15 mai 2022 • DUMINICA A V-A A PAȘTELUI • Sf. Isidor, plugarul

LECTURA I

Au adunat comunitatea şi au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei.
Citire din Faptele Apostolilor 14,21b-27

În acel timp, Paul şi Barnaba s-au întors la Listra, la Iconiu şi la Antiohia. Ei au întărit inimile discipolilor şi i-au încurajat să rămână statornici în credinţă, spunând: “Trebuie să trecem prin multe necazuri, ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu”. Ei le-au hirotonit prezbiteri în fiecare comunitate şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat Domnului în care crezuseră. Trecând prin Pisidia, au ajuns în Pamfilia. După ce au vestit cuvântul în Perga, au coborât la Atalia; de acolo s-au îmbarcat pentru Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o împliniseră. Când au ajuns acolo, au adunat comunitatea şi au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei şi cum le-a deschis şi păgânilor poarta credinţei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 144(145),8-9.10-11.12-13ab (R.: cf. 1)

R.: Voi binecuvânta în veci numele tău, Doamne, Dumnezeul meu!
sau:
Aleluia.

Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

Credincioşii tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor faptele puterii tale
şi gloria plină de strălucire a domniei tale.
Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

El va şterge orice lacrimă din ochii lor.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,1-5a

Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut, iar marea nu mai este. Şi am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Atunci am auzit un glas puternic de la tron, spunând: “Iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii! El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui şi el, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor, iar moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”. Cel care şade pe tron a zis: “Iată, le fac pe toate noi!”

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 13,34
(Aleluia) “Vă dau o poruncă nouă, spune Domnul: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit pe voi”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 13,31-33a.34-35

În acel timp, după ce a ieşit Iuda, Isus a spus: “Acum a fost glorificat Fiul Omului şi Dumnezeu a fost glorificat în el, iar dacă Dumnezeu a fost glorificat în el, şi Dumnezeu îl va glorifica în el însuşi şi-l va glorifica îndată. Copilaşi, încă puţin mai sunt cu voi. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum eu v-am iubit pe voi, aşa să vă iubiţi unii pe alţii! Prin aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Prima lectură de azi îi prezintă pe apostolii Paul şi Barnaba cutreierând pământul şi predicând cuvântul Domnului; îndeamnă pe creştini să rămână statornici în credinţă, să fie conştienţi de necesitatea suferinţelor pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu, organizează Bisericile locale şi înfiinţează altele noi, mai ales din rândul păgânilor convertiţi, ceea ce produce o mare bucurie tuturor (I).
Apostolul Ioan descrie – în lectură a II-a luată din Apocalips – ceea ce a realizat învierea lui Cristos: un cer nou şi un pământ nou, dispariţia mării (izvorul tuturor relelor, locuinţa monştrilor şi a demonilor), apariţia noului Ierusalim – simbolul paradisului ceresc – între oameni. Intrarea în acest Ierusalim nou se face prin Euharistie, fiindcă aici a voit Dumnezeu să rămână cu noi (II).
Evanghelia ne recheamă la Cenacol, după plecarea lui Iuda, ca să ne pună în vedere că participarea la Euharistie – spre a simţi cu adevărat că Dumnezeu este cu noi – se face numai şi numai prin trăirea poruncii cele noi date de Isus: de a ne iubi unii pe alţii aşa cum ne-a iubit el pe noi. Cine nu are iubirea cea nouă se îndepărtează de Dumnezeu aşa cum s-a îndepărtat Iuda de Cenacol şi s-a dus să-l vândă pe Isus pentru treizeci de arginţi, apoi s-a spânzurat. Cine rămâne în iubire, prin Euharistie participă deja la preamărirea lui Isus, adică la învierea sa. Acum a fost preamărit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preamărit în el. Cum a fost preamărit Fiul Omului la Cina cea de taină? Prin trecerea sa – trup şi sânge – sub speciile de pâine şi de vin. Cum a fost preamărit Dumnezeu la Cina cea de taină? Făcând ca substanţa pâinii şi substanţa vinului să fie asumate de persoana dumnezeiască a Fiului realizând o unitate supranaturală, ceva dumnezeiesc ce nu va mai putea cădea sub loviturile duşmanilor prin vânzare, schingiuire, omorâre, fiindcă aici este învierea şi viaţa veşnică, Fiul Omului glorificat de Tatăl prin puterea Duhului Sfânt (III).
Spre Euharistie trebuie să ducă predicarea cuvântului, stăruinţa în credinţă, statornicia în suferinţă, organizarea Bisericilor locale şi înfiinţarea altora noi, convertirea neamurilor etc.
Numai prin Euharistie se realizează zilnic un cer nou şi un pământ nou; numai prin Euharistie dispare marea împărăţie a Satanei; numai prin Euharistie coboară Ierusalimul ceresc – raiul – în sufletele creştinilor adevăraţi, care simt în inima lor realitatea prezenţei lui Dumnezeu de pe pământ, fiindcă trăiesc porunca iubirii celei noi, ca apoi să ajungă acolo unde nu mai este nici tânguire, nici strigăt de durere, nici un fel de suferinţă.

Anton Dancă, VADEMECUM (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul C, Editura Presa Bună, 2005


Calendarul săptămânii 15-22 mai 2022

15 D DUMINICA A V-A A PAȘTELUI; Sf. Isidor, plugarul
16 L Fer. Vladimir Ghika, pr. m. **; Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Alois Orione, pr.
17 M Sf. Pascal Baylon, clg.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.
18 M Ss. Ioan I, pp. m. *; Leonard Murialdo, pr.
19 J Sf. Celestin al V-lea, pp.
20 V Ss. Bernardin din Siena, pr. *; Lidia
21 S Ss. Elena, împ. *; Cristofor Magallanes, pr. și îns., m. *; Eugen de Mazenod, ep.
22 D DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI; Ss. Rita din Cascia, clg.; Emil, m.


Gândul săptămânii

“Mor cu conştiinţa împăcată că am făcut tot ce am putut, deşi nu întotdeauna tot ce a trebuit pentru adevărata Biserică a lui Cristos, într-o perioadă tristă pentru ţara mea şi pentru întreaga lume civilizată.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons