18 decembrie 2022 • DUMINICA A IV-A DIN ADVENT • Ss. Malahia, profet; Grațian, ep.

LECTURA I

Iată, fecioara va zămisli!
Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14

În zilele acelea, Domnul i-a vorbit din nou lui Ahaz, zicându-i: “Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău: fie din adâncul Şeolului, fie de deasupra, din înălţimi!” Ahaz a răspuns: “Nu voi cere şi nu-l voi ispiti pe Domnul”. Isaia a zis: “Ascultaţi, casă a lui David! Este puţin lucru că îi obosiţi pe oameni, că vreţi să îl obosiţi şi pe Dumnezeul meu? De aceea, însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 7c şi 10b)

R.: Iată, vine Domnul; el este regele măririi.

Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a stabilit peste râuri. R.

Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte. R.

Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,
al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

LECTURA A II-A

Isus Cristos, din descendenţa lui David, este Fiul lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 1,1-7

Paul, slujitor al lui Cristos Isus, chemat să fie apostol, ales ca să vestească evanghelia lui Dumnezeu, pe care o promisese de mai înainte prin profeţii săi în Sfintele Scripturi, despre Fiul său născut după trup din descendenţa lui David, rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere, după Duhul sfinţeniei prin învierea din morţi, Isus Cristos Domnul nostru, prin care am primit har şi misiunea apostolică de a duce la ascultarea credinţei, pentru numele său, toate neamurile, între care sunteţi şi voi, chemaţi ai lui Isus Cristos: tuturor celor care sunt în Roma, celor iubiţi de Dumnezeu, chemaţi sfinţi, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 1,23
(Aleluia) Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu-cu-noi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Isus se va naşte din Maria, logodnica lui Iosif, fiul lui David.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,18-24

Naşterea lui Isus Cristos a fost astfel: mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună, a vrut să o lase în ascuns. Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: “Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt! Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul, prin profetul care zice: “Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel”, care, tradus, înseamnă: “Dumnezeu-cu-noi”. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la sine pe soţia lui.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Această ultimă duminică a Adventului este impregnată de atmosfera premergătoare naşterii Fiului lui Dumnezeu în lume. Deja antifona de la începutul Sfintei Liturghii se face glasul aşteptării lui Mesia din partea atâtor oameni: Coborâţi, ceruri, roua de sus şi norii să-l reverse în ploaie pe Cel Drept; să se deschidă pământul şi să-l odrăslească pe Mântuitorul.
Pentru a răspunde acestor cereri, textele biblice pun accentul asupra modului în care s-a cristalizat în timp nevoia unui mântuitor, promisiunile făcute de Dumnezeu prin intermediul profeţilor şi realizarea propriu-zisă a acestor promisiuni.
Prima lectură, de exemplu, ne prezintă cazul unuia dintre nenumăraţii regi ai lui Israel care au dezamăgit aşteptările lui Dumnezeu ca şi pe cele ale poporului. Politicile lui au fost dintre cele mai catastrofale. În ţară, lucrurile erau afectate de corupţie; din afară, se profila pericolul unei invazii, iar Ahaz nu găsea nicio soluţie de redresare a situaţiei. Era prea orgolios să ceară ajutorul lui Dumnezeu, dar nu a ezitat să‑şi aducă pe unul dintre fiii săi jertfă unei divinităţi păgâne. Atunci, Domnul însuşi, prin glasul profetului Isaia, a vestit naşterea unui urmaş vrednic de El din tânăra lui soţie: Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi… În acest fel au început să se profileze trăsăturile unui Mesia care să împlinească în toate voinţa lui Dumnezeu spre binele poporului.
Fragmentul evanghelic descrie modul în care Urmaşul din casa lui David, promis de profetul Isaia a intrat în lume atât ca Fiu al lui Dumnezeu – ce s-a zămislit [în Maria] este de la Duhul Sfânt – cât şi ca fiu adoptiv al lui Iosif, cel care îi va deveni Fiului Mariei tată purtător de grijă – ea va naşte un fiu şi tu îi vei pune numele de Isus, căci va mântui pe poporul său de păcate. Sfântul evanghelist Matei va ţine să sublinieze faptul că în acest eveniment s-a realizat împlinirea deplină a profeţiilor: Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel…”
Acest adevăr va fi confirmat de Sfântul apostol Paul, în lectura a doua, care a înţeles că Cel care i s-a revelat pe drumul Damascului şi care i-a încredinţat misiunea de apostol, trimis să aducă toate neamurile la ascultarea credinţei, nu este altul decât Fiul său, născut din seminţia lui David după trup; rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere după Duhul sfinţeniei prin învierea din morţi, Isus Cristos Domnul nostru… Acest adevăr este pentru noi toţi Veste bună (Evanghelie) de mântuire.
Vino Doamne şi nu mai întârzia!

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 18-25 decembrie 2022

18 D DUMINICA A IV-A DIN ADVENT; Ss. Malahia, profet; Grațian, ep.
19 L Fer. Urban al V-lea, pp.
20 M Sf. Zefirin, pp. m.
21 M Ss. Petru Canisius, pr. înv. (*); Mihea, profet
22 J Sf. Francisca Cabrini
23 V Sf. Ioan de Kety, pr. (*)
24 S Ss. Strămoși ai lui Isus; Tarsila, fc.
25 D NAȘTEREA DOMNULUI (CRĂCIUNUL); Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m.


Gândul săptămânii

“Suntem pe pământ pentru a arăta celorlalţi, prin noi, că Dumnezeu ne iubeşte.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons