veţi da mărturie pentru că de la început sunteţi cu mine. Multe lucruri aş mai avea de spus, dar acum nu le puteţi înţelege. Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul (…) (In 15,26-27; 16,12-15)
În fiecare an, liturgia cuvântului din sărbătoarea Rusaliilor ne reaminteşte, prin prima lectură luată din Faptele Apostolilor (2,1-11), evenimentul spectaculos petrecut la Ierusalim la 50 de zile după Învierea lui Isus Cristos: coborârea Duhului Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, asupra ucenicilor adunaţi în încăperea de sus, încăpere în care obişnuiau să se întrunească. Această coborâre a Duhului Sfânt, promisă de Isus Cristos înainte de a se înălţa la cer, avea să-i transforme în martori curajoşi ai Învierii Mântuitorului.
Sfântul Evanghelist Ioan atestă că Isus a făcut mai mult decât să le promită că, după plecarea lui, li-l va trimite pe Duhul Sfânt. În cadrul a două discursuri testamentare, Isus le explică pe îndelete rolul pe care Duhul îl va avea de împlinit. Mai întâi, acest Duh îi va ajuta să aprofundeze toate câte Isus i-a învăţat de-a lungul activităţii sale (7,16.28; 8,28) şi îi va împiedica să uite. Apoi, acelaşi Duh va fi alături de ei ca un Apărător atunci când, din cauza mărturiei (prin cuvânt şi viaţă) în favoarea Învierii lui Isus, vor avea de înfruntat persecuţia lumii. Într-adevăr, ucenicii au nevoie să ştie că în momentele grele nu sunt singuri, că Apărătorul le este aproape, că Duhul adevărului dă mărturie prin intermediul lor pentru Isus. În sfârşit, Duhul îi va face să cunoască cele viitoare, cunoaştere care nu se vrea o prezicere a viitorului sau vreo nouă revelaţie faţă de cele făcute de Isus, ci mai curând lămurind viitorul cu ajutorul misterului lui Isus. În fond, Duhul Sfânt continuă ceea ce Isus a făcut: să reveleze oamenilor misterul lui Dumnezeu. Or, despre conţinutul misterului divin întâlnim în cartea profetul Ieremia o promisiune care avea să se împlinească odată cu coborârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor: Le voi da o inimă ca să înţeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor (Ier 24,7)
În această zi noi implorăm asupra noastră aceeaşi lucrare minunată, aceeaşi luminare a minţii şi aceeaşi purificare a inimii, aceeaşi prezenţă protectoare şi consolatoare. Ura lumii nu este departe de Biserică, dar Duhul Sfânt, Apărătorul, continuă să o călăuzească şi să o ocrotească. Cu acest gând şi cu această speranţă sărbătorim noi Rusaliile.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 19-26 mai 2024

19 D DUMINICA RUSALIILOR; Sf. Celestin al V-lea, pp.
20 L Sf. Fc. Maria, Maica Bisericii **; Ss. Bernardin din Siena, pr. *; Lidia (Săptămâna a 7-a d.p.a.)
21 M Ss. Elena, împ. *; Cristofor Magallanes, pr. și îns., m. *; Eugen de Mazenod, ep.
22 M Sf. Rita din Cascia, clg. *; Emil, m.
23 J Sf. Dezideriu, ep. m.
24 V Sf. Fc. Maria, Ajutorul Creștinilor **; Ss. Donațian și Rogațian, m.
25 S Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *; Maria Magdalena de Pazzi, fc. *
26 D PREASFÂNTA TREIME; Sf. Filip Neri, pr.


Gândul săptămânii

“Omul este una din făpturile care se alcătuiesc cel mai încet şi care trec cel mai repede.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons