13 iunie 2021 • DUMINICA A XI-A D.P.A. • Sf. Anton de Padova, pr. înv.

LECTURA I
Dumnezeu înalţă arborele doborât.

Citire din cartea profetului Ezechiel 17,22-24

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Eu voi lua dintre ramurile cedrului înalt şi voi planta; voi rupe din vârful ramurilor sale o ramură fragedă şi o voi planta pe un munte înalt şi măreţ. Pe un munte înalt din Israel o voi planta: va face ramuri şi va da rod şi va deveni un cedru frumos. Vor locui sub el toate păsările de tot felul, la umbra frunzişului său vor locui. Vor şti toţi copacii câmpului că eu sunt Domnul: eu am înjosit copacul înalt şi am înălţat copacul înjosit; am făcut să se usuce copacul verde şi am făcut să înflorească copacul uscat. Eu, Domnul, am vorbit şi voi face”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 91(92),2-3.13-14.15-16 (R.: cf. 2a)

R.: Cu mare bucurie te lăudăm pe tine, Doamne.

Cât de frumos este să-l lăudăm pe Domnul,
să cântăm numele tău, Preaînalte,
să facem cunoscută de dimineaţă îndurarea ta
şi noaptea fidelitatea ta. R.

Cel drept va înflori ca un palmier,
va creşte ca un cedru din Liban.
Cei plantaţi în casa Domnului
vor înflori în curţile Dumnezeului nostru. R.

Ei aduc roade şi la bătrâneţe,
îşi păstrează seva şi prospeţimea,
ca să facă cunoscut că “Domnul, stânca mea, este drept,
în el nu este nedreptate”. R.

LECTURA A II-A
Ne străduim să-i fim plăcuţi lui.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6-10

Fraţilor, noi suntem întotdeauna plini de încredere, deşi ştim că, atât timp cât locuim în trup, suntem departe de Domnul, căci umblăm prin credinţă, nu prin vedere. Deci suntem plini de încredere şi ne place mai mult să părăsim trupul şi să ne întoarcem acasă la Dumnezeu. De aceea, fie că rămânem în trup, fie că plecăm, ne străduim să-i fim plăcuţi lui Dumnezeu. Căci noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea tribunalului lui Cristos pentru ca fiecare să primească, pentru ceea ce a făcut cât timp a fost în trup, fie bine, fie rău.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
cf. Lc 8,11
(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, Cristos este semănătorul; cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA
Împărăţia lui Dumnezeu este ca un grăunte de muştar.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,26-34

În acel timp, Isus spunea: “Aşa este împărăţia lui Dumnezeu: ca un om care aruncă sămânţa în pământ şi, fie că doarme, fie că se scoală, noaptea şi ziua, sămânţa răsare şi creşte, nici el nu ştie cum. Pământul produce de la sine mai întâi paiul, apoi spicul, apoi bobul plin în spic. Iar când rodul s-a copt, trimite îndată secera, pentru că a venit timpul secerişului”. Apoi le-a spus: “Cu ce să asemănăm împărăţia lui Dumnezeu sau prin ce parabolă să o reprezentăm? Este ca un grăunte de muştar care, atunci când este semănat în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ, dar, după ce a fost semănat, creşte şi devine mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari aşa încât păsările cerului pot locui la umbra lui”. Şi cu multe astfel de parabole le vestea cuvântul după cum erau în stare să înţeleagă. Nu le vorbea fără parabole, dar explica totul discipolilor săi aparte.
Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În acel timp, vorbind mulţimii în parabole, Isus spunea: „Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu un om care aruncă sămânţa pe ogorul său; zi şi noapte, fie că doarme, fie că e treaz, sămânţa încolţeşte şi creşte, dar el nu ştie cum. De la sine, pământul produce mai întâi paiul, apoi spicul şi în sfârşit bobul plin în spic. Când rodul este copt, pune mâna pe seceră, căci a sosit timpul secerişului”… (Mc 4,26-34).

Relaţia strânsă între om şi Dumnezeu a fost, nu de puţine ori, exprimată prin parabole, mai ales prin acelea care aveau drept temă principală Împărăţia lui Dumnezeu. Această temă a ocupat un loc important în predica sa, iar pentru a defini cât mai bine ce este şi cum trebuie percepută Împărăţia lui Dumnezeu, Mântuitorul s-a folosit de parabole, acele mici scene inspirate de viaţa cotidiană care ilustrau unul sau altul dintre aspectele cele mai caracteristice.
Parabolele propuse spre meditare în această duminică sunt ultimele ale capitolului patru (de cele precedente ne-am ocupat înainte de Postul Mare), iar ele ne prezintă, cea dintâi, modul tainic în care Împărăţia lui Dumnezeu se „înfiripă” şi se dezvoltă, aidoma unei seminţe aruncate în pământ, în uimirea şi satisfacţia semănătorului, în timp ce a doua, evocă începuturile foarte modeste ale ei cu asigurarea, însă, ca va deveni o realitate viguroasă şi primitoare, aidoma unei seminţe de muştar care, deşi cea mai mică dintre seminţele din lume devine mai apoi un copac capabil sa strângă între ramurile lui păsările cerului.
Într-o epocă de criză în care anumite atacuri îndreptate împotriva Bisericii ori o slăbire a practicii religioase maschează efortul modest al sufletelor generoase, aceste parabole ale creşterii ne oferă un motiv de speranţă. Ca şi contemporanii lui Isus, noi suntem adesea nerăbdători sau chiar sceptici față de creşterea Bisericii, a Bisericii noastre. Se impune atunci să ne însuşim din Evanghelie certitudinea creşterii Bisericii prin puterea lui Dumnezeu chiar şi-n vreme de furtună. Această certitudine de credinţă revigorează speranţa noastră dând inimilor noastre elan şi dinamism pentru o activitate eclezială curajoasă. Această speranţă lărgeşte dorinţa, ne învaţă să avem răbdare, să admirăm lucrarea lui Dumnezeu adesea ascunsă unor prime priviri.

Pr. Tarciziu Șerban


Calendarul săptămânii 13-20 iunie 2021

13 D DUMINICA A XI-A D.P.A.; Sf. Anton de Padova, pr. înv.
14 L Ss. Valeriu și Rufin, m.; Elizeu, profet
15 M Ss. Amos, profet; Abraham, clg.
16 M Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.
17 J Ss. Nicandru și Marcian, m.
18 V Ss. Marcu și Marcelian, m.
19 S Ss. Romuald, abate *; Iuliana Falconieri, fc.
20 D DUMINICA A XII-A D.P.A.; Ss. Pavel și Chiriac din Tomis și îns. m.; Fer. Margareta Ball, văduvă, m.


Gândul săptămânii

“Frumuseţea apare de fiecare dată când ceva din infinit pătrunde în finit.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti

Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons