15 august 2019 • ADORMIREA MAICII DOMNULUI • Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, clg.

LECTURA I

O Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 11,19a; 12,1-6a.10ab

Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer şi a fost văzut chivotul alianţei lui în templul său. Şi s-a arătat în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele. Ea era însărcinată; striga în chinurile naşterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer: iată, un dragon ca de foc, mare, având şapte capete şi zece coarne, iar pe capete – şapte diademe. Coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier; copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul său, iar Femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: “Acum au venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 44(45),10.11.12.16 (R.: 10b)

R.: Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

Fiice de regi sunt în preajma ta,
regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir. R.

Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,
uită de poporul tău şi de casa părintelui tău! R.

Regele râvneşte frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, prosternă-te în faţa lui. R.

Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie şi veselie,
sunt conduse în palatul regelui. R.

LECTURA A II-A

Cel dintâi va învia Cristos, după aceea, cei care sunt ai lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,20-27a

Fraţilor, Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor adormiţi. Căci de vreme ce printr‑un om a venit moartea, tot printr‑un om vine şi învierea din morţi. Şi după cum toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă. Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după aceea, cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui, apoi va fi sfârşitul, când el va încredinţa împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi putere. Căci el trebuie să domnească până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui. Ultimul duşman care va fi nimicit este moartea. De fapt, “toate le-a supus sub picioarele lui”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

(Aleluia) Maria a fost înălţată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. (Aleluia)

EVANGHELIA

Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari. I-a înălţat pe cei umili.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-56

În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas puternic: “Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului tău! Şi de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” Maria a spus: “Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi numele lui e sfânt! Milostivirea lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de el. A arătat puterea braţului său: i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-şi de îndurarea sa, după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. Maria a rămas cu ea cam trei luni, apoi s-a întors la casa ei.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În unire cu întreaga Biserică, celebrăm Înălţarea Fecioarei Maria, cu trupul şi sufletul, în slava cerească. Înălţarea Mariei ne arată destinul nostru de copii adoptivi ai lui Dumnezeu şi mădulare ale Trupului lui Cristos. Ca şi Maria, mama noastră, suntem chemaţi să participăm deplin la victoria Domnului asupra păcatului şi a morţii, şi să domnim împreună cu El în Împărăţia sa veşnică. Aceasta este vocaţia noastră.
„Marele semn” prezentat în prima lectură ne invită să o cotemplăm pe Maria înscăunată în slavă alături de Fiul ei dumnezeiesc. Ne invită şi să devenim conştienţi de viitorul pe care Domnul înviat îl deschide înaintea noastră.
În lectura a doua din această zi, l-am auzit pe sfântul Paul spunându-ne că Cristos este noul Adam, iar prin ascultarea lui faţă de voinţa lui Dumnezeu a triumfat asupra stăpânirii păcatului şi a sclaviei, şi a inaugurat stăpânirea vieţii şi a libertăţii (cf. 1Cor 15, 24-25).
Adevărata libertate se găseşte în primirea plină de iubire a voinţei lui Dumnezeu. De la Maria, cea plină de har, învăţăm că libertatea creştină este ceva mai mult decât simpla eliberare de păcat. Această libertate oferă o nouă modalitate spirituală de a socoti realităţile pământeşti, de a-l iubi pe Dumnezeu şi pe fraţii şi surorile noastre cu o inimă curată şi de a trăi într-o speranţă plină de bucurie venirea Împărăţiei lui Cristos.
Astăzi, cinstind-o pe Maria, Regina Cerului, ne întoarcem către ea […] [şi] îi cerem să ne ajute să fim credincioşi libertăţii pe care am primit-o în ziua botezului nostru, să călăuzească eforturile noastre pentru a transforma lumea după planul lui Dumnezeu. Celebrând această sărbătoare, ne unim cu întreaga Biserică răspândită în lume, şi o conteplăm pe Maria ca Mamă a speranţei noastre. Înscăunată în slavă, Maria ne aminteşte că speranţa noastră este reală; încă de acum, această speranţă se prezintă ca „o ancoră sigură şi solidă pentru suflet” (Evr 6, 19), acolo unde Cristos se află în glorie. Să ne întoarcem către Maria, Maica lui Dumnezeu, şi să implorăm harul de a fi plini de bucurie în libertatea copiilor lui Dumnezeu, de a folosi această libertate cu înţelepciune în slujba fraţilor şi surorilor, de a trăi şi de a lucra în aşa fel încât să fim semne de speranţă, această speranţă care va găsi împlinirea în Împărăţia veşnică, acolo unde a domni înseamnă a sluji. Amin.

Din Omilia Papei Francisc în sărbătoarea Adormirii Maicii
Domnului, 2014, în timpul călătoriei apostolice din Coreea


Sfântul săptămânii

Ioan Berchmans (1599-1621)

Dorește încă din adolescență să devină preot. Studiază în cadrul colegiului iezuit de la Malines. În 1616 intră în noviciat în cadrul Companiei lui Isus. Este trimis la Roma pentru a-și continua studiile de filosofie în 1619. Se remarcă prin caritate și voioșie, precum și prin inteligență și maturitate afectivă și o profundă viață spirituală. Este sfântul vieții obișnuite, reușind să împlinească lucrurile simple într‑un mod extraordinar. Moare după o scurtă boală. A fost beatificat în 1865 de Papa Pius al IX-lea și canonizat de Papa Leon al XIII-lea în 1888. Este patron al studenților.


Calendarul săptămânii 11-18 august 2019

11 D DUMINICA A 19-A D.P.A.; Ss. Clara, fc.; Suzana, m.
12 L Sf. Ioana Francisca de Chantal, clg. *
13 M Ss. Ponțian, pp. m. și Hipolit, pr. m. *; Ioan Berchmans, student
14 M Sf. Maximilian Maria Kolbe, pr. m. **
15 J ADORMIREA MAICII DOMNULUI; Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, clg.
16 V Ss. Ștefan, rege *; Rochus, pelerin *
17 S Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrix, clg.
18 D DUMINICA A 20-A D.P.A.; Fer. Paula Montaldi, fc.


Gândul săptămânii

“O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons