13 noiembrie 2022 • DUMINICA A XXXIII-A D.P.A. • Sf. Augustina (Livia), clg.

LECTURA I

Va răsări pentru voi soarele dreptăţii.
Citire din cartea profetului Malahia 3,19-20a

Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor şi toţi cei mândri şi toţi cei care săvârşesc nelegiuire vor fi ca pleava. Îi va arde ziua care vine, zice Domnul Sabaot, încât nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, cei care vă temeţi de numele meu, va străluci soarele dreptăţii, iar vindecarea va veni pe aripile sale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 97(98),5-6.7-9a.9bc (R.: cf. 9)

R.: Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate.

Cântaţi Domnului imnuri cu harpa,
cu harpa şi în cântări de psalmi!
Sunând din trompetă şi din corn,
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru! R.

Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,
lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea!
Toate râurile să bată din palme
şi munţii să tresalte de bucurie împreună
în faţa Domnului care vine să judece pământul. R.

El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele cu nepărtinire. R.

LECTURA A II-A

Dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 3,7-12

Fraţilor, voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne imitaţi! Noi n-am umblat în neorânduială între voi, nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă şi osteneală, noaptea şi ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi. Nu că n-am fi avut autoritatea, ci ca să vă dăm în noi înşine un exemplu pentru a fi imitaţi. Căci şi când eram la voi, v-am poruncit acestea: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce! Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot. Unora ca aceştia le poruncim şi-i sfătuim în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce pâinea proprie, muncind în linişte.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 21,28b
Aleluia) Întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră! (Aleluia)

EVANGHELIA

Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,5-19

În acel timp, unora care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase şi daruri votive, Isus le-a spus: “Cât despre lucrurile acestea pe care le vedeţi, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată”. Ei l-au întrebat: “Învăţătorule, când vor fi acestea şi care va fi semnul că ele au să se întâmple?” El le-a zis: “Vedeţi să nu fiţi înşelaţi, căci vor veni mulţi în numele meu, spunând: «Eu sunt!» şi: «Timpul este aproape!» Nu mergeţi după ei! Când veţi auzi despre războaie şi revolte, nu vă temeţi, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârşitul!” Apoi le spunea: “Se va ridica un neam împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Vor fi cutremure mari şi, în diferite locuri, foamete şi epidemii; vor fi fapte înfricoşătoare şi semne mari din cer. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi şi vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi şi închisori, vă vor duce în faţa regilor şi a guvernanţilor din cauza numelui meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Puneţi la inima voastră să nu vă pregătiţi dinainte cum vă veţi apăra, căci eu vă voi da grai şi înţelepciune cărora niciunul dintre potrivnicii voştri nu le vor putea rezista şi nici răspunde! Veţi fi trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi prieteni şi vor ucide pe unii dintre voi; veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Mai multe texte, atât ale Vechiului cât şi ale Noului Testament, fac referinţă la un eveniment major care va schimba cursul istoriei. Profeţii au dat acestui eveniment numele de Ziua Domnului. Profetul Malahia, de exemplu, în prima lectură de astăzi descrie în aceşti termeni acest eveniment: Ziua Domnului… va arde ca un cuptor. Toţi cei trufaşi şi toţi cei care săvârşesc fărădelegea, vor fi ca paiele. Ziua care vine îi va mistui, spune Domnul universului, şi nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură… În schimb, pentru cei care se tem de Numele Domnului, aceeaşi Zi este comparată cu un răsărit de soare: …dar pentru voi, care vă temeţi de numele meu, va răsări Soarele dreptăţii; el va aduce vindecarea pe aripile lui.
Şi Isus vorbeşte în mai multe rânduri despre un astfel de eveniment când, de exemplu, din cetatea Ierusalimului nu va rămâne piatră peste piatră. Neliniştiţi, ucenicii l-au întrebat, cum era şi firesc, pe Învăţător când va avea loc acest eveniment şi care va fi semnul după care îl vor recunoaşte. Drept răspuns Isus, fără a indica un semn anume, atrage atenţia asupra unei publicităţi derutante prin care anumiţi impostori vor revendica titlul de Salvatori (Mântuitori) ai umanităţii. Pe lângă aceasta Isus enumeră războaiele, calamitățile naturale ori cosmice, dezbinările din sânul societăţii, dezbinările din sânul familiei şi nenumăratele prigoane, ca evenimente ce nu au o legătură directă cu acea Zi a Domnului. Nu vă înspăimântaţi, spune Isus, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, dar nu va fi încă sfârşitul. Toate aceste situaţii vor fi, însă, pentru ucenici ocazii potrivite de a da mărturie. Ei vor trebui să dea mărturie cu mult curaj bine ştiind că, în acel ceas, Domnul însuşi le va inspira cuvintele şi înţelepciunea pe care potrivnicii nu le vor putea contrazice. Important, pentru ucenici este ca ei să rămână statornici până la sfârşit. Numai în acest fel vor putea dobândi Viaţa.
Un exemplu de mărturie autentic creştină ne este oferit de lectura a doua a acestei duminici. Sfântul Paul, pe lângă vestirea Evangheliei, a ţinut să le ofere membrilor comunităţilor pe care le-a fondat şi exemplul de muncă prin care îşi dobândea cele necesare pentru existenţă. El spune: Noi n-am trăit printre voi în trândăvie şi pâinea, pe care am mâncat-o, n-am aşteptat-o pe gratis de la nimeni. Dimpotrivă, am lucrat ostenindu-ne din greu, zi şi noapte, ca să nu fim povară niciunuia dintre voi. Un astfel de exemplu reprezintă mărturia cea mai simplă de îndeplinire a voinţei Domnului, de statornicie în bine.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 13-20 noiembrie 2022

13 D DUMINICA A XXXIII-A D.P.A.; Sf. Augustina (Livia), clg.
14 L Ss. Ștefan Teodor, ep. m.; Serapion, clg. m.
15 M Ss. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold III
16 M Ss. Margareta a Scoției, regină*; Gertruda, fc. *
17 J Ss. Elisabeta a Ungariei, clg. **; Florin, pr.
18 V Sfințirea bazilicilor „Sf. Petru” și „Sf. Paul” **
19 S Sf. Abdia, profet
20 D DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI; Ss. Dasius din Durostorum, m.; Grigore Decapolitul; Edmund, rege


Gândul săptămânii

“Fuga de păcat aduce mai puţin a fugă şi mai mult a zbor.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons