18 octombrie 2020 • DUMINICA A XXIX-A D.P.A. • Sf. Luca, ev.

LECTURA I

Eu l-am luat pe Cirus de mâna dreaptă, pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile.
Citire din cartea profetului Isaia 45,1.4-6

Aşa vorbeşte Domnul către unsul său, Cirus, pe care l-am luat de mâna dreaptă, pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile, să dezleg coapsele regilor, ca să deschid uşile şi porţile să se închidă. De dragul slujitorului meu Iacob şi al lui Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ţi-am dat un titlu de cinste când tu nu mă cunoşteai. Eu sunt Domnul şi nu mai este altul, în afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, deşi tu nu mă cunoşteai, ca să se ştie de la răsăritul soarelui până la apus că nu este nimic în afară de mine: eu sunt Domnul şi nu este altul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 95(96),1 şi 3.4-5.7-8.9-10ac (R.: 7b)

R.: Daţi Domnului glorie şi putere!

Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda,
mai de temut decât toţi zeii.
Căci toţi zeii popoarelor sunt deşertăciune,
Domnul însă a făcut cerurile. R.

Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor,
daţi Domnului glorie şi putere!
Daţi Domnului gloria numelui său!
Aduceţi ofrande de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui! R.

Prosternaţi-vă înaintea Domnului
îmbrăcaţi în podoabe sfinte;
dansaţi înaintea lui, toţi locuitorii pământului!
Spuneţi printre neamuri: “Domnul stăpâneşte!”
El va judeca popoarele cu dreptate. R.

LECTURA A II-A

Ne-am amintit de lucrarea credinţei voastre, de strădania iubirii şi de perseverenţa speranţei voastre.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,1-5b

Paul, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Cristos: har vouă şi pace! Îi mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toţi, aducându-ne aminte fără încetare în rugăciunile noastre, amintindu-ne de lucrarea credinţei voastre, de strădania iubirii şi de perseverenţa speranţei voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. Noi cunoaştem, fraţi iubiţi de Dumnezeu, că aţi fost aleşi, pentru că evanghelia noastră n-a ajuns la voi numai prin cuvânt, ci şi prin putere, prin Duhul Sfânt şi prin convingerea deplină.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Fil 2,15d.16a
(Aleluia) Străluciţi ca nişte luminători în lume; ţineţi cu tărie cuvântul vieţii! (Aleluia)

EVANGHELIA

Daţi-i cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,15-21

În acel timp, fariseii s-au dus să ţină sfat, ca să-l prindă pe Isus în vorbă. Şi i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii, ca să-i spună: “Învăţătorule, ştim că eşti sincer şi înveţi cu adevărat calea lui Dumnezeu: nu ţii seamă de nimeni, căci nu te uiţi la faţa omului. Spune-ne, aşadar, ce părere ai: este permis sau nu a da tribut cezarului?” Dar Isus, cunoscând răutatea lor, le-a zis: “Ipocriţilor, de ce mă ispitiţi? Arătaţi-mi moneda tributului!” Iar ei i-au adus un dinar. El le-a zis: “Ale cui sunt imaginea aceasta şi inscripţia?” I-au zis: “Ale cezarului”. Atunci le-a zis: “Daţi-i, aşadar, cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Odată în plus cuvintele şi gesturile relatate de textele biblice ale acestei duminici ne trimit către Dumnezeu, ca sursă a ordinii şi a prosperităţii vieţii personale şi sociale. Cuvântul dominant al acestor texte este cel rostit de Isus Cristos atunci când ucenicii fariseilor şi adepţii lui Irod l-au întrebat dacă este îngăduit unui evreu să plătească tribut împăratului roman. Mântuitorul, după ce în prealabil a cerut o monedă de la cei care voiau să-l prindă în vorbă şi astfel să-l compromită fie în faţa poporului, în cazul în care ar fi răspuns în mod afirmativ, fie în faţa autorităţilor romane, în cazul în care ar fi răspuns în mod negativ, a răspuns: daţi împăratului ceea ce este al împăratului, iar lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Cu acest cuvânt, rămas celebru, Isus distinge foarte clar nivelele de referinţă. Referinţa la împărat (rege, preşedinte) nu se poate confunda cu referinţa la Dumnezeu. Dumnezeu rămâne (trebuie să rămână) referinţa supremă întrucât El este Creatorul universului şi Cârmuitorul istoriei. Profetul Isaia a intuit acest adevăr atunci când îi transmitea, potrivit primei lecturi de astăzi, regelui Cirus acest mesaj din partea lui Dumnezeu: aşa vorbeşte Domnul către Cirus, pe care el l-a consacrat şi l-a luat de mână ca să-i supună popoarele, să-i dezarmeze pe regi şi să deschidă porţile înaintea lui, astfel încât niciuna să nu mai rămână închisă: „De dragul servitorului meu Iacob şi al lui Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ţi-am dat un titlu de cinste… Eu te-am făcut puternic, fără ca tu să mă cunoşti, ca să se ştie de la răsărit până la apus, că nu este alt Dumnezeu afară de mine”
Să remarcăm faptul că şi interlocutorii lui Isus s-au arătat interesaţi să cunoască adevărata cale a lui Dumnezeu: Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi că-i înveţi pe oameni adevărata cale a lui Dumnezeu… Din păcate, ei au pierdut ocazia extraordinară de a afla această cale de vreme ce cuvintele lor nu aveau alt scop decât să introducă întrebarea lor vicleană cu care voiau să Îl prindă pe Isus în vorbă. În schimb, potrivit lecturii a doua de astăzi, primii creştini ai comunităţii din Tesalonic au descoperit-o. Într-adevăr, Sfântul Paul şi însoţitorii săi laudă Biserica aceasta care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos Domnul… Comportamentul creştinilor acestei comunităţi este atât de exemplar încât autorii epistolei îl evocă ca pe o laudă adusă lui Dumnezeu: Fără încetare ne aducem aminte în faţa lui Dumnezeu Tatăl nostru de credinţa voastră dovedită prin fapte, de iubirea voastră care nu cruţă nicio osteneală şi de speranţa voastră statornică în Domnul nostru Isus Cristos. Altfel spus, adevărata cale a lui Dumnezeu, descoperită de creştinii din Tesalonic dar rămasă necunoscută ucenicilor fariseilor şi adepţilor lui Irod, este viaţa structurată pe cele trei virtuţi teologale: credinţa, speranţa şi dragostea.
Aceasta este calea pe care şi noi trebuie să o descoperim.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 18-25 octombrie 2020

18 D DUMINICA A XXIX-A D.P.A.; Sf. Luca, ev.
19 L Ss. Paul al Crucii, pr., patronul secundar al ARCB **; Ioan de Brebeuf, pr. și îns., m. *; Ioel, profet
20 M Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, clg.; Fer. Iacob Strepa, ep. *
21 M Ss. Ursula și îns., m.; Celina; Ilarion, abate
22 J Sf. Ioan Paul al II-lea, pp. *
23 V Sf. Ioan din Capistrano, pr. *
24 S Sf. Anton M. Claret, ep. *
25 D DUMINICA A XXX-A D.P.A.; Ss. Crisant și Daria, soți m.; Mina, ostaș m.


Gândul săptămânii

“În tot ce faci, nu pierde din vedere că mergi să-L întâlneşti pe Dumnezeu sau că eşti chemat să rămâi în tovărăşia lui.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons