17 ianuarie 2021 • DUMINICA A II-A D.P.A. • Sf. Anton, abate

LECTURA I

Vorbeşte, Doamne, slujitorul tău ascultă!
Citire din cartea întâi a lui Samuel 3,3b-10.19

În zilele acelea, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă şi Samuel stătea în templul Domnului unde era arca lui Dumnezeu. Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns: “Iată-mă!” A alergat la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli i-a răspuns. “Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!” S-a dus şi s-a culcat. Domnul l-a chemat din nou pe Samuel. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli i-a răspuns: “Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!” Samuel nu îl cunoştea încă pe Domnul şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli şi-a dat seama că Domnul era cel care îl cheamă pe tânăr şi i-a zis lui Samuel: “Mergi şi te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, spune: «Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!»” Iar Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, i s-a arătat şi l-a chemat ca mai înainte: “Samuel, Samuel!” Samuel a răspuns: “Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!” Samuel creştea, Domnul era cu el, şi nu a lăsat să se piardă niciunul dintre cuvintele Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)

R.: Iată, vin, Doamne, ca să fac voinţa ta!

Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
Atunci, am zis: “Iată, vin!” R.

În sulul cărţii este scris despre mine,
ca să fac voinţa ta.
Dumnezeul meu, aceasta o doresc!
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.
Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele,
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A

Trupurile voastre sunt membrele lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,13c-15a.17-20

Fraţilor, trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul şi Domnul pentru trup. Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea sa. Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt membrele lui Cristos? Cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el. Fugiţi de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuieşte în propriul său trup. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care îl aveţi de la Dumnezeu şi că nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 1,41.17b
(Aleluia) L-am găsit pe Mesia, care este Cristos! Harul şi adevărul au venit prin el. (Aleluia)

EVANGHELIA

Au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,35-42

În acel timp, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: “Iată-l pe mielul lui Dumnezeu!” Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus. Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează, le-a zis: “Ce căutaţi?” Ei i-au spus: “Rabbi – ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» – unde locuieşti?” El le-a zis: “Veniţi şi vedeţi!” Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră pe Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: “L-am găsit pe Mesia!” – care, tradus, înseamnă “Cristos” – şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: “Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sărbătoarea Botezului Domnului a evocat cu toată solemnitatea un sens nou de viaţă care oferă celor botezaţi o demnitate fără seamăn, aceea de fii ai lui Dumnezeu. Această demnitate, însă, trebuie concretizată printr-o trăire conformă voinţei lui Dumnezeu, exprimată prin poruncile sale şi sintetizată de Isus în porunca iubirii. Or, împlinirea poruncilor are nevoie de o iniţiere care se dobândeşte la „şcoala lui Isus”. Aşa s-ar putea explica faptul că primul gest săvârşit de Isus Cristos este acela de a se înconjura de ucenici, pe care îi formează şi, mai apoi, îi asociază activităţii sale misionare.
Fragmentul evanghelic al acestei duminici scoate în evidenţă câteva aspecte fundamentale ale chemării şi formării ucenicilor. Astfel, primii care îl urmeză pe Isus sunt doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul. Auzindu-şi învăţătorul spunând despre Isus, Iată Mielul lui Dumnezeu, ei pornesc pe urmele Lui. Isus, însă, nu îi acceptă fără ca în prealabil să îi întreabe: Ce căutaţi? Altfel spus, ce aşteptaţi voi de la mine? Când cei doi îl întreabă: Rabi unde locuieşti?, El îi invită: Veniţi şi vedeţi!, iar evanghelistul adaugă: Au mers deci şi au văzut unde locuia şi au rămas la El în ziua aceea. Acest dialog pune în evidenţă trei aspecte ale iniţierii ucenicilor. Primul aspect are în vedere chemarea ucenicului: nimeni nu poate fi ucenic dacă Isus nu îl invită – vino! sau veniţi! Al doilea aspect îi cere ucenicului să vadă, mai precis să contemple şi să înţeleagă cine este Isus şi în ce constă mântuirea Lui. Al treilea aspect îi cere ucenicului să rămână (cât mai mult) cu El, în intimitatea Lui.
La capătul acelei după-amieze petrecute împreună cu Isus, Andrei, unul din cei doi ucenici, a descoperit că acel Rabi, acel Miel al lui Dumnezeu este chiar Mesia. O astfel de descoperire era prea importantă ca să rămână strict personală. Ea trebuie făcută cunoscută. De aceea, Andrei merge, îl găseşte pe fratele său Simon şi îi spune: „L-am aflat pe Mesia” şi l-a dus la Isus, iar Isus, privind la el a zis: „Tu eşti Simon… tu te vei numi Chefa (Petru-Piatră)”. Or, făcând această schimbare de nume, Mântuitorul îi stabileşte deja rolul pe care Petru avea să-l împlinească în rândul apostolilor şi, mai târziu, în Biserică.
Să nu uităm, aşadar, că adevărata identitate a Mântuitorului poate fi descoperită doar la „şcoala lui Isus” (aspect evidenţiat şi de prima lectură în care „vocea tainică” a lui Dumnezeu i se adresează micului Samuel şi aşteaptă din partea lui răspunsul: Vorbeşte căci slujitorul tău ascultă!”). Să nu uităm nici că, odată ce am descoperit cine este Isus şi în ce constă mântuirea Lui, suntem datori să le ducem „vestea cea bună” şi celor care o aşteaptă. Să nu uităm, în sfârşit, că, potrivit lecturii a doua, odată ce am devenit ucenicii lui Cristos, până şi trupurile noastre îi aparţin. Prin urmare trebuie să Îl preamărim pe Dumnezeu în trupul nostru.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 17-24 ianuarie 2021

17 D DUMINICA A II-A D.P.A.; Sf. Anton, abate
18 L Sf. Prisca, m.
19 M Ss. Marius și Marta, soți m.
20 M Ss. Fabian, pp. m.*; Sebastian, m. *
21 J Sf. Agneza, fc. m.**
22 V Sf. Vincențiu, diacon m. *; Fer. Laura, fc.
23 S Ss. Emerențiana, fc. m.; Ildefons, ep.
24 D DUMINICA A III-A D.P.A.; Sf. Francisc de Sales, ep. înv.


Gândul săptămânii

“Înaintarea spirituală are loc atunci când facem din dragoste ceea ce am fi făcut din datorie.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons