18 aprilie 2021 • DUMINICA A III-A A PAȘTELUI • Sf. Atanasia din Egina

LECTURA I

Voi l-aţi ucis pe cel care conduce la viaţă, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor 3,13-15.17-19

În zilele acelea, Petru s-a adresat poporului: “Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinţilor noştri l-a glorificat pe Fiul său Isus pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat şi l-aţi renegat înaintea lui, pe când el judecase să-l elibereze. Voi l-aţi renegat pe cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă
fie graţiat un om criminal. Voi l-aţi ucis pe cel care conduce la viaţă, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi pe acesta căruia noi îi suntem martori. Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aceasta, la fel ca şi conducătorii voştri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte prin gura tuturor profeţilor că Unsul său va suferi. Aşadar, convertiţi-vă şi întoarceţi-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 4,2.4.7.9 (R.: 7b)

R.: Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feţei tale!
sau:
Aleluia.

Când strig către tine, răspunde‑mi,
Dumnezeul dreptăţii mele!
Din strâmtorare m-ai scos în larg:
ai milă de mine şi ascultă-mi rugăciunea! R.

Să ştiţi că Dumnezeu face minuni
pentru cel credincios:
când strig către el, Domnul mă aude. R.

Mulţi spun: “Cine ne va arăta ce este bine?”
Fă să răsară peste noi, Doamne,
lumina feţei tale! R.

Eu mă culc în pace şi adorm îndată,
căci numai tu, Doamne,
mă faci să locuiesc în siguranţă. R.

LECTURA A II-A

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi pentru ale lumii întregi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,1-5a

Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. Din aceasta ştim că îl cunoaştem: dacă păzim poruncile lui. Cine spune: “Eu îl cunosc”, dar nu păzeşte poruncile lui, este mincinos şi adevărul nu este în el. Însă, dacă cineva păstrează cuvântul lui, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Cf. Lc 24,32
(Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne Scripturile; fă ca inimile noastre să se aprindă când tu însuţi ne vorbeşti! (Aleluia)

EVANGHELIA

Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,35-48

În acel timp, discipolii le-au povestit cele de pe drum şi cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei acestea, Isus a stat în mijlocul lor şi le-a spus: “Pace vouă!” Speriaţi şi cuprinşi de teamă, credeau că văd un duh, dar el le-a spus: “De ce v-aţi tulburat şi de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră? Priviţi mâinile şi picioarele mele, căci eu sunt! Pipăiţi-mă şi vedeţi: duhul nu are carne şi oase cum mă vedeţi pe mine că am!” Şi, spunând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele. Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, Isus le-a spus: “Aveţi aici ceva de mâncare?” Ei i-au dat o bucată de peşte fript. Şi luând-o, a mâncat-o înaintea lor. Apoi le-a spus: “Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi; că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi”. Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile şi le-a spus: “Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi şi să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Începând din Ierusalim, voi veţi fi martorii acestor lucruri”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În acel timp, ucenicii, care s-au întors de la Emaus, au povestit celor unsprezece, care se aflau împreună cu ai lor, cele petrecute pe drum şi cum l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei acestea, Isus a apărut în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” (…) (Lc 24,35-48).
Sfântul Evanghelist Luca a cunoscut principalele tradiţii ale Învierii glorioase a Mântuitorului, tradiţii pe care le-a organizat pe parcursul unei zile – prima a săptămânii – în jurul unei menţiuni a frângerii pâinii. Prin aceasta, Sfântul Luca ne sugerează că până în momentul redactării acestei Evanghelii, comunitatea creştină înţelesese că orice celebrare euharistică actualizează nu doar Pătimirea şi Moartea lui Isus Cristos, ci şi Învierea şi chiar Înălţarea Lui la cer (Lc 24,51). Cât priveşte, însă, Învierea preaslăvită a Mântuitorului, şi pentru Sfântul Luca, la fel ca şi pentru ceilalţi evanghelişti, rămâne un mister pe care o serie de evenimente trăite de ucenicii Săi, îl lasă să se întrezărească, şi aceasta doar în anumite condiţii. Astfel, de vreme ce Învierea l-a transformat în mod profund pe Isus, care a intrat în slava sa, ea nu poate fi percepută de către ucenici decât printr-un act de credinţă. Numai aşa se poate explica, la început îndoiala şi, mai apoi, dificila trecere de la necredinţă la recunoaştere.
La începutul acestui drum, se află iniţiativa lui Isus care le aduce ucenicilor încremeniţi şi înspăimântaţi pacea. Şi pentru că credinţa nu a încolţit în inimile lor, Isus Înviat va fi nevoit să le aducă dovezi ale identităţii sale: arătând rănile răstignirii pe care trupul său înviat le purta şi mâncând înaintea lor o bucată de peşte fript. Cea de-a doua parte a întâlnirii cu cei adunaţi în numele lui este alcătuită dintr-un discurs al lui Isus Cristos Înviat (v. 44-49), prin care duce la bun sfârşit recunoaşterea Sa (v. 44-45) urmată de trimiterea în misiune a celor unsprezece şi a însoţitorilor lor (v. 46-49).
Noi, cei de astăzi, ne fondăm credinţa în învierea lui Isus Cristos pornind de la mărturia martorilor aleşi de mai înainte (Fap 10,41), dar şi de la evenimente în care ochiul nostru de credinţă întrezăreşte lucrarea de reînnoire a Celui Înviat. Mai mult, atunci când am descoperit-o şi am trăit-o, El ne cheamă să dăm mărturie celor care nu au cunoscut-o şi, prin urmare, nu au gustat Pacea ei.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 18-25 aprilie 2021

18 D DUMINICA A III-A A PAȘTELUI; Sf. Atanasia din Egina
19 L Sf. Leon al IX-lea, pp.
20 M Ss. Teotim, ep. de Tomis **; Anicet, pp.; Marcian, clg.
21 M Ss. Anselm, ep. înv. *; Konrad din Parzham
22 J Ss. Soter și Caius, pp.; Leonida, m.
23 V Ss. Gheorghe, m. *; Adalbert, ep. m. *
24 S Ss. Fidelis din Sigmaringen, pr. m. *; Maria a lui Cleofa și Salomea; Egbert, clg.
25 D DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI; Sf. Marcu, ev.


Gândul săptămânii

“Când nu mai ai nimic de dat, poţi să dăruieşti încă ceva ce-i mai presus de toate: o rugăciune.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons