15 august 2021 • ADORMIREA MAICII DOMNULUI • Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, clg.

LECTURA I

O Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 11,19a; 12,1-6a.10ab

Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer şi a fost văzut chivotul alianţei lui în templul său. Şi s-a arătat în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele. Ea era însărcinată; striga în chinurile naşterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer: iată, un dragon ca de foc, mare, având şapte capete şi zece coarne, iar pe capete – şapte diademe. Coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier; copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul său, iar Femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: “Acum au venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 44(45),10.11.12.16 (R.: 10b)

R.: Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

Fiice de regi sunt în preajma ta,
regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir. R.

Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,
uită de poporul tău şi de casa părintelui tău! R.

Regele râvneşte frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, prosternă-te în faţa lui. R.

Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie şi veselie,
sunt conduse în palatul regelui. R.

LECTURA A II-A

Cel dintâi va învia Cristos, după aceea, cei care sunt ai lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,20-27a

Fraţilor, Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor adormiţi. Căci de vreme ce printr‑un om a venit moartea, tot printr-un om vine şi învierea din morţi. Şi după cum toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă. Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după aceea, cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui, apoi va fi sfârşitul, când el va încredinţa împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi putere. Căci el trebuie să domnească până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui. Ultimul duşman care va fi nimicit este moartea. De fapt, “toate le-a supus sub picioarele lui”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

(Aleluia) Maria a fost înălţată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. (Aleluia)

EVANGHELIA

Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari. I-a înălţat pe cei umili.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-56

În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas puternic: “Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului tău! Şi de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” Maria a spus: “Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi numele lui e sfânt! Milostivirea lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de el. A arătat puterea braţului său: i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-şi de îndurarea sa, după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. Maria a rămas cu ea cam trei luni, apoi s-a întors la casa ei.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Cuvintele lui Paul, care au răsunat în cursul celei de-a doua lecturi, ne ajută să înțelegem sensul solemnității pe care o celebrăm astăzi. În Maria, ridicată la cer la capătul vieții sale pământești, strălucește victoria definitivă a lui Cristos asupra morții, intrată în lume din cauza păcatului lui Adam. Cristos, „noul” Adam, a învins moartea, oferindu-se ca jertfă pe Calvar, într-un gest de iubire ascultătoare față de Tatăl. În triumful Fecioarei, Biserica o contemplă pe cea pe care Tatăl a ales-o ca Mamă adevărată a Fiului său Unic, asociind-o la planul mântuitor al Răscumpărării.
De aceea Maria, așa cum o arată bine liturgia, este un semn întăritor pentru speranța noastră. Dacă experiența zilnică ne permite să ne dăm seama că pelerinajul pământesc este plasat sub semnul incertitudinii și al luptei, Fecioara înălțată în gloria paradisului ne asigură că ajutorul divin nu ne va lipsi niciodată.
Un mare semn apare pentru noi în cer astăzi: Fecioara Maria! Autorul sacru al cărții Apocalipsului ne vorbește printr‑un limbaj profetic în prima lectură. Ce semn extraordinar se găsește înaintea ochilor noștri uimiți! Obișnuiți să ne concentrăm pe realitățile pământești, suntem invitați să privim spre înalt: spre cer, care este patria noastră definitivă, unde Preasfânta Fecioară ne așteaptă.
Omul modern este acaparat de interese și de preocupări materiale. Caută siguranța și, adesea, face experiența singurătății și a angoasei. Și ce să mai spunem despre enigma morții? Adormirea Maicii Domnului este un eveniment care ne atinge de aproape tocmai pentru că omul este destinat să moară. Dar moartea nu are ultimul cuvânt. Ea este – așa cum afirmă misterul Înălțării Fecioarei – trecerea către viață în întâlnirea iubirii. Este trecerea către fericirea cerească rezervată celor care lucrează pentru adevăr și dreptate și care se străduiesc să-l urmeze pe Cristos.
„De acum toate popoarele mă vor numi fericită” (Lc 1, 48). Astfel se exprimă Mama lui Cristos când o întâlnește pe ruda sa în vârstă, Elisabeta. Evanghelia ne-a propus din nou rugăciunea Magnificat pe care Biserica o cântă în fiecare zi. Este răspunsul Fecioarei la cuvintele profetice ale Sfintei Elisabeta: „Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!”
În Maria, promisiunea devine realitate: Fericită este Mama și fericiți vom fi noi, fiii ei, dacă, asemenea ei, ascultăm și punem în practică Cuvântul Domnului.
Fie ca solemnitatea din această zi să deschidă inima noastră către această perspectivă superioară a existenței. Fie ca Fecioara, pe care o contemplăm astăzi strălucitoare la dreapta Fiului, să ajute omul de astăzi trăind ca un credincios „care îndeplinește Cuvântul Domnului”.
„Astăzi, fiii Bisericii de pe pământ celebrează în bucurie trecerea Fecioarei către cetatea dumnezeiască, Ierusalimul ceresc”. Așa cântă astăzi liturgia armenească.
Maria, care este „bucuria cerului și a pământului”, să vegheze și să se roage pentru noi și pentru lumea întreagă, acum și întotdeauna. Amin!

Papa Ioan Paul al II-lea, Omilie,
15 august 2001


Calendarul săptămânii 15-22 august 2022

15 D ADORMIREA MAICII DOMNULUI; Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, clg.
16 L Ss. Ștefan, rege *; Rochus, pelerin *
17 M Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrix, clg.
18 M Fer. Paula Montaldi, fc.
19 J Ss. Ioan Eudes, pr. *; Sixt al III-lea, pp.
20 V Ss. Bernard, abate înv. **; Samuel, profet
21 S Sf. Pius al X-lea, pp. **
22 D DUMINICA A XXI-A D.P.A.; Sf. Fecioară Maria, Regină


Gândul săptămânii

“Bogățiile noastre în această lume nu sunt făcute decât din datorii și împrumuturi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons