17 februarie 2019 • DUMINICA A VI-A D.P.A. • Ss. Întemeietori ai Societăţii “Slujitorii Sf. Fc. Maria”; Teodor, soldat m.

LECTURA I

Blestemat să fie omul care‑şi pune încrederea în om; binecuvântat să fie omul care‑şi pune încrederea în Domnul!
Citire din cartea profetului Ieremia 17,5-8

Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat este bărbatul care-şi pune încrederea în om şi-şi pune tăria într-un muritor şi inima lui se îndepărtează de Domnul. El este ca un ienupăr în Arabah, nu vede când vine binele. Stă într-un loc uscat din pustiu, în pământ sărac şi de nelocuit. Binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul şi Domnul este cauza încrederii sale. El este ca pomul plantat lângă apă, care-şi întinde rădăcinile pe mal; nu se teme când vine arşiţa, frunzele lui sunt verzi, în anul secetos nu se îngrijorează şi nu încetează să facă fructe.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)

R.: Fericit este bărbatul care şi-a pus încrederea în Domnul.

Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ceea ce face se încununează cu succes. R.

Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

LECTURA A II-A

Dacă Cristos nu a înviat, credinţa voastră este zadarnică.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,12.16-20

Fraţilor, dacă se vesteşte că Cristos a înviat din morţi, cum spun unii dintre voi că nu există înviere din morţi? Căci dacă morţii nu învie, nici Cristos nu a înviat, iar dacă Cristos nu a înviat, credinţa voastră este zadarnică şi voi sunteţi încă în păcatele voastre, iar cei care au adormit în Cristos au pierit. Şi dacă ne-am pus speranţa în Cristos numai în viaţa aceasta, suntem cei mai vrednici de milă dintre toţi oamenii. Dar acum, Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor adormiţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 6,23ab
(Aleluia) „Bucuraţi-vă în ziua aceea şi tresăltaţi de bucurie, spune Domnul, căci, iată, răsplata voastră va fi mare în cer!” (Aleluia)

EVANGHELIA

Fericiţi voi, cei săraci! Dar, vai vouă, bogaţilor!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,17-18a.20-26

În acel timp, coborând împreună cu Cei Doisprezece, Isus s-a oprit pe câmpie. O mare mulţime de discipoli ai săi şi mult popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi din toată zona de coastă a Tirului şi a Sidonului, au venit ca să-l asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor. Ridicându-şi ochii spre discipolii săi, a spus: „Fericiţi voi, cei săraci, căci a voastră este împărăţia lui Dumnezeu! Fericiţi voi, care acum sunteţi flămânzi, căci vă veţi sătura! Fericiţi voi, care plângeţi acum, căci veţi râde! Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî, când vă vor exclude, când vă vor insulta şi vor şterge numele vostru ca infam din cauza Fiului Omului! Bucuraţi-vă în ziua aceea şi tresăltaţi de bucurie, căci, iată, răsplata voastră va fi mare în cer! Pentru că aşa făceau şi părinţii lor cu profeţii. Dar, vai vouă, bogaţilor, pentru că vă primiţi mângâierea! Vai vouă, celor care sunteţi sătui acum, căci veţi suferi de foame! Vai vouă, celor care râdeţi acum, căci veţi jeli şi veţi plânge! Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine; pentru că aşa au făcut părinţii lor profeţilor falşi”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Ieremia se face purtătorul de cuvânt al lui Iahve proclamând binecuvântarea şi blestemul pentru toţi cei care vor păstra sau vor călca Legea. Această lectură scurtă este un rezumat al promulgării Legii lui Moise în mod solemn după trecerea Iordanului în ţara promisă. Jumătate din triburile lui Israel s-au aşezat pe muntele Garizim şi cealaltă jumătate pe muntele vecin Ebal. Cei de pe muntele Garizim pronunţau binecuvântarea pentru cei ce păzesc cele scrise în Lege, şi toţi confirmau prin Amin; apoi cei de pe muntele Ebal pronunţau blestemul pentru cei ce ar fi îndrăznit să calce Legea, şi toţi confirmau prin Amin.
Biserica, prin liturgia cuvântului de azi, ne aduce în memorie acest episod cu scopul de a ne conştientiza de faptul că învăţătura lui Isus, sintetizată în predica de pe munte, din care evanghelia ne prezintă o mică parte, este mai presus de Legea lui Moise. Dacă era mare binecuvântarea pe care o primeau cei care păzeau Legea şi greu blestemul pentru cei care o încălcau, cu atât mai mare va fi binecuvântarea pentru cei care vor primi, vor păzi şi vor trăi legea cea nouă pe care Isus a promulgat-o pe pământ: „Vor moşteni împărăţia cerurilor”; şi cu atât mai greu va fi blestemul pentru cei ce o vor călca: „focul iadului”, adică vor moşteni împărăţia lui Lucifer. Dacă Isus spune despre aceştia din urmă Vai vouă – vai vouă bogaţilor, vai vouă celor ce stoarceţi toate plăcerile trupeşti pe acest pământ, vai vouă celor care nu vă mai săturaţi de onorurile lumeşti – înseamnă că acele cuvinte de la judecata de apoi: Plecaţi blestemaţilor în focul cel veşnic pregătit diavolului şi îngerilor lui, exprimă un adevăr teribil. Pe de altă parte, dacă Isus spune ucenicilor săi – şi în ei cuprinde pe toţi cei care îi vor păzi porunca nouă a iubirii – că sunt fericiţi fiindcă au o singură dorinţă, aceea de a se iubi unii pe alţii aşa cum i-a iubit el, înseamnă că binecuvântarea cuprinsă în cuvântul fericiţi exprimă un adevăr menit să fie trăit cât mai intens: adevărul că ne mulţumim cu o singură bogăţie care ne vine de la Dumnezeu: iubirea. Dumnezeu este iubire. Ea este o bogăţie veşnică pe care hoţii nu o fură, moliile nu o mănâncă şi rugina n-o poate roade.
Iubirea Tatălui s-a manifestat pe acest pământ prin Duhul Sfânt care l-a înviat pe Cristos, şi prin el ne-a adus pe noi la o viaţă nouă de iubire ca să ajungem la înviere. Prin urmare, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi în Isus Cristos cu învierea şi viaţa veşnică.

Anton Dancă, VADEMECUM, (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Sfântul săptămânii

Mansuet (+ 681)

Era originar probabil din Roma. În 679 i-a adunat pe episcopi la Milano pentru un sinod cu scopul de a condamna doctrina monotelită. În urma sinodului a rezultat o scrisoare care a fost adresată Împăratului Constantin al IV-lea. În 680 are loc la Roma un sinod la care participă și el; sinodul era ca o pregătire a Conciliului al III-lea din Constantinopol care a condamnat monotelismul.


Calendarul săptămânii 17-24 februarie 2019

17 D † DUMINICA A VI-A D.P.A.; Ss. Întemeietori ai Societăţii “Slujitorii Sf. Fc. Maria”; Teodor, soldat m.
18 L Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico)
19 M Sf. Mansuet, ep.
20 M Sf. Elefterie, ep.
21 J Sf. Petru Damiani, ep. înv. *
22 V Catedra Sf. Ap. Petru; Sf. Margareta din Cortona, clg.
23 S Sf. Policarp, ep. m. **
24 D † DUMINICA A VII-A D.P.A.; Fer. Marcu de Marconi, pr.


Gândul săptămânii

“Doamne, eşti atât de aproape de mine – iar eu, de Tine, atât de departe.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons