12 martie 2023 • DUMINICA A III-A DIN POST • Ss. Inocențiu I, pp.; Maximilian, m.

LECTURA I

Daţi-ne apă să bem!
Citire din cartea Exodului 17,3-7

În zilele acelea, poporul, însetat de apă, murmura împotriva lui Moise şi zicea: “De ce ne-ai făcut să urcăm din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete, pe mine, pe fiii mei şi turmele mele?” Moise a strigat către Domnul, zicând: “Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin şi mă vor bate cu pietre”. Domnul i-a zis lui Moise: “Treci înaintea poporului şi ia cu tine câţiva dintre bătrânii lui Israel; ia în mână şi toiagul cu care ai lovit râul şi mergi! Iată, eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Horeb; tu vei lovi stânca şi va ieşi din ea apă şi poporul va bea”. Moise a făcut aşa în văzul bătrânilor lui Israel. El a dat locului numele de “Masa şi Meriba” din cauza certei fiilor lui Israel şi pentru că l-au pus la încercare pe Domnul, zicând: “Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8)

R.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului: nu vă împietriţi inimile voastre!

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
“Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa, în pustiu;
acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele!” R.

LECTURA A II-A

Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,1-2.5-8

Fraţilor, justificaţi prin credinţă, avem pace de la Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care am obţinut, în credinţă, posibilitatea de a ajunge la acest har în care ne aflăm şi ne lăudăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu. Iar speranţa nu înşală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Într-adevăr, pe când eram încă neputincioşi, Cristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiţi. De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. Dar Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Cf. In 4,42.15
Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii; dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez!

EVANGHELIA

Va deveni în el izvor de apă, care ţâşneşte spre viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 4,5-42

În acel timp, Isus a venit într-o cetate din Samaria numită Sihar, aproape de ţinutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif. Acolo era fântâna lui Iacob. Atunci, obosit fiind de călătorie, Isus s-a aşezat la fântână. Era pe la ceasul al şaselea. A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus: “Dă-mi să beau!” Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Aşadar, femeia samariteană i-a zis: “Cum, tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?” De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. Isus a răspuns şi i-a zis: “Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu şi cine este acela care îţi spune «Dă-mi să beau!», tu ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apă vie”. Femeia i-a spus: “Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă; de unde deci ai apa vie? Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna şi au băut din ea el, fiii lui şi turmele lui?” Isus a răspuns şi i-a zis: “Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou, dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va înseta niciodată şi apa pe care i-o voi da eu va deveni în el izvor de apă care ţâşneşte spre viaţa veşnică”. I-a zis femeia: “Doamne, dă-mi această apă ca să nu‑mi mai fie sete şi să nu mai vin aici să scot!” El i-a zis: “Du-te şi cheamă-l pe bărbatul tău şi vino aici!” Femeia a răspuns şi i-a zis: “Nu am bărbat”. Isus i-a spus: “Bine ai zis «Nu am bărbat», pentru că ai avut cinci bărbaţi, şi cel pe care îl ai acum nu este bărbatul tău. În privinţa asta ai spus adevărul”. Femeia i-a zis: “Doamne, văd că tu eşti profet. Părinţii noştri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele acesta, iar voi spuneţi că la Ierusalim este locul unde trebuie să-l adore”. Isus i-a spus: “Femeie, crede-mă că a venit ceasul când nu îl veţi adora pe Tatăl nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim! Voi adoraţi ceea ce nu cunoaşteţi. Noi adorăm ceea ce cunoaştem, pentru că mântuirea vine de la iudei. Însă vine ceasul – şi acum este – când adevăraţii adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh şi adevăr, căci şi Tatăl astfel de adoratori îşi caută. Dumnezeu este duh şi cei care îl adoră, în duh şi adevăr trebuie să-l adore”. Femeia i-a zis: “Ştiu că vine Mesia, care este numit Cristos. Când va veni, el ne va învăţa toate”. Isus i-a zis: “Eu sunt, cel care îţi vorbesc!” Tocmai atunci au ajuns discipolii lui. Şi se mirau că vorbeşte cu o femeie, dar nimeni nu i-a zis: “Ce cauţi?” sau: “De ce vorbeşti cu ea?” Atunci, femeia şi-a lăsat urciorul, a plecat în cetate şi le-a spus oamenilor: “Veniţi şi vedeţi omul care mi-a spus tot ce am făcut! Oare nu este acesta Cristos?” Ei au ieşit din cetate şi au venit la el. Între timp, discipolii îl rugau: “Rabbi, mănâncă!” Dar el le-a zis: “Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoaşteţi”. Aşadar, discipolii ziceau unii către alţii: “Oare i-a adus cineva de mâncare?” Isus le-a zis: “Hrana mea este să fac voinţa celui care m-a trimis şi să împlinesc lucrarea lui. Nu spuneţi voi: «Mai sunt încă patru luni şi vine secerişul»? Iată, eu vă spun, ridicaţi-vă ochii şi priviţi lanurile că sunt albe pentru seceriş! Deja secerătorul îşi primeşte plata şi adună roadele spre viaţa veşnică, pentru ca semănătorul să se bucure la fel cu secerătorul. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: «Unul este semănătorul, altul secerătorul». Eu v-am trimis să seceraţi ceva pentru care nu aţi trudit. Alţii au trudit, iar voi aţi intrat peste truda lor”. Mulţi dintre samaritenii cetăţii aceleia au crezut în el pentru cuvântul femeii care a mărturisit: “Mi-a spus tot ce am făcut”. Aşadar, când au venit la el, samaritenii i-au cerut să rămână la ei, iar el a rămas acolo două zile. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul lui. Îi spuneau femeii: “Nu mai credem pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Odată cu duminica a treia a Postului Mare facem un pas înainte în descoperirea identităţii şi a prezenţei mântuitoare a lui Isus Cristos în vieţile noastre. Într‑adevăr, Liturgia Cuvântului din această duminică ne oferă câteva situaţii concrete de viaţă în care ne descoperim limitele umane, neputinţele şi neajunsurile. Astfel de situaţii ne pot face adesea să ne întrebăm: Este oare Domnul cu adevărat în mijlocul nostru, sau nu? (Ex 17,7)
Prima lectură ne descrie situaţia poporului ales la puţin timp după trecerea Mării Roşii. Peregrinarea istovitoare prin pustiu şi lipsa apei i-au făcut pe membrii poporului ales să uite de faptele minunate săvârşite de Dumnezeu. În loc să-şi arate încrederea şi să ceară ajutorul Celui care le-a dat atâtea dovezi de sprijin, ei s-au răzvrătit atât de tare încât erau pe punctul să-şi ucidă conducătorul cu pietre. Moise, însă, a convertit murmurele şi strigătele lor în rugăciune, iar Domnul a ostoit setea lor. Mai precis, El i-a cerut lui Moise să lovească cu toiagul său stânca muntelui Horeb. Imediat din stâncă a ţâşnit apă din belşug astfel încât toţi au băut pe săturate. Acest incident a revelat faptul că Dumnezeu este nu numai Eliberatorul ci şi Sursa vieţii şi a binelui poporului.
În episodul întâlnirii lui Isus cu femeia samariteană lângă fântâna lui Iacob, povestit de fragmentul evanghelic, Mântuitorul este prezentat ca însetat, nevoit să ceară apă de la o femeie pe care o vede pentru prima dată. Dar, dialogul care se înfiripă între ei produce o răsturnare de situaţie, scoţând la iveală în femeie o „sete” pe care doar El o poate ostoi. Într‑adevăr, viaţa tumultoasă a femeii (care avusese deja cinci bărbaţi) arată că nimic din ceea ce căuta nu o satisface. În schimb, în omul întâlnit lângă fântână a descoperit, mai întâi un profet (v. 19), mai apoi pe Mesia (v. 29), care îi dă pe faţă trecutul fără a o umili, iar, împreună cu concitadinii săi, pe Mântuitorul lumii (v. 42). Isus, se descoperă a fi, aşadar, „noul izvor de viaţă veşnică”.
Despre „sete ostoită” vorbeşte şi lectura a doua atunci când Sfântul Paul le explică creştinilor din Corint, e drept, cu alte cuvinte, ceea ce a înfăptuit Isus Cristos pentru ei: Noi suntem în pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, care, prin credinţă, ne-a deschis cale liberă spre acest har, în care ne aflăm, iar lauda noastră este speranţa că vom avea parte de mărirea fiilor lui Dumnezeu… Dovada că Dumnezeu ne iubeşte stă în faptul că Cristos a murit pentru noi pe când noi eram încă păcătoşi.
Duminica a treia a Postului Mare ne invită, aşadar, să căutăm în adâncul nostru care sunt nevoile noastre, aşteptările noastre, cele mai profunde şi mai vitale. Isus ne îndreaptă atenţia către El, singurul „izvor de apă vie” care „ostoieşte setea de viaţă (veşnică)”.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 12-19 martie 2023

12 D DUMINICA A III-A DIN POST; Ss. Inocențiu I, pp.; Maximilian, m.
13 L Sf. Sabin, m.
14 M Sf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.
15 M Sf. Luiza de Marillac, clg.
16 J Sf. Iulian, m.
17 V Sf. Patriciu, ep. (*)
18 S Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. (*)
19 D DUMINICA A IV-A DIN POST; Fer. Marcel Callo, m.


Gândul săptămânii

“A-L iubi pe Dumnezeu e totodată şi una din modalităţile de a învăţa să nu ne temem de nimic.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons