17 aprilie 2022 • ÎNVIEREA DOMNULUI • Ss. Ilie, Paul și Isidor, m.

LECTURA I

Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43

În zilele acelea, Petru, deschizându‑şi gura, a spus: “Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi a îngăduit să se arate nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi, şi ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii şi al celor morţi. Toţi profeţii dau mărturie despre el că oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor prin numele lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24)

R.: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
sau:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

LECTURA A II-A

Căutaţi cele de sus unde este Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4

Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu! Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie.

Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA A II-A
Curăţaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o frământătură nouă!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6b-8

Fraţilor, nu ştiţi că puţin aluat dospeşte întreaga frământătură? Curăţaţi aluatul cel vechi ca să fiţi o frământătură nouă, aşa cum sunteţi, fără aluat, pentru că Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit! Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului!

Cuvântul Domnului

SECVENŢA
(În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale jertfă de laudă!
Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi cu Tatăl ceresc.
Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:
Stăpânul vieţii a murit, dar acum e viu şi domneşte.
“Spune-ne, Marie Magdalena, ce-ai văzut pe cale?”
“Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, am văzut mărirea celui înviat.
I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul şi veşmintele.
Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea”.
Noi o ştim: Cristos Domnul a înviat cu adevărat din morţi.
Tu, rege biruitor al morţii, îndură-te de noi toţi! Aleluia!

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

 1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. Să sărbătorim, aşadar, în Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

El trebuia să învie din morţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9

În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt. Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: “L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. Au ieşit atunci Petru şi celălalt discipol şi au venit la mormânt. Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru şi a ajuns primul la mormânt. Aplecându-se, a văzut giulgiurile aşezate, dar nu a intrat. Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma, şi a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile aşezate, dar ştergarul, care fusese pe capul lui, nu era aşezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt discipol care sosise primul la mormânt. A văzut şi a crezut; pentru că încă nu cunoşteau Scriptura: că el trebuia să învie din morţi.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Cristos e viu! A înviat! Cine însă şi-ar mai fi putut imagina un astfel de deznodământ după cele petrecute în ultimele zile ale Săptămânii Sfinte? Prin intermediul celebrărilor am luat şi noi parte la arestarea lui Isus, la procesul intentat înaintea lui Pilat şi la sentinţa smulsă sub presiune, la pătimirea şi la moartea Lui pe cruce, la punerea Lui în mormânt şi la închiderea mormântului cu o lespede de piatră. Atunci totul s-a cufundat într-o noapte adâncă.
Cum s-a născut totuşi convingerea că Isus Cristos este viu, a înviat? Textele biblice ale sărbătorii de astăzi ne descriu, mai întâi, surpriza avută de Maria Magdalena în momentul în care a descoperit lespedea de piatră înlăturată de pe mormânt şi lipsa trupului Mântuitorului din locul în care fusese aşezat. Această descoperire, chiar dacă nu atestă în mod imediat Învierea lui Isus Cristos, ea trebuia să le reamintească ucenicilor care l-au însoţit la Ierusalim întreita prevestire că Fiul Omului trebuie să sufere multe… să fie ucis şi a treia zi să învie (Mc 8,31). Nici investigaţia făcută de către apostolul Petru şi de către celălalt ucenic în urma sesizării Mariei Magdalena nu a scos la iveală mai multe evidenţe ale Învierii. Totuşi, pentru ucenicul iubit al lui Isus mormântul gol şi apoi prezenţa pânzei în care fusese înfăşurat („legat”) trupul Mântuitorului şi a giulgiului care îi acoperise capul, împăturit şi aşezat cu grijă într-o parte, i-au trezit în suflet o bănuială care, în curând va deveni credinţă. Textul primei lecturi de astăzi ne introduce, în schimb, în atmosfera unuia din locurile în care Isus Cristos Înviat se face prezent, iar acest loc este celebrarea euharistică. Într-adevăr, potrivit Sfântului Petru, Dumnezeu care l-a înviat [pe Isus din morţi] a treia zi, i-a îngăduit să se arate nu la tot poporul, ci… nouă care am mâncat şi am băut împreună cu El, după ce a înviat… Cu alte cuvinte, în momentul în care ucenicii şi apostolii s-au reunit pentru a împlini porunca lui Isus de la ultima Cină, Faceţi aceasta în amintirea mea!, atunci au început să descopere prezenţa lui Cristos Înviat în mijlocul lor. Aceasta înseamnă că toate gesturile săvârşite de Isus la ultima Cină – spălarea picioarelor ucenicilor, dăruirea trupului său în pâinea frântă şi împărţită celorlalţi, oferirea sângelui său odată cu oferirea cupei cu vin – au în ele puterea de a-L face prezent şi de a prelungi lucrarea Lui mântuitoare. Or, toate aceste gesturi transpuse de noi (ucenicii din toate timpurile) în viaţa de fiecare zi, mai precis slujirea celorlalţi şi jertfirea de sine din dragoste şi în folosul fraţilor, au în ele ceva din puterea de înviere a lui Cristos şi aduc în viaţa noastră acea înnoire de care avem atâta nevoie.
Cu siguranţă că numai cine a făcut această experienţă, poate spune cu toată convingerea că Cristos e viu! A înviat! Cu siguranţă, apoi, că cel care a făcut experienţa prezenţei lui Cristos înviat, nu va mai putea trăi oricum, ci, aşa cum îi sugerează Sfântul Paul în lectura a doua, va râvni la lucrurile de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu… şi nu la cele pământeşti.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 17-24 aprilie 2022

17 D ÎNVIEREA DOMNULUI; Ss. Ilie, Paul și Isidor, m.
18 L Sf. Atanasia din Egina
19 M Sf. Leon al IX-lea, pp.
20 M Ss. Teotim, ep. de Tomis; Anicet, pp.; Marcian, clg.
21 J Ss. Anselm, ep. înv.; Konrad din Parzham
22 V Ss. Soter și Caius, pp.; Leonida, m.
23 S Sf. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m.
24 D DUMINICA A II-A A PAȘTELUI (A MILOSTIVIRII LUI DUMNEZEU); Ss. Fidelis din Sigmaringen, pr. m.; Maria a lui Cleofa și Salomea; Egbert, clg.


Gândul săptămânii

“Dumnezeu nu se schimbă, dar într-o lume unde totul se schimbă El consimte, la nevoile şi la rugăciunile noastre, să schimbe totul.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons