19 februarie 2023 • DUMINICA A VII-A D.P.A. • Sf. Mansuet, ep.

LECTURA I

Să-l iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi.
Citire din cartea Leviticului 19,1-2.17-18

În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: “Spune întregii adunări a fiilor lui Israel: «Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru! Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău ca să nu porţi păcat din cauza lui! Să nu te răzbuni şi să nu ţii ură pe fiii poporului tău! Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! Eu sunt Domnul»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 102(103),1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a)

R.: Domnul este îndurător şi milostiv.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine să binecuvânteze numele său cel sfânt!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

El îţi iartă toate nelegiuirile
şi te vindecă de orice boală.
El îţi răscumpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste. R.

Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
El nu face după greşelile noastre,
nici nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre. R.

Cât de departe este răsăritul de apus,
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre.
Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el. R.

LECTURA A II-A

Toate sunt ale voastre, iar voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,16-23

Fraţilor, nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi, este sfânt. Să nu se înşele nimeni! Dacă cineva dintre voi crede că este înţelept în lumea aceasta, să devină nebun ca să ajungă înţelept, pentru că înţelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, căci este scris: “El îi va pierde pe cei înţelepţi în şiretenia lor” şi din nou: “Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi el ştie că sunt zadarnice”. Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre: fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare: toate sunt ale voastre, iar voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

1In 2,5a
(Aleluia) Dacă cineva păstrează cuvântul lui Cristos, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. (Aleluia)

EVANGHELIA

Iubiţi-i pe duşmanii voştri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-48

În acel timp, Isus îi învăţa, zicând: “Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi» şi «dinte pentru dinte!» Eu însă vă spun: să nu vă împotriviţi celui rău; ba mai mult, dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt! Celui care vrea să te judece şi să-ţi ia tunica, lasă-i şi mantia, iar dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie de paşi, mergi cu el două! Celui care îţi cere dă-i şi celui care vrea să împrumute de la tine nu-i întoarce spatele. Aţi auzit că s-a spus: «Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!» Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi! Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii? Aşadar, fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Revelaţia înţelepciunii lui Isus Cristos continuă şi în această duminică. Într-adevăr, alte două fragmente ale Predicii de pe munte ne explică în ce fel comportamentul din viaţa cotidiană a discipolilor faţă de semenii lor reflectă atitudinea Tatălui ceresc faţă de oameni. Cu alte cuvinte, în ce fel trebuie să împlinească ei în viaţa de zi cu zi porunca lui Isus: Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este!
„Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt; şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantaua. Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. Celui care îţi cere, dă-i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele… Aţi auzit că s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău». Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.”
O astfel de atitudine înnoită, care imită atitudinea lui Dumnezeu însuşi faţă de oameni, are un suport consistent în celelalte texte ale Liturgiei Cuvântului de astăzi. De exemplu, psalmistul evocă, în poemul său, modul în care l-a perceput el pe Dumnezeu: Domnul este îndurător şi milostiv, el este îndelung răbdător şi plin de dragoste… Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii, aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul… Prin urmare, o astfel de atitudine părintească a lui Dumnezeu impune fiilor poporului ales un comportament pe măsură: Fiţi sfinţi, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să nu te sfieşti a-l dojeni pe aproapele tău ca să nu porţi păcatul lui. Nu căuta să te răzbuni şi nu ţine supărare pe fiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi… (Lev 19,2.17-18) Admirabilă învăţătură ascunsă în paginile Vechiului Testament! Şi, deşi ea este propusă ca Lege de pus în aplicare doar între membrii poporului lui Israel, într-o zi Isus o va prelua, o va desăvârşi şi o va propune tuturor discipolilor care alcătuiesc Biserica sa răspândită la toate popoarele. Sfântul apostol Paul va adăuga o motivaţie suplimentară comportamentului înnoit pe care fiecare membru al Bisericii lui Cristos trebuie să şi-l însuşească: Fraţilor, nu uitaţi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt, iar acest templu sunteţi voi… Voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu (1Cor 3,16.22-23).
Ne regăsim noi în această viziune şi în această atitudine voită de Isus Cristos pentru ucenicii săi?

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 19-26 februarie 2023

19 D DUMINICA A VII-A D.P.A.; Sf. Mansuet, ep.
20 L Sf. Elefterie, ep.
21 M Sf. Petru Damiani, ep. înv. *
22 M MIERCUREA CENUȘII (post și abstinență); Catedra Sf. Ap. Petru; Sf. Margareta din Cortona, clg.
23 J Sf. Policarp, ep. m. (*)
24 V Fer. Marcu de Marconi, pr.
25 S Sf. Cezar, medic
26 D DUMINICA I DIN POST; Sf. Alexandru, ep.


Gândul săptămânii

“Cel ce-şi aduce aminte de Dumnezeu, învaţă să nu uite pe nimeni.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons