18 februarie 2024 • DUMINICA I DIN POST • Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico)

LECTURA I

Legământul lui Dumnezeu cu Noe, după ce acesta a fost salvat de apele potopului.
Citire din cartea Genezei 9,8-15

Atunci, Dumnezeu le-a vorbit lui Noe şi fiilor săi: „Iată, eu închei alianţa mea cu voi şi cu descendenţa voastră care vine după voi şi cu orice suflet viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate vieţuitoarele pământului care sunt cu voi şi cu toate cele care au ieşit din arcă, cu toate vieţuitoarele pământului. Închei alianţa mea cu voi; nu va mai fi nimicită toată făptura de apele potopului şi nu va mai fi potop ca să pustiască pământul”. Dumnezeu a zis: „Acesta este semnul alianţei, pe care îl pun între mine şi voi şi toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate generaţiile, pentru totdeauna. Am pus curcubeul meu în nori; el va fi semnul alianţei care este între mine şi pământ”. Când voi aduna nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori; eu îmi voi aduce aminte de alianţa dintre mine şi voi şi orice suflet viu şi toată făptura; şi apele nu vor mai deveni potop care să nimicească toată făptura”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 24(25),4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: cf. 10)

R.: Căile tale, Doamne, sunt adevăr şi îndurare.

Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale
şi învaţă-mă cărările tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi de milostivirea ta,
pentru că ele sunt din veşnicie!
Adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;
îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A

Botezul vă salvează acum pe voi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,18-22

Preaiubiţilor, Cristos a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul, în care a venit şi a predicat sufletelor care erau în închisoare, celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aştepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca în care puţini, adică opt suflete, au fost salvate prin apă. Aceasta este o imagine a Botezului care vă salvează acum pe voi nu ca o ştergere a necurăţiei trupului, ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conştiinţe curate prin învierea lui Isus Cristos, cel care, după ce s-a înălţat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu şi căruia îi sunt supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA

Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,12-15

În acel timp, Duhul l-a dus pe Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând: „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În acel timp, Duhul Sfânt l-a condus pe Isus în pustiu. Acolo a rămas patruzeci de zile şi a fost ispitit de Satana. El era împreună cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau (…)(Mc 1,12-15).
Odată cu Miercurea cenuşii, Biserica a intrat într-un nou timp liturgic, cel al Postului Mare. În prima zi de post fragmentul evanghelic ne-a reamintit exigenţele de bază ale unui drum de pregătire pentru sărbătoarea Paştelui: postul, rugăciunea şi pomana. Apoi, fiecare din duminecile acestui timp de convertire adaugă acestor exigenţe relatarea unor gesturi, cuvinte sau atitudini de-ale lui Isus ca pe nişte exemple ori apeluri care să ne conducă prin pocăinţă spre transformarea pe care Învierea lui Isus Cristos o înfăptuieşte în noi.
Evanghelia primei duminici a Postului Mare ne relatează primele evenimente ale activităţii publice a lui Isus după ce, în prealabil, a fost botezat în râul Iordan. Primul gest al lui Isus a fost acela de a se retrage în pustiu, iar al doilea a fost acela de a vesti, după ce lui Ioan Botezătorul i-a fost întreruptă în mod brutal şi, deci, încheiată activitatea de Înaintemergător, că S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!
Isus a voit să se retragă în pustiu înainte de a-şi începe misiunea. Acest fapt nu este doar unul normal, ci se află în conformitate cu aşteptările eshatologice ale profeţilor. Într‑adevăr, în tradiţia profetică, pustiul este înţeles ca locul ideal al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Mai mult, se considera că mântuirea finală a lui Israel trebuia să fie replica experienţei oferite lui Israel cu ocazia pelerinajului său în pustiu: reîntoarcerea la aceste condiţii de viaţă ar precede, ca o ultimă retragere, restaurarea timpurilor de pe urmă. Aşadar, Isus, retrăgându-se în pustiu, a inaugurat era reînnoirii universale. Pe de altă parte, textul Sfântul Marcu pare să evoce victoria lui Mesia şi, prin El a întregii umanităţi, asupra puterilor celui rău. Într-adevăr, tradiţia iudaică considera fiarele sălbatice drept întruchipare a demonilor care bântuie pustiul, în timp ce slujirea îngerilor sugerează, la rândul ei, această victorie a lui Cristos întrucât în Biblie îngerii se află în slujba lui Dumnezeu şi a celor drepţi (cf. Ps 91,11-13).
Versetele 14 şi 15 ne prezintă, apoi, rezumatul primelor predici rostite de Isus. Formulele scurte, care se vor regăsi şi pe buzele primilor misionari creştini, au menirea să fie cât mai simple şi cât mai penetrante. Ele trebuie să pătrundă cu uşurinţă în inima ascultătorilor: S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!
Noi toţi cei care în mod conştient am ales să parcurgem acest timp de pocăinţă, însoţiţi şi ajutaţi de însuşi Fiul lui Dumnezeu, înţelegem că trebuie să ne însuşim şi să punem în practică exigenţele acestui itinerariu. Pentru cei mai mulţi dintre noi pustiul bântuit de toate ispitele şi încercările este chiar viaţa noastră de fiecare zi. Aici trebuie să le învingem şi tot aici trebuie să descoperim prezenţa mântuitoare a lui Dumnezeu prin lucrarea lui Isus Cristos.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 18-25 februarie 2024

18 D DUMINICA I DIN POST; Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico)
19 L Sf. Mansuet, ep.
20 M Sf. Elefterie, ep.
21 M Sf. Petru Damiani, ep. înv. (*)
22 J Catedra sf. ap. Petru; Sf. Margareta din Cortona, clg.
23 V Sf. Policarp, ep. m. (*)
24 S Fer. Marcu de Marconi, pr.
25 D DUMINICA II DIN POST; Sf. Cezar, medic


Gândul săptămânii

“Doamne, eşti atât de aproape de mine – iar eu, de Tine, atât de departe.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons