16 septembrie 2018 • DUMINICA A 24-A D.P.A. • Ss. Corneliu, pp. m. și Ciprian, ep. m.; Ludmila, m.

LECTURA I

Spatele l-am dat celor care mă loveau.
Citire din cartea profetului Isaia 50,5-9a

Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea şi eu nu m-am împotrivit, nu m-am dat înapoi. Spatele l-am dat celor care mă loveau, obrajii, celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns faţa de la cei care mă insultau şi mă scuipau. Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor, de aceea nu am fost umilit; de aceea mi-am făcut faţa ca de cremene şi ştiu că nu voi fi făcut de ruşine. Cel care mă îndreptăţeşte este aproape: cine se va ridica împotriva mea? Să ne prezentăm împreună: cine este judecătorul meu să se apropie de mine! Iată, Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor: cine este cel care mă declară vinovat?

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 114-115(116),1-2.3-4.5-6.8-9 (R.: 9)
R.: Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii.
sau:
Aleluia.

Îl iubesc pe Domnul,
pentru că ascultă glasul rugăciunii mele.
El îşi pleacă urechea spre mine,
în ziua în care îl chem. R.

Mă împresurau legăturile morţii
şi mă cuprindeau spaimele locuinţei morţilor,
mă chinuiau tristeţea şi suferinţa.
Am invocat numele Domnului:
„Doamne, salvează-mi sufletul!” R.

Domnul este milostiv şi drept,
Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
Domnul îi ocroteşte pe cei nepricepuţi:
am fost lipsit de putere şi el m-a mântuit. R.

El mi-a salvat sufletul de la moarte,
a ferit ochii mei de lacrimi,
picioarele mele de la poticnire.
Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. R.

LECTURA A II-A

Credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,14-18

Fraţii mei, ce folos dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte; oare poate credinţa să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele şi cineva dintre voi le-ar spune: „Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, dar nu le daţi cele necesare pentru trup, ce folos? La fel şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi. Dimpotrivă, va spune cineva: „Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa cu faptele mele!”

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Gal 6,14
(Aleluia) Departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume! (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Cristosul! Fiul Omului trebuie să sufere multe.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,27-35

În acel timp, Isus şi discipolii săi au plecat spre satele Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe discipolii săi, spunându-le: „Cine spun oamenii că sunt eu?” Iar ei i-au spus: „«Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie», iar alţii, «Unul dintre profeţi»”. Atunci, el i-a întrebat: „Dar voi cine spuneţi că sunt eu?” Răspunzând, Petru i-a spus: „Tu eşti Cristosul!” Şi le-a poruncit cu asprime să nu vorbească nimănui despre el. Atunci a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie. Şi le spunea aceasta în mod deschis. Dar Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe. Iar el, întorcându-se şi privindu-şi discipolii, l-a certat pe Petru şi a spus: „Mergi în urma mea, Satană, căci nu te gândeşti la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor!” Chemând la sine mulţimea şi pe discipolii săi, le-a spus: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze! Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; cine însă îşi pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

De când şi-a început activitatea publică, Isus Cristos a săvârşit suficiente minuni şi semne care să ateste că El este Cel care, potrivit multor texte profetice, urma să vină în lume, în calitate de Mesia, de Cristos. Eliberarea multor persoane de sub dominaţia duhurilor rele, vindecările de diferite boli ori infirmităţi, înmulţirea pâinilor în cel puţin două rânduri confirmau punct cu punct realizarea „programului mesianic” de restaurare universală. Aceste minuni şi semne au fost însoţite de predicarea Evangheliei menite să insufle o viziune nouă a relaţiilor dintre om şi Dumnezeu şi a relaţiilor dintre om şi semenul său, relaţii bazate pe iubire slujitoare.
Aşadar, după aproape un an de activitate publică, Isus, retras în satele Cezareei lui Filip, îi întreabă pe ucenicii care îl însoţesc: Cine spun oamenii că sunt eu? Altfel spus, care este percepţia oamenilor care l-au văzut săvârşind minuni ori predicând. Răspunsurile oamenilor par a fi condiţionate de minunile sau de învăţăturile pe care, unii sau alţii, le-a văzut ori auzit. Astfel, evocându-l pe Ioan Botezătorul, unii dintre oameni vedeau în Isus pe reformatorul care îi invita pe contemporani să revină la un comportament inspirat de legea fraternităţii şi a solidarităţii între cei care alcătuiesc Poporul lui Dumnezeu. Evocându-l apoi pe profetul Ilie, alţi oameni au văzut în Isus pe cel care apără cauza lui Dumnezeu şi care repetă, cu o autoritate net superioară, minunile profetului de altă dată şi ale ucenicului său Elizeu: înmulţirea făinii şi uleiului pentru văduva din Sarepta, înmulţirea pâinilor pentru cei o sută de oameni din Baal-Şalişa, vindecarea de lepră a generalului sirian Naaman, ori învierea din morţi a fiului femeii din Şunem. În sfârşit, evocându-l pe Profetul despre care ne vorbeşte cartea Deuteronomului (18,18) alţi oameni au văzut în Isus pe acel urmaş al lui Moise care va predica cu fidelitate tot ceea ce Dumnezeu îi va porunci. Toate aceste opinii au fost corecte întrucât ele evocau împlinirea în Isus a tuturor acestor figuri. Totuşi răspunsul complet era altul. În numele celorlalţi ucenici sfântul Petru a răspuns, atunci când Isus le-a cerut şi lor opinia: Tu eşti Cristosul (Mesia). Or, acest titlu, deşi corect, avea nevoie de o completare întrucât, în acel timp, el avea o conotaţie strict politică. Prin urmare, atunci când Isus a oferit completările inspirate din texte precum cele din prima lectură, texte ce-l aveau în centru pe Slujitorul suferind, Petru a început să-l certe. Dar Isus, îndepărtându-l cu asprime i-a reproşat: Satană … tu nu te gândeşte la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor. Apoi, îndreptându-se către cei de faţă le-a spus: Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze!
O astfel de învăţătură are o mare relevanţă pentru viaţa de fiecare zi. Lectura a doua o exprimă prin următoarele cuvinte (valabile şi pentru noi): ce folos dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte…?

Pr. dr. Tarciziu Şerban


În perioada 13 iunie – 23 septembrie 2018 la Muzeul Național de Artă al României se organizează expoziția „Fericitul Vladimir Ghika – in spiritu caritatis – desene”, în sălile Kretzulescu, din Calea Victoriei, nr. 49-53.
Sunt prezentate în premieră desene, gravuri și decupaje în hârtie realizate de Monseniorul Vladimir Ghika.
Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00-18.00.
Prețul biletului de acces: 4 lei.
Gratuit: prima miercuri din fiecare lună.
Intrarea se face dinspre Biserica Kretzulescu.


Calendarul săptămânii 16-23 septembrie 2018

16 D DUMINICA A 24-A D.P.A.; Ss. Corneliu, pp. m. și Ciprian, ep. m.; Ludmila, m.
17 L Ss. Robert Bellarino, ep. înv. *; Hildegard von Bingen, fc. înv.
18 M Sf. Iosif din Copertino, pr.
19 M Sf. Ianuariu, ep. m. *
20 J Ss. Martiri din Coreea **
21 V Ss. Matei, Ap. și Ev.; Iona, profet
22 S Ss. Mauritius, ofițer, și îns. m.; Silvan, pustnic
23 D DUMINICA A 25-A D.P.A.; Ss. Pius din Pietrelcina, pr.; Zaharia și Elisabeta


Gândul săptămânii

“Unul dintre cele mai frumoase nume ale limbajului nostru este fidelitatea.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons