17 mai 2020 • DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI • Sf. Pascal Baylon, clg.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.

LECTURA I

Şi-au pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 8,5-8.14-17

În zilele acelea, Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să li-l predice pe Cristos. Mulţimile ascultau cu atenţie într-un cuget cele spuse de Filip, auzind şi văzând semnele pe care le făcea, căci din mulţi care erau posedaţi ieşeau duhurile necurate strigând cu glas puternic, iar mulţi paralizaţi şi şchiopi erau vindecaţi, astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea. Apostolii care erau în Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan, care au coborât acolo şi s-au rugat pentru ei ca să-l primească pe Duhul Sfânt. Căci nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci au fost botezaţi numai în numele Domnului Isus. Atunci şi-au pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 65(66),1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: 1)

R.: Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu, voi, toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi gloria numelui său,
daţi-i glorie prin laudele voastre!
Spuneţi-i lui Dumnezeu:
“Cât de minunate sunt lucrările tale!” R.

Tot pământul să te adore
şi să-ţi cânte ţie, să cânte al tău nume!
Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!
Minunate sunt lucrările sale înaintea fiilor oamenilor. R.

El a prefăcut marea în pământ uscat;
şi râul a fost trecut cu piciorul:
de aceea, acolo ne-am bucurat în el.
El stăpâneşte pe veci cu puterea sa. R.

Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu!
Binecuvântat să fie Dumnezeu
care nu respinge rugăciunea mea
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.

LECTURA A II-A

Dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,15-18

Preaiubiţilor, sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră, dar cu blândeţe şi bună cuviinţă, având o conştiinţă curată, ca tocmai în ceea ce sunteţi calomniaţi să fie ruşinaţi cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos! Căci este mai bine să suferiţi făcând binele – dacă aşa vrea Dumnezeu -, decât făcând răul. Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 14,23ab
(Aleluia) “Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,15-21

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi. În ziua aceea, veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine şi eu în voi. Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Pentru ca oiţele să-şi poată croi drumul în viaţă, Păstorul cel Bun le conduce, potrivit evangheliei duminicii trecute, prin intermediul păstorilor celor buni, prin apostolii şi martorii rânduţi de El. Dar, împreună cu aceştia Isus Cristos înviat, ne spune evanghelia de astăzi, le mai oferă un Sprijin de referinţă: pe Apărătorul care să fie totdeauna împreună cu voi…, pe Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-L primească… dar pe care voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi pentru că este în voi… Acest Apărător şi Duh al adevărului îi face pe toţi capabili să primească şi să păzească poruncile lui Isus. Primindu-i şi păzindu-i poruncile ele, oiţele, dau dovada iubirii pe care i-o poartă Păstorului şi, implicit, Tatălui.
Celelalte lecturi ale Liturgiei Cuvântului de astăzi ne oferă, pe de o parte, exemple de păstori buni, animaţi de către Duhul adevărului în lucrarea lor pastorală. În acelaşi timp, întâlnim evocate, în textele biblice, situaţii în care Apărătorul îi susţine şi îi întăreşte pe cei care s-au angajat să păşească pe urmele lui Cristos. Astfel, în prima lectură ne este oferit, mai întâi, exemplul diaconului Filip, care ajunge într-una din localităţile Samariei şi începe să-l predice pe Cristos. Or, pe măsură ce locuitorii aud cuvintele şi văd semnele săvârşite de Filip, o mare bucurie i-a cuprins pe toţi în acest oraş. Un al doilea exemplu este cel al apostolilor care, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia, coborându-se, s-au rugat pentru ei ca să primească pe Duhul Sfânt. Mai apoi, când apostolii îşi puneau mâinile asupra lor şi ei îl primeau pe Duhul Sfânt.
În lectura a doua, sfântul Petru îi îndeamnă pe destinatarii epistolei sale care traversează momente grele, momente de persecuţie: Preaiubiţilor, căutaţi ca inimile voastre să fie pătrunse de sfinţenia Domnului Cristos şi fiţi gata oricând să daţi răspuns potrivit celor care vă întreabă despre nădejdea voastră. Faceţi aceasta cu blândeţe şi cu respect, având grijă să fiţi cu conştiinţa curată, ca prin aceasta să rămână de ruşine cei care vorbesc de rău purtarea voastră cea dreaptă întru Cristos. Căci, dacă aşa e voia lui Dumnezeu, e mai bine să suferiţi pentru că aţi făcut binele, decât să suferiţi pentru că aţi făcut răul. Astfel şi Cristos a suferit moartea pentru păcatele oamenilor o dată pentru totdeauna; el, cel drept, a murit pentru cei vinovaţi, ca să ne conducă pe noi la Dumnezeu.
A fi creştin nu este întotdeauna simplu. Exigenţele poruncilor ne cer adesea eforturi deosebite. Când, însă, tocmai pentru fidelitatea noastră faţă de Isus Cristos avem de îndurat umiliri, jigniri, batjocuri, cât de important şi mângâietor pentru noi este atunci să ne ştim susţinuţi de acest Apărător, de acest Duh al adevărului!

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 17-24 mai 2020

17 D DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI; Sf. Pascal Baylon, clg.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.
18 L Ss. Ioan I, pp. m. *; Leonard Murialdo, pr.
19 M Sf. Celestin al V-lea, pp.
20 M Ss. Bernardin din Siena, pr. *; Lidia
21 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI; Ss. Elena, împ.; Cristofor Magallanes, pr. și îns., m.; Eugen de Mazenod, ep.
22 V Ss. Rita din Cascia, clg. *; Emil, m.
23 S Sf. Dezideriu, ep. m.
24 D DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI; Sf. Fc. Maria, Ajutorul creștinilor; Ss. Donațian și Rogațian, m.


Gândul săptămânii

“O inimă rămâne neîmpăcată atâta vreme cât nu va fi dăruit tot ce i-a cerut Dumnezeu.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons