16 iunie 2022 • TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI • Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.

LECTURA I

A oferit pâine şi vin.
Citire din cartea Genezei 14,18-20

În zilele acelea, Melchisedec, regele din Salem, a adus pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt. El l-a binecuvântat şi a spus: “Binecuvântat să fie Abram de Dumnezeul cel Preaînalt, Creatorul cerului şi al pământului, şi binecuvântat să fie Dumnezeu cel Preaînalt care te-a eliberat din mâinile asupritorilor tăi!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 109(110),1.2.3.4 (R.: 4bc)

R.: Preot în veci eşti tu, după rânduiala lui Melchisedec.

Oracolul Domnului către Domnul meu:
“Şezi la dreapta mea
până îi voi pune pe duşmanii tăi
scăunel picioarelor tale!” R.

Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale:
“Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!” R.

În ziua puterii tale,
tu domneşti strălucind de sfinţenie;
din sânul aurorei, ca roua te-am născut. R.

Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:
“Tu eşti preot în veci,
după rânduiala lui Melchisedec”. R.

LECTURA A II-A

Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta, vestiţi moartea Domnului.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 11,23-26

Fraţilor, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis: “Acesta este trupul meu cel care este pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea!” De asemenea, după cină, a luat potirul, spunând: “Acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceţi aceasta ori de câte ori beţi în amintirea mea!” Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta, vestiţi moartea Domnului până când va veni.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 6,51ab
(Aleluia) “Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Toţi au mâncat şi s-au săturat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,11b-17

În acel timp, Isus a primit mulţimile şi le-a vorbit despre împărăţia lui Dumnezeu vindecându-i pe bolnavi. Începuse să se lase înserarea; atunci, apropiindu-se cei doisprezece, i-au spus: “Dă drumul mulţimii pentru ca, mergând prin satele şi ţinuturile dimprejur, să-şi găsească adăpost şi de mâncare, pentru că aici suntem într-un loc pustiu!” El însă le-a spus: “Daţi-le voi să mănânce!” Dar ei au răspuns: “Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti. Doar dacă ne-am duce noi să cumpărăm de mâncare pentru tot poporul acesta!” Erau cam cinci mii de bărbaţi. Atunci le-a zis discipolilor săi: “Puneţi-i să se aşeze în grupuri de câte cincizeci!” Ei au făcut astfel şi i-au aşezat pe toţi. Atunci, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt şi le-a dat discipolilor ca să le pună înaintea mulţimii. Toţi au mâncat şi s-au săturat şi au adunat din ceea ce a prisosit pentru ei, din bucăţile de pâine douăsprezece coşuri.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În Joia Sfântă, la Cina cea de taină, Isus ne-a lăsat Euharistia ca semn al iubirii şi al prezenţei sale în mijlocul nostru. Aici Isus atinge iubirea maximă: „După ce i-a iubit pe ai săi care erau în lume, până la sfârşit i-a iubit”. Din iubire s-a făcut sclav, şi-a vărsat sângele şi-a dat viaţa, a luat asupra sa suferinţele noastre şi greşelile noastre. Din iubire extremă vrea să fie hrana noastră, să vină în noi, să devină una cu noi. Numai iubirea poate să realizeze aceasta.
Cuvintele centrale de la Cina cea de taină sunt: Acesta este trupul meu, pe care eu vi-l dau. Euharistia este centrată asupra dăruirii trupului şi sângelui. Lumea noastră de azi înţelege greu acest lucru, fiindcă noi avem tendinţa să considerăm trupul nostru ca pe un obiect pe care îl posedăm, nu-l dăm, este o proprietate inviolabilă; cu atât mai mult cu cât din secolul al XVII-lea s-a ajuns să se absolutizeze dreptul de proprietate. A fi om înseamnă a poseda.
Domnul Isus ne dăruieşte trupul şi sângele său, renunţă la dreptul de proprietate în folosul nostru şi nu doreşte altceva decât ca noi, astăzi, să ne preocupăm de un singur lucru: să primim iubirea sa pentru bucuria noastră, pentru slava lui Dumnezeu, pentru binele tuturor persoanelor care ne sunt aproape.
Prin Euharistie, Isus vrea ca astăzi să ne mai transmită şi o altă învăţătură: trupul nu-i numai un bun personal pe care cineva îl are. El este eu; el este fiinţa mea, este primit de la părinţii mei şi ei îl au moştenire de la strămoşii lor, şi, în ultimul rând, de la Dumnezeu. Aşa de bine că atunci când Isus a spus: Acesta este trupul meu şi eu vi-l dau, el nu se lipseşte de un bun personal, nu renunţă la o proprietate moştenită, ci transmite darul care este el însuşi. Fiinţa sa omenească este un dar al Tatălui şi al Duhului Sfânt făcut prin intermediul Fecioarei din Nazaret, Maria. Acest dar îl oferă. Astfel, aici se adevereşte din plin dictonul: Dar din dar se face rai.
La Cina cea de taină, înfiinţarea Euharistiei a fost totuşi pentru Isus, un moment culminant de criză pentru iubirea lui faţă de întreaga omenire, începând cu discipolii săi, fiindcă se dăruieşte tocmai în momentul în care Iuda îl vinde; piatra, Petru, era pe punctul de a-l renega; majoritatea ucenicilor era pe punctul de a fugi şi de a-l lăsa singur; chiar mulţi dintre cei care cu câteva zile mai înainte l-au aclamat ca rege, sunt pe punctul de a striga: Răstigneşte-l! Cu toate acesteA, Isus nu se dezice: se dăruieşte cu iubire. Eu mă dăruiesc vouă. Voi mergeţi şi mă daţi pe mâna romanilor ca să mă omoare; voi fugiţi şi mă lăsaţi pradă morţii, dar iubirea este mai tare ca moartea şi de aceea darul meu rămâne pentru totdeauna pentru viaţa voastră, pentru ca voi să vă înarmaţi cu iubirea darului meu pentru a nu vedea moartea în veci.
Oferindu-ne trupul său în Euharistie, Isus ne comunică viaţa sa de Înviat. Euharistia nu hrăneşte în mod obişnuit viaţa trupului, ci pune şi face să crească în noi viaţa lui Isus înviat. El este garanţia învierii noastre. Conştientizăm mai bine acest lucru acum, în Joia Verde, când natura învie şi îi înţelegem rostul: speranţa unui an bogat. Şi calea învierii, pe care Isus a parcurs-o cel dintâi, constă în dăruirea de sine până la moarte, şi, tocmai prin această oferire de sine învinge moartea şi ne dă speranţa unei veşnicii bogate. Isus este viaţa şi învierea pentru că s-a dăruit pe sine până la sfârşit şi, în Euharistie, el reînnoieşte această dăruire extremă: „Acesta este trupul meu dat pentru voi, acesta este sângele meu vărsat pentru voi”. A primi Euharistia înseamnă a-l primi pe acela care s-a oferit pe sine până la moarte şi, deci, a primi hrana care ne dă tărie de a parcurge aceeaşi cale spre a ajunge la înviere.
Sfântul Nicolae de Flüe, Bruder Klaus (secolul al XV-lea), este patronul Elveţiei. A fost primar, consilier, judecător cantonal, deputat în Dietă. A avut cinci băieţi şi cinci fete. La cincizeci de ani se retrage într-o peşteră; nouăsprezece ani trăieşte numai cu sfânta Euharistie. Rugăciunea lui obişnuită era: „Domnul meu şi Dumnezeul meu, îndepărtează de la mine tot ceea ce mă îndepărtează de tine! Domnul meu şi Dumnezeul meu, dăruieşte-mi tot ce mă apropie de tine. Domnul meu şi Dumnezeul meu, scoate din sufletul meu iubirea de mine însumi şi dă‑mi darul să mă bucur numai de tine!”

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici),
Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 12-19 iunie 2022

12 D PREASFÂNTA TREIME; Sf. Gaspar, pr.
13 L Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
14 M Ss. Valeriu și Rufin, m.; Elizeu, profet
15 M Ss. Amos, profet; Abraham, clg.
16 J TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI; Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.
17 V Ss. Nicandru și Marcian, m.
18 S Ss. Marcu și Marcelian, m.
19 D DUMINICA A XII-A D.P.A.; Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.


Gândul săptămânii

“Frumuseţea apare de fiecare dată când ceva din infinit pătrunde în finit.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons