18 septembrie 2022 • DUMINICA A XXV-A D.P.A. • Sf. Iosif din Copertino, pr.

LECTURA I

Contra acelora care îi cumpără cu bani puţini pe cei nevoiaşi.
Citire din cartea profetului Amos 8,4-7

Ascultaţi lucrul acesta: voi îl călcaţi în picioare pe cel nevoiaş şi-i nimiciţi pe cei umili ai ţării, spunând: “Când vor trece luna nouă ca să vindem grâul şi sabatul ca să deschidem grânarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, să falsificăm balanţele spre înşelătorie? Să-i cumpărăm cu argint pe cei săraci, iar pe nevoiaş, cu o pereche de sandale, şi să vindem şi pleava grâului”. Domnul s-a jurat pe gloria lui Iacob: “Nu voi uita niciodată toate lucrările voastre”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 112(113),1-2.4-6.7-8 (R.: cf. 1a şi 7b)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul care îl înalţă pe cel sărman!
sau:
Aleluia.

Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac! R.

Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri.
Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus,
care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

El ridică pe cel sărac din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman,
pentru ca să-l aşeze alături de nobili,
de nobilii poporului său. R.

LECTURA A II-A

Să se facă rugăciuni pentru toţi oamenii, căci el vrea ca toţi oamenii să se mântuiască!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 2,1-8

Preaiubitule, îndemn, înainte de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru regi şi pentru toţi cei care sunt în conducere, ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. Căci unul este Dumnezeu şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Cristos Isus care s-a dat pe sine însuşi ca răscumpărare pentru toţi. Aceasta este mărturia adusă la timpul stabilit, pentru care am fost pus eu ca predicator şi apostol – spun adevărul, şi nu mint -, învăţător al păgânilor în credinţă şi adevăr. Aşadar, vreau ca bărbaţii să se roage în orice loc ridicându-şi mâinile sfinte, fără mânie şi ceartă.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

2Cor 8,9
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,1-13

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Era un om bogat care avea un administrator. Acesta a fost denunţat că i-ar risipi averea. El l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud despre tine? Dă cont de administraţia ta, căci de acum nu mai poţi fi administrator!» Atunci administratorul şi-a spus în sine: «Ce voi face, pentru că stăpânul îmi ia administraţia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. Ştiu ce voi face pentru ca oamenii să mă primească în casele lor atunci când voi fi dat afară din administraţie». Şi, chemându-i pe debitorii stăpânului său, unul câte unul, i-a spus primului: «Cu ce eşti dator stăpânului meu?» Acesta i-a spus: «Cu o sută de baţi de untdelemn». El i-a răspuns: «Ia‑ţi chitanţa, aşază-te repede şi scrie cincizeci!» După aceea i-a spus altuia: «Tu cât datorezi?» Acesta a răspuns: «O sută de kor de grâu». El i-a spus: «Ia-ţi chitanţa şi scrie optzeci!» Stăpânul l-a lăudat pe administratorul nedrept, pentru că a lucrat cu înţelepciune; pentru că fiii veacului acestuia, în generaţia din care fac parte, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii. Iar eu vă spun: Faceţi-vă prieteni din mamona nedreaptă, pentru ca ei să vă primească în corturile veşnice atunci când veţi duce lipsă. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mai mari. Şi cine este necinstit în cele mai mici lucruri este necinstit şi în cele mai mari. Deci, dacă voi nu aţi fost credincioşi cu mamona nedreaptă, cine vă va încredinţa adevărata bogăţie? Şi dacă nu aţi fost credincioşi cu avuţia străină, cine v-o va da pe a voastră? Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Cel lacom după avere, arată profetul Amos în prima lectură, nu se gândeşte la Dumnezeu nici în zi de sărbătoare, fiindcă banul este dumnezeul său. Pentru ban nu se dă în lături de la nicio fărădelege, nu are niciun scrupul când asupreşte pe cei săraci, când înşală pe oricine. Dar Dumnezeu se jură: Niciodată nu voi uita faptele lor rele.
Isus a spus discipolilor săi parabola administratorului nedrept, care, din bunurile stăpânului său şi-a asigurat traiul când nu va mai fi administrator, cu intenţia ca ei să pună mai mult efort pe pământ pentru a câştiga cerul, viaţa veşnică. Mântuitorul a cuprins în cuvântul Mamonă toate bunurile pământeşti, pe care le cataloghează drept bogăţii nedrepte. Ne întrebăm: nedrepte sunt şi cele pe care le adunăm cu ajutorul lui Dumnezeu păstrând poruncile? Chiar dacă le-am dobândit pe cale cinstită cu ajutorul lui Dumnezeu şi avem mai mult decât necesarul pentru viaţă, şi le reţinem, tot nedrepte sunt, fiindcă ceea ce prisoseşte aparţine celor săraci.
Apostolul Paul, cunoscând cât de lacomi sunt oamenii după avere, căutând fel de fel de posturi înalte cu venituri bogate, şi cât de greu va intra cel bogat în împărăţia cerului, ne îndeamnă să ne rugăm pentru mântuirea lor, să privim la Isus, care s-a dat pe sine însuşi ca răscumpărare pentru noi, a dat omenirii trupul şi sângele său, sufletul şi toată dumnezeirea sa în Euharistie, ca fiecare dintre noi să aibă parte de înviere şi de viaţa veşnică. Asta contează.
Cu toate că Fiul lui Dumnezeu, pe cruce, a dus la desăvârşire – S-a săvârşit – nunta sa cu omenirea, pe care a răscumpărat-o din păcat şi, înviind, a făcut-o să se renască la o viaţă nouă şi i-a dat dreptul (paşaportul) pentru slava cea veşnică, totuşi, atâta timp cât trăim pe acest pământ, mântuirea noastră este în speranţă, spune sfântul apostol Paul. Este drept: speranţa nu ne face de ruşine, deoarece este bazată pe iubirea negreşelnică a lui Dumnezeu, deoarece el, care pentru mântuirea lumii nu a cruţat nici chiar pe Fiul său, ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, cum nu ne va da împărăţia? Dar omul vrea să aibă siguranţa posesiei acuma. Pe când speranţa constă în aşteptarea unui bine viitor, promis cu toată siguranţa de Dumnezeu, dar încă nesigur, deşi cere colaborarea liberă a fiecărui om. Această colaborare dă vieţii prezente o notă de precaritate, de nesiguranţă, de aşteptare, de veghere, de teamă. Cu adevărat suntem chemaţi, şi suntem fii ai lui Dumnezeu – afirmă Conciliul Vatican II, bazat pe Sfintele Scripturi – dar încă nu am ajuns să fim cu Cristos în slavă, în acea glorie veşnică în care vom fi asemenea lui Dumnezeu, fiindcă îl vom vedea aşa cum este, care, deocamdată, ni se pare doar o teorie. De aceea, atâta timp cât locuim în acest trup şi suntem călători încă departe de Cristos, suspinăm în noi înşine, dorind să fim cu Cristos, numai că cele văzute ne ademenesc cu deosebită putere. Ştim că viaţa pământească nu constituie o valoare în sine, definitivă, ci, mai degrabă, o valoare de încercare, un drum spre o ţintă precisă – veşnicia fericită –, totuşi, înclinaţiile spre cele pământeşti sunt tiranice.
Un proverb indian spune: Viaţa este un pod. Pe pod treci, dar nu-ţi faci casa pe el. Creştinul, aşadar, nu trebuie să fie preocupat de grija stabilirii lui cât mai bine pe acest pământ, ci de a merge fără încetare spre patria care îl aşteaptă cu porţile deschise. Dacă în această viaţă se foloseşte de bunurile pământeşti, nu trebuie să se ataşeze de ele, ca nu cumva să se oprească la ele, ci trebuie să ajungă la cele veşnice. Dar, dacă pentru a-şi realiza acest scop este necesar să renunţe la orice ar fi valoare pământească, trebuie s-o facă cu bunăvoinţă, fiindcă ştie că pentru împărăţia cerurilor trebuie să fie asemenea unui negustor care caută perle preţioase; şi, găsind o perlă de mare valoare, merge, vinde toate averile sale şi o cumpără. Nimic nu-i mai preţios decât viaţa veşnică.

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul C, Editura „Presa Bună”, Iași, 2005


Calendarul săptămânii 18-25 septembrie 2022

18 D DUMINICA A XXV-A D.P.A.; Sf. Iosif din Copertino, pr.
19 L Sf. Ianuariu, ep. m. *
20 M Ss. Martiri din Coreea **
21 M Ss. Matei, ap. și ev.; Iona, profet
22 J Ss. Mauritius, ofițer și îns. m.; Silvian, pustnic
23 V Ss. Pius din Pietrelcina (Padre Pio), pr. **; Zaharia și Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul
24 S Sf. Gerard, ep. m.
25 D DUMINICA A XXVI-A D.P.A.; Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, clg.


Gândul săptămânii

““Supune-te promisiunilor tale cu aceeaşi dăruire şi fără rezerve ca unui ordin sacru.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons