19 noiembrie 2023 • DUMINICA A XXXIII-A D.P.A. • Sf. Abdia, profet

LECTURA I

Daţi-i după rodul mâinilor sale!
Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31

Femeia de valoare cine o poate găsi? Ea este mai preţioasă decât coralii din depărtare. Inima soţului ei se încrede în ea şi prada nu-i va lipsi. Ea îi procură binele, şi nu răul, în toate zilele vieţii ei. Ea caută lână şi in şi face lucruri plăcute cu palmele sale. Mâinile ei se întind spre furcă şi palmele sale apucă fusul. Ea îşi desface palma către cel umil şi‑şi întinde mâna către cel nevoiaş. Falsă este graţiozitatea şi deşartă e frumuseţea femeii, dar cea care se teme de Domnul, ea trebuie lăudată. Daţi-i după rodul mâinilor sale şi lucrările ei s-o laude la porţi!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a)

R.: Fericit este omul care se teme de Domnul!

Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

Iată, aşa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale. R.

LECTURA A II-A

Ziua Domnului să nu vă surprindă ca un hoţ.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,1-6

Fraţilor, cât despre timpul şi momentul acela, nu aveţi nevoie ca să vi se scrie, căci voi înşivă ştiţi precis că ziua Domnului vine ca un hoţ în timpul nopţii. Când vor zice unii: „Pace şi linişte!”, atunci, pe neaşteptate, va cădea peste ei devastarea precum durerile naşterii peste cea însărcinată şi nu vor scăpa. Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. Aşadar, să nu dormim precum ceilalţi, ci să veghem şi să nu ne pierdem cumpătul.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 15,4a.5b
(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA

Peste puţin ai fost credincios: intră în bucuria stăpânului tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,14-30

În acel timp, Isus le-a spus această parabolă discipolilor săi: „Un om, voind să plece într-o călătorie, şi-a chemat servitorii şi le-a încredinţat bunurile sale. Şi unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia după propria putere. Apoi a plecat. Îndată, cel care primise cinci talanţi s-a dus, a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci. La fel cel cu doi talanţi, a câştigat alţi doi. Dar cel care primise unul s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns banii stăpânului său. După mult timp, a venit stăpânul acelor servitori şi le-a cerut cont. Venind cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, spunând: «Stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat, iată, alţi cinci talanţi am câştigat!» Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun şi credincios! Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău!» Venind apoi cel cu doi talanţi, a spus: «Stăpâne, doi talanţi mi-ai dat, iată, alţi doi talanţi am câştigat». Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun şi credincios! Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău!» În sfârşit, venind şi cel care primise un talant, a zis: «Stăpâne, ştiam că eşti un om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat, şi, pentru că m-am temut, m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău!» Dar stăpânul i-a răspuns: «Servitor rău şi leneş! Ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat. Deci trebuia să depui banii mei la bancheri, iar la venirea mea, aş fi retras ce este al meu cu dobândă. Aşadar, luaţi de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi! Pentru că oricui are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel care nu are se va lua şi ceea ce are. Iar pe servitorul netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric: acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor!»”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În penultima duminică a anului liturgic, textele biblice ne invită la o evaluare a realizărilor noastre, ştiind bine că într-o zi va trebui să dăm cont de modul în care „am administrat” tot ceea ce Dumnezeu ne-a încredinţat spre valorificare: viaţă, timp, talente şi îndemânări, familie etc. Un aspect important, însă, se degajă în toată această problematică: sfârşitul ne poate lua prin surprindere. Tocmai de aceea fiecare clipă din viaţă trebuie preţuită şi valorificată cu hărnicie.
În acest sens parabola evanghelică pune în scenă istoria a trei servitori care au primit de la stăpânul lor, ce se pregătea să plece în călătorie, câte o sumă importantă de bani, fără însă a primi de la el vreo poruncă precisă cu privire la administrarea lor. În fond, nici nu era nevoie de prea multe explicaţii dat fiind că banul (talantul) comportă în sine o potenţialitate care nu poate fi valorificată decât într-un singur fel: să fie investit. Să notăm faptul că banii (talanţii) nu le‑au fost repartizaţi servitorilor în mod egal, ci unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui. E important acest detaliu întrucât, în funcţie de rezultatul obţinut, fiecăruia i se va putea măsura nu atât „cantitatea” obţinută, cât mai ales strădania pe care a manifestat-o în îndeplinirea misiunii (neformulate în mod explicit, dar deductibilă din potenţialtatea talantului) primite de la stăpân. Or, dacă primii doi vor lua în serios „vocaţia” primită de la stăpân, valorificându-şi cu un procent de sută la sută talanţii primiţi, cel de-al treilea, făcând o lectură răuvoitoare stăpânului şi talantului încredinţat, se va complace în lene. De aceea şi răsplata va fi pe măsură: primii doi vor fi invitaţi să ia parte la bucuria stăpânului lor, în timp ce al treilea va fi alungat afară, acolo unde este plânset şi scrâşnire din dinţi.
Celelalte lecturi ale Liturgiei Cuvântului pun evidenţă, pe de o parte, hărnicia de care orice ucenic trebuie să dea dovadă în administrarea „talanţilor” primiţi de la Stăpân, hărnicie ilustrată de admirabilul exemplu al femeii desăvârşite pe care o cântă cartea Proverbelor: Soţul ei poate avea încredere într-însa, căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie… Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie… În plus, ea se arată milostivă cu cei ce suferă, deschizându-şi mâna către cel lipsit şi întinzând-o către cel sărac. Pe de altă parte, în lectura a doua sfântul Paul, după ce le atrage atenţia corintenilor asupra imprevizibilităţii zilei Domnului, îi îndeamnă să rămână treji şi să vegheze ca nu cumva să fie luaţi prin surprindere.
Aşadar, dacă parabola evanghelică ne ajută să ne descoperim fiecare vocaţia, de femeie, de bărbat, de soţ, de soţie, de mamă, de tată etc. şi responsabilităţile care ne revin în funcţie de „talanţii” pe care i-am primit, celelalte lecturi ne sugerează modul în care trebuie să o împlinim.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 19-26 noiembrie 2023

19 D DUMINICA A XXXIII-A D.P.A.; Sf. Abdia, profet
20 L Ss. Dasius din Durostorum, m. *; Grigore Decapolitul; Edmund, rege
21 M Prezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **
22 M Sf. Cecilia, fc. m. **
23 J Ss. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; Lucreția, m.
24 V Ss. Martiri din Vietnam **
25 S Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m. *
26 D DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI; Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.


Gândul săptămânii

“Cerul este singurul loc unde mereu este loc.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons