18 august 2019 • DUMINICA A XX-A D.P.A. • Fer. Paula Montaldi, fc.

LECTURA I

Ieremia, semn de împotrivire.
Citire din cartea profetului Ieremia 38,4-6.8-10

În zilele acelea, căpeteniile i-au zis regelui: “Să fie dat la moarte omul acesta, căci el face să cadă mâinile oamenilor de război care au rămas în cetatea aceasta şi mâinile întregului popor, spunându-le cuvinte ca acestea; omul acesta nu caută pacea acestui popor, ci răul!” Şi a răspuns regele Sedecia: “Iată, el este în mâinile voastre, căci regele nu poate nimic împotriva voastră!” Atunci ei l-au luat pe Ieremia şi l-au aruncat în cisterna lui Machia, fiul regelui, care se afla în curtea gărzii; l-au coborât pe Ieremia cu funii. În cisternă nu era apă, ci numai mâl; şi Ieremia s-a cufundat în mâl. Ebed-Melec a ieşit din casa regelui şi i-a spus regelui: “Stăpâne al meu, rege, rău au făcut oamenii aceştia în tot ceea ce i-au făcut lui Ieremia, profetul, pe care l-au aruncat în cisternă; el va muri acolo de foame, pentru că nu mai este pâine în cetate”. Regele i-a poruncit lui Ebed-Melec, etiopianul: “Ia cu tine de aici treizeci de oameni şi scoateţi-l pe Ieremia, profetul, din cisternă înainte să moară!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 39(40),2.3.4.18 (R.: 14b)

R.: Grăbeşte-te, Doamne, şi vino în ajutorul meu!

Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine
şi mi-a ascultat strigătul. R.

M-a scos din prăpastia dezolării,
din noroi şi mocirlă,
mi-a pus picioarele pe stâncă,
mi-a întărit paşii. R.

El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru.
Mulţi vor vedea şi vor fi cuprinşi de teamă
şi îşi vor pune încrederea în Domnul. R.

Eu sunt umilit şi sărman,
dar Dumnezeu are grijă de mine.
Tu, ajutorul şi eliberatorul meu,
Dumnezeul meu, nu întârzia! R.

LECTURA A II-A

Să alergăm cu perseverenţă în lupta care ne stă înainte!
Citire din Scrisoarea către Evrei 12,1-4

Fraţilor, prin urmare, şi noi, care avem un astfel de nor de martori care ne înconjoară, să îndepărtăm orice povară şi păcatul care ne împresoară, să alergăm cu perseverenţă în lupta care ne stă înainte, cu ochii aţintiţi la Isus, începutul şi desăvârşirea credinţei, care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea şi, neţinând seama de ruşinea ei, s-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu! Gândiţi-vă deci la cel care a îndurat o împotrivire atât de mare din partea păcătoşilor, ca nu cumva să vă lăsaţi descurajaţi şi obosiţi în sufletele voastre! Luptând contra păcatului, voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 10,27
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA


N-am venit să aduc pace, ci dezbinare.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,49-53

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Foc am venit să arunc pe pământ şi ce altceva vreau decât să se aprindă! Am să fiu botezat cu un botez şi cât sunt de preocupat până se va împlini! Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare. Căci, de acum înainte, cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei. Vor fi dezbinaţi tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei”.

 Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Câteva din cuvintele rostite de Isus în această duminică par să nu fi ieşit de pe buzele sale. Într-adevăr, cuvinte precum Am venit să aduc foc pe pământ… sau Credeţi că am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea. Căci de acum încolo cinci persoane din aceeaşi familie vor fi dezbinate: trei împotriva a două şi două împotriva a trei… par să contrazică învăţăturile Mântuitorului care cultivă în predicile sale încrederea, iubirea ori pacea dintre oameni. Surprinzător este şi faptul că nimeni dintre cei care îl ascultă nu reacţionează pentru a-i atrage atenţia că spusele sale nu se află în concordanţă cu ceea ce El învaţă de obicei.
Şi totuşi, modul în care Isus vorbeşte seamănă foarte mult cu limbajul profeţilor Vechiului Testament care recurgeau, uneori, la un limbaj menit să-i impresioneze pe ascultători pentru a le transmite Cuvântul lui Dumnezeu. Un exemplu de mesaj profetic ne este astăzi oferit în cadrul lecturii I. Pentru că nu mai suportau cuvintele acuzatoare ale profetului Ieremia, consilierii regelui Sedecia îi cer acestuia să-l ucidă. Regele acceptă cererea lor de a-l arunca pe profet într-o fântână secată, dar în adâncul sufletului său Sedecia ştie că Ieremia are dreptate. Drept care, hotărăşte eliberarea pe ascuns a profetului. Aşadar, profetul Ieremia are de îndurat persecuţia mai marilor timpului său datorită Cuvântului lui Dumnezeu pe care el îl anunţă. Acest Cuvânt îi stânjeneşte în modul lor de a se comporta şi de aceea consideră că, ucigându-l pe profet, Îl vor înăbuşi. Or, noi ştim bine că aceasta a fost soarta mai tuturor profeţilor veterotestamentari, a fost şi soarta lui Isus Cristos, iar fragmentul evanghelic de astăzi ne spune că este şi soarta ucenicilor lui Isus. O soartă dureroasă care va merge până acolo încât într-o familie în care unii acceptă şi trăiesc Cuvântul evanghelic vor fi prigoniţi chiar de ceilalţi membri ai ei. Aceasta este dezbinarea despre care vorbeşte Isus. În fond, El doreşte să alcătuiască o comunitate de fraţi care să se fondeze pe trăirea Evangheliei (asemuită astăzi cu Focul adus de El pe pământ).
Timpurile care au urmat, au confirmat faptul că cei care au îmbrăţişat credinţa au avut de îndurat, ca şi Isus, prigoana chiar din parte celor apropiaţi. Lectura a doua de astăzi ilustrează această realitate din perioada generaţiei a doua de creştini: suntem înconjuraţi de o mulţime imensă de mărturisitori ai credinţei; ca şi ei, să ne debarasăm de tot ceea ce ne împovărează, mai întâi de păcatul care ne înlănţuie; atunci vom parcurge cu perseverenţă cursa de alergare care ne stă în faţă, cu ochii fixaţi asupra lui Isus, care este începutul şi ţinta credinţei noastre…
Şi în zilele noastre situaţia descrisă mai sus se repetă. Important este să vedem în care din aceste categorii ne situăm: între cei care trăiesc Evanghelia proclamată de Isus şi implicit persecutaţi pentru credinţa noastră sau între cei care o resping şi chiar îi persecută pe trăitorii ei.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Roza din Lima (1586-1617)

S-a remarcat prin solidaritatea față de indieni, care erau cei mai nenorociți și mai marginalizați din poporul peruvian.
S-a născut într-o familie cu stare, fiind al zecelea copil din treisprezece. Iubirea doicii indiene, care i-a dat supranumele de Roza, a fost cea care a motivat-o să aibă grijă de indieni.
La o vârstă fragedă descoperă ascetismul, o credință mistică formată din jertfe fizice, eroism, fervoare. Mortificațiile caracterizează întreaga ei viață. La 20 de ani devine terțiară dominicană. Trăiește în grădina casei unde își amenajează o chilie. Se ocupă de copii și bătrâni. Mulți vin să o viziteze atrași de faima ei de sfințenie.
A fost beatificată în 1667 de Papa Clement al IX-lea și canonizată în 1671 de Papa Clement al X-lea.


Calendarul săptămânii 18-25 august 2019

18 D DUMINICA A 20-A D.P.A.; Fer. Paula Montaldi, fc.
19 L Ss. Ioan Eudes, pr. *; Sixt al III-lea, pp.
20 M Ss. Bernard, abate, înv. **; Samuel, profet
21 M Sf. Pius al X-lea, pp. **
22 J Sf. Fc. Maria, Regină **
23 V Ss. Roza din Lima, fc. *; Flavian, ep.
24 S Sf. Bartolomeu, Ap.
25 D DUMINICA A 21-A D.P.A.; Ss. Ludovic, rege; Iosif de Calasanz, pr.


Gândul săptămânii

“Adesea, cei neînţeleşi nu sunt decât ei înşişi simpli neînţelegători.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons