12 mai 2024 • DUMINICA VII A PAȘTELUI • Ss. Nereus și Achilleus, m.; Pancrațiu, m.

LECTURA I

El trebuie să devină martor al învierii lui împreună cu noi.
Citire din Faptele Apostolilor 1,15-17.20a.20c-26

În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraţilor – mulţimea celor adunaţi în acel loc era cam de o sută douăzeci de persoane – şi a spus: “Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura pe care a spus-o dinainte Duhul Sfânt prin gura lui David despre Iuda, cel care a devenit călăuza celor care l-au prins pe Isus. Căci el era din numărul nostru şi fusese părtaş al aceleiaşi slujiri. Căci este scris în Cartea Psalmilor: «Misiunea lui să o ia altul!» Aşadar, trebuie ca unul dintre aceşti bărbaţi care ne-au însoţit în tot timpul cât a trăit printre noi Domnul Isus, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost înălţat de la noi, să devină martor al învierii lui împreună cu noi”. Au propus doi: pe Iosif, cel chemat Barsaba, numit şi Iustus, şi pe Matia. Apoi s-au rugat astfel, spunând: “Tu, Doamne, care cunoşti inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceştia doi l-ai ales să ia locul în această slujire şi în apostolatul din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul care i se cuvenea!” Atunci au tras la sorţi pentru ei şi sorţul a căzut pe Matia, iar el a fost adăugat cu cei unsprezece apostoli.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 102(103),1-2.11-12.19-20ab (R.: 19a)

R.: Domnul şi-a stabilit în ceruri locuinţa sa.
sau:
Aleluia.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine să binecuvânteze numele său cel sfânt!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
tot atât de mare este îndurarea sa faţă de cei care se tem de el.
Cât de departe este răsăritul de apus,
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre. R.

Domnul şi-a stabilit în ceruri tronul său,
domnia lui se întinde peste toate.
Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii lui,
voi, cei puternici, care împliniţi cuvintele sale. R.

LECTURA A II-A

Cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,11-16

Iubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, şi noi suntem datori să ne iubim unii pe alţii. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi iubirea lui în noi este desăvârşită. Prin aceasta cunoaştem că rămânem în el şi el în noi: ne-a dat din Duhul său. Iar noi am văzut şi dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii. Oricine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are faţă de noi. Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Cf. In 14,18
(Aleluia) “Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul. Mă duc şi voi veni la voi şi se va bucura inima voastră”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Să fie una ca şi noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,11b-19

În acel timp, Isus, ridicându-şi ochii spre cer, s-a rugat, zicând: “Tată sfânt, păstrează-i în numele tău pe care mi l-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi! Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în numele tău pe care mi l-ai dat şi i-am păzit şi nimeni dintre ei nu s-a pierdut în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Acum însă vin la tine şi spun acestea în lume ca să aibă bucuria mea deplină în ei. Eu le-am dat cuvântul tău, iar lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, aşa cum eu nu sunt din lume. Nu te rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti de Cel Rău. Ei nu sunt din lume aşa cum eu nu sunt din lume. Consacră-i în adevăr! Cuvântul tău este adevăr. După cum m-ai trimis pe mine în lume, şi eu îi trimit pe ei în lume şi pentru ei mă consacru pe mine însumi, ca şi ei să fie consacraţi în adevăr”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În acel timp, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: „Părinte sfânt, păstrează-i în credinţă faţă de numele tău pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi. Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în credinţa faţă de numele tău, pe cei pe care mi i-ai dat; am vegheat asupra lor şi nu s-a pierdut nici unul dintre ei afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 13 Acum însă vin la tine şi acestea le spun în lume, ca bucuria mea în ei să fie deplină (…)” (In 17,11-19).
Duminica a şaptea a Paştelui este situată între sărbătoarea Înălţării lui Isus Cristos la cer şi cea a Rusaliilor. Prin urmare, rugăciunea pe care Mântuitorul o pronunţă în fragmentul evanghelic care se citeşte în această duminică, ni-L prezintă pe Isus în atitudine de mijlocire în favoarea ucenicilor rămaşi în lume.
Rugăciunea lui Isus îi are în vedere pe ucenicii imediaţi, pe apostoli. Ea, însă, este la fel de valabilă şi pentru cei care astăzi îi continuă misiunea apostolică: colegiul episcopilor, preoţii, diaconii şi toţi membrii Bisericii. Odată cu botezul, fiecare creştin a intrat într-un nou statut al existenţei, de vreme ce împărtăşesc cu Cristos cel Înviat viaţa Lui. Creştinul, însă, trebuie să asume această nouă existenţă în sânul unei lumi care nu-l va cruţa de ispite şi de încercări. Rugăciunea învăţată cândva de Isus, capătă aici întreaga sa valoare: Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Răul constă în a-L respinge pe Cristos şi în a fi infidel faţă de porunca iubirii (v. lectura a doua). Prin urmare ucenicul trebuie să ceară Tatălui, împreună cu Isus, să fie consfinţit în adevăr.
În mijlocul lumii, ucenicii şi deci toţi cei botezaţi au de îndeplinit o misiune. Aşa precum Tatăl l-a trimis pe Isus în lume şi El (Isus) ne trimite pe noi astăzi. Cu ce scop? Mai întâi ca să fim martori ai Celui înviat (v. prima lectură) şi ai iubirii Tatălui (v. lectura a doua). În acest sens, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca sărbătoarea Rusaliilor să fie pentru întreaga Biserică o revărsare cât mai bogată a darului Duhului Sfânt.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 12-19 mai 2024

12 D DUMINICA VII A PAȘTELUI; Ss. Nereus și Achilleus, m.; Pancrațiu, m.
13 L Sf. Fc. Maria de la Fatima *
14 M Sf. Matia, ap.
15 M Sf. Isidor Plugarul *
16 J Fer. Vladimir Ghika, pr. m. **; Ioan Nepomuk, pr. m.; Alois Orione, pr.
17 V Sf. Pascal Baylon, clg.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.
18 S Ss. Ioan I, pp. m. *; Leonard Murialdo, pr.
19 D DUMINICA RUSALIILOR; Sf. Celestin al V-lea, pp.


Gândul săptămânii

Suntem învăţaţi să trăim în “a face”. Ar trebui să învăţăm cu precădere să trăim în “a fi”.
(Fericitul Vladimir Ghika)


 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons