12 noiembrie 2023 • DUMINICA A XXXII-A D.P.A. • Ss. Iosafat, ep. m.; Cristian, m.

LECTURA I

Cei care caută înţelepciunea o găsesc.
Citire din cartea Înţelepciunii 6,12-16

Înţelepciunea este strălucitoare şi incoruptibilă; uşor de contemplat de către cei care o iubesc şi este găsită de către cei care o caută. Ea îi precede pe cei care doresc să o cunoască. Cel care se trezeşte pentru ea nu oboseşte, fiindcă o va găsi aşezată la poarta lui. A reflecta la ea este desăvârşirea priceperii, iar cel care veghează prin ea va fi îndată fără griji. Căci ea umblă căutându-i pe cei vrednici de ea, li se face văzută cu bunăvoinţă pe căi şi în orice gând le iese în întâmpinare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 62(63),2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!

Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi gloria ta.
Îndurarea ta este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

Îmi amintesc de tine în aşternutul meu
şi meditez la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A

Prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,13-18

Fraţilor, nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă cu privire la cei morţi, ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi, care nu au speranţă. Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el. De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom trece înaintea celor morţi, pentru că însuşi Domnul, la porunca divină, la strigătul arhanghelului şi în sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, va coborî din ceruri şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi, apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas atunci, şi vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi, astfel, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA

Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Atunci împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înţelepte. Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, însă cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. Întrucât mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» Atunci s-au ridicat toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!» Dar cele înţelepte au răspuns zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!» Dar, plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă şi uşa s-a închis. Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» Dar el, răspunzând, le-a zis: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Odată vom muri. Ca să nu avem regrete în clipa morţii, că n-am făcut în viaţă ceea ce trebuia făcut în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu, lecturile ascultate ne îndeamnă să fim prudenţi, să veghem, fiindcă nu ştim nici ziua şi nici ceasul.
Ce înseamnă a veghea? Înseamnă a căuta adevărata înţelepciune salvatoare în orice împrejurare. Dumnezeu, în iubirea sa nemărginită faţă de noi, faţă de fiecare om în parte, ne stă la dispoziţie cu această înţelepciune, dar aşa cum spune un poet oarecare:
„Dumnezeu dă ogorul, dar nu şi plugul;
dă izvoarele, dar nu şi irigaţia;
dă vaca, dar nu şi doniţa;
dă lâna, dar nu şi stofa”.
Fiecare om, pe acest pământ, trebuie să-şi folosească propria pricepere şi să lucreze. „Înţelepciunea este strălucitoare”, dar trebuie s-o iubeşti, ca să o găseşti; ca să o găseşti, trebuie să munceşti, fiindcă numai „cine sacrifică somnul pentru ea va fi curând eliberat de griji”, chiar şi de grija morţii, şi poate trăi fericit.
Cine şi ce este această „înţelepciune”? Ea are două componente: candelă şi ulei. Candela este credinţa şi uleiul este iubirea. Dumnezeu dă candela, dar omul trebuie să muncească pentru a-şi procura uleiul.
Cuvântul lui Isus: „Vegheaţi!” nu este o critică la adresa fecioarelor care au adormit, fiindcă toate au fost cuprinse de somn, ci este vorba de faptul că toţi murim. Candele aveau toate, dar nu şi uleiul care trebuia procurat înainte de moarte. Candelă – credinţă – au şi diavolii, dar nu au iubire, de aceea se cutremură. După moarte este prea târziu pentru a lucra la agonisirea uleiului. Nimeni dintre cei care mor împreună nu ştie dacă iubirea îi va fi suficientă pentru a intra în sala banchetului de nuntă veşnică…
Iubirea dă viaţă, înviere şi înălţare cu Isus la ceruri. Credem în iubirea lui care a venit la noi să ne înveţe cum să procurăm uleiul?
Un caz cutremurător este cel al morţii scriitorului francez Voltaire. La cea dintâi reprezentaţie a operei lui – Irène – a fost lăudat şi aplaudat. Dar Iosif de Maistre, care îi cunoştea viaţa imorală şi fără de credinţă, a scris: „Astăzi Parisul a încoronat un om pe care Sodoma l-ar fi ucis cu pietre”. La 30 mai 1778, medicul a spus că sfârşitul îi este aproape. Fiind în agonie, când mai avea câte o clipă de luciditate, spunea: „Sunt părăsit de Dumnezeu şi de oameni”. Zvârcolindu-se în pat, ca un şarpe, se zgâria pe trup cu propriile unghii. Lucid sau aiurând, ultimele lui cuvinte au fost: „Simt o mână grea care mă strânge şi vrea să mă ducă la tribunalul lui Dumnezeu”. Privind spre un colţ al camerei, a strigat: „Iată! Acolo este diavolul. Vrea să mă ia. Îl văd, văd iadul…” Sângele i-a izbucnit pe gură şi pe nas, şi el, care declarase deseori în viaţă că va muri zâmbind, fiindcă este în stare să facă acest lucru, moare îngrozit de arătarea diavolului şi a iadului. Exact cu 20 de ani mai înainte, îi scria lui D’Alembert că va fi martor la înmormântarea lui Dumnezeu peste 20 de ani. Da, numai că D’Alembert a fost martor la înmormântarea lui Voltaire fără Dumnezeu.
„Vegheaţi! Vegheaţi! Vegheaţi!”

Anton Dancă, VADEMECUM. (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii

12 D DUMINICA A XXXII-A D.P.A.; Ss. Iosafat, ep. m.; Cristian, m.
13 L Sf. Augustina (Livia), clg.
14 M Ss. Ștefan Teodor, ep. m.; Serapion, clg. m.
15 M Ss. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold III
16 J Ss. Margareta a Scoției, regină *; Gertruda, fc. *
17 V Ss. Elisabeta a Ungariei, clg. **; Florin, pr.
18 S Sfințirea Bazilicilor „Sf. Petru” și „Sf. Paul” **
19 D DUMINICA A XXXIII-A D.P.A.; Sf. Abdia, profet


Gândul săptămânii

“De obicei, omul începe prin a nu face ceea ce trebuie şi sfârşeşte prin a face ceea ce nu trebuie.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons