13 decembrie 2020 • DUMINICA A III-A DIN ADVENT • Ss. Lucia, fc. m.; Otilia, clg.

LECTURA I

Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu.
Citire din cartea profetului Isaia 61,1-2a.10-11

Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea; de aceea Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi şi deschidere a porţilor celor închişi; să vestesc un an de bunătate a Domnului. Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu; pentru că el m-a îmbrăcat cu haina mântuirii şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii, cum îşi pune mirele diadema şi cum se înfrumuseţează mireasa cu podoabele ei. Căci precum pământul face să răsară lăstarii şi o grădină face să crească semănăturile, tot aşa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea şi lauda înaintea tuturor popoarelor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Lc 1,46a-48a.48b-50.53-54 (R.: Is 61,10b)

R.: Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

“Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
căci a privit la smerenia slujitoarei sale. R.

Iată, de acum, toate popoarele mă vor numi fericită,
căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic,
şi numele lui e sfânt.
Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el. R.

Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.
L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa”. R.

LECTURA A II-A

Fiinţa voastră întreagă să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,16-24

Fraţilor, bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă fără încetare! Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi! Nu stingeţi Duhul! Nu dispreţuiţi profeţiile, dar cercetaţi toate: păstraţi ceea ce este bun! Fiţi departe de orice fel de rău! Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul, să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Is 61,1ab
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA

În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,6-8.19-28

În acel timp, a fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: “Cine eşti tu?” Iar el a mărturisit, şi nu a negat. A mărturisit: “Eu nu sunt Cristos!” L-au întrebat: “Atunci, cine? Eşti tu Ilie?” El a răspuns: “Nu sunt!” “Eşti tu Profetul?” A răspuns: “Nu!” Aşadar, i-au zis: “Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?” El a zis: “Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptaţi calea Domnului!», după cum a spus Isaia profetul”. Iar cei trimişi erau dintre farisei. L-au întrebat şi i-au zis: “Aşadar, de ce botezi dacă tu nu eşti nici Cristos, nici Ilie, nici Profetul?” Ioan le-a răspuns, zicând: “Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi, care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În această a treia duminică promisiunea Domnului se îndreaptă către cei săraci, către cei cu inima zdrobită, către cei închişi sau cei prinşi de război. Dar, ce anume sau cine îi duce pe oameni la sărăcie? Ce anume sau cine tot zdrobeşte inimi? Ce anume sau cine îi închide pe oameni? Care sunt războaiele care fac mereu prizonieri? De bună seamă că ceea ce numim noi în mod obişnuit sărăcie, umilire, captivitate ori război este de departe insuficient pentru a exprima toate formele de sărăcie (materială sau sufletească), de suferinţă (fizică sau psihică), de agresiune (…) şi de sclavie (…) care îl înjosesc pe om şi îl fac să sufere. Cine îl poate elibera, aşadar, pe om de toată această oprimare?
În prima lectură a acestei duminici, profetul Isaia anunţă tuturor sufletelor oprimate că Dumnezeu ştie suferinţa fiecăruia şi că suferinţa lor nu îi este indiferentă. Trimisul său (Unsul Domnului – Cristosul) este cel care poate aduce în lume eliberarea şi demnitatea după care tânjeşte sufletul omului: Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război libertatea; să dau de ştire un an de milostivire al Domnului. Şi apoi adaugă: Precum din pământ răsar ierburile şi în grădină încolţesc seminţele, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară dreptatea şi slava înaintea tuturor neamurilor. Cu alte cuvinte, acolo unde răsare dreptatea – cea divină – acolo răsare şi demnitatea (mândria, slava) fiecărui om.
Or, sfânta Fecioară Maria evocă, în psalmul responsorial, toată această lucrare divină aşa cum ea a trăit-o: Sufletul meu preamăreşte pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie… căci a privit la smerenia slujitoarei sale… mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic… Milostivirea lui dăinuieşte din neam în neam peste cei care se tem de dânsul… Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale.
Când sfântul Ioan Botezătorul a început să dea mărturie despre Lumina care vine în lume a fost întrebat în ce calitate dă el o astfel de mărturie şi cum de îşi permită să şi boteze. Atunci el răspunde cu toată modestia că nu este decât un slujitor care nu este vrednic nici măcar să îi dezlege cureaua încălţămintei Celui care vine după el şi care va înfăptui primenirea printr-un botez cu foc (al Duhului Sfânt). Rolul său nu este altul decât acela să îi pregătească calea şi să îl arate lumii.
Celor care au avut parte de lucrarea eliberatoare a Unsului Domnului, sfântul Paul le spune: Aduceţi mulţumiri pentru toate, căci acest lucru îl vrea Dumnezeu de la voi întru Isus Cristos. Feriţi-vă de tot ceea ce este rău. Dumnezeul păcii să vă sfinţească în toate, astfel încât fiinţa voastră întreagă, sufletul şi trupul vostru, să fie fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Cristos.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 13-20 decembrie 2020

13 D DUMINICA A III-A DIN ADVENT; Ss. Lucia, fc. m.; Otilia, clg.
14 L Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
15 M Sf. Virginia, văduvă
16 M Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
17 J Sf. Cristofor, clg.
18 V Ss. Malahia, profet; Grațian, ep.
19 S Sf. Urban al V-lea, pp.
20 D DUMINICA A IV-A DIN ADVENT; Sf. Zefirin, pp. m.


Gândul săptămânii

“Mai aproape de Dumnezeu este cel care se află cât mai departe de sine şi cât mai aproape de ceilalţi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons