12 iunie 2022 • PREASFÂNTA TREIME • Sf. Gaspar, pr.

LECTURA I

Înţelepciunea a fost plăsmuită înainte de a fi fost făcut pământul.
Citire din cartea Proverbelor 8,22-31

Aşa vorbeşte Înţelepciunea Domnului: “Domnul m-a creat ca început al căii sale, înaintea faptelor sale de odinioară. Din veşnicie am fost plăsmuită, dintru început, înainte de a se fi născut pământul. Când nu erau abisurile eu am fost născută, când nu erau izvoarele pline de apă. Înainte să fie fondaţi munţii, înaintea colinelor am fost născută. Când încă nu făcuse pământul şi câmpiile, nici cele dintâi pulberi ale lumii, când a stabilit cerurile, eu eram acolo; când a stabilit bolta deasupra abisului, când a întărit norii deasupra şi când a fixat izvoarele abisului, când a pus mării o limită ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a hotărât temeliile pământului, eu eram lângă el de încredere, preferată zi de zi, bucurându-mă înaintea lui tot timpul. Mă bucuram pe rotocolul pământului şi preferinţa mea erau fiii oamenilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)

R.: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

Când privesc cerurile tale, lucrările mâinilor tale,
luna şi stelele pe care le-ai creat,
mă întreb: “Ce este omul, că te gândeşti la el,
sau fiul omului, că-l iei în seamă?” R.

L-ai făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri,
l-ai încununat cu cinste şi măreţie.
L-ai făcut să stăpânească lucrările mâinilor tale,
toate le-ai pus la picioarele sale. R.

Oile şi boii laolaltă,
precum şi animalele câmpului,
păsările cerului şi peştii mării,
tot ce străbate căile apelor. R.

LECTURA A II-A

Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,1-5

Fraţilor, justificaţi prin credinţă, avem pace de la Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care am obţinut, în credinţă, posibilitatea de a ajunge la acest har în care ne aflăm şi ne lăudăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm în suferinţă, ştiind că suferinţa aduce răbdare, răbdarea – virtute, virtutea – speranţă, iar speranţa nu înşală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Ap 1,8
(Aleluia) Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era şi care vine! (Aleluia)

EVANGHELIA

Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că Duhul ia dintr-al meu şi vă va vesti.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,12-15

În acel timp, Isus a zis: “Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni. El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua şi vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că ia dintr-al meu şi vă va vesti”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sărbătorim misterul de bază al religiei creştine. Când spunem sărbătorim înseamnă că ne bucurăm, că am aflat un motiv de fericire. Misterele personale, încredinţate prietenilor, devin motiv de iubire reciprocă şi de fericire.
Dumnezeu Tatăl, hotărând ca Fiul născut din veci în sânul său, să devină om, i-a ales din veci o mamă preacurată, pe Maria, Fecioara din Nazaret, despre care Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că este persoana umană cea mai apropiată de tronul lui Dumnezeu, perfectă până la graniţele dumnezeirii, ca prin puterea Duhului Sfânt să devină mama lui Dumnezeu. Ei i s-a descoperit clar misterul intim al Preasfintei Treimi în ziua de Buna-Vestire, când îngerul Gabriel i-a spus că Dumnezeu Tatăl are un Fiu şi el vrea să devină om, iar ea este aleasă să-i fie mamă, dar va rămâne fecioară, fiindcă îl va zămisli prin puterea Duhului Sfânt. Fecioara din Nazaret, Maria, este prima fiinţă care face primul act de credinţă în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, zicând: Fie mie după cuvântul tău. Pentru acest act de credinţă o felicită Elisabeta zicându-i: Fericită eşti tu pentru că ai crezut. Prin urmare, descoperirea unui mister, cu cât este mai mare şi de necuprins de mintea omenească, cu atât devine un izvor de fericire nemărginită. Ca şi noi să ne găsim fericirea veşnică, trebuie să-i urmăm exemplul credinţei.
Adevărul unui Dumnezeu în trei persoane revelat Fecioarei Maria este dezvoltat, explicitat de viaţa şi activitatea publică a lui Isus Cristos, începând cu botezul din apele Iordanului, când cerul s-a deschis, glasul Tatălui a răsunat, confirmând că Isus este Fiul său iubit în care îşi află desfătarea; Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip de porumbel, spre a arăta că nu despre Ioan Botezătorul este vorba, ci despre Isus; a continuat învăţătura sa pe care a exemplificat-o prin schimbarea la faţă de pe muntele Tabor, când Tatăl reafirmă cele spuse la botez şi le întăreşte cu porunca de a-l asculta pe Fiul său; continuă după înviere, prin porunca dată discipolilor săi să meargă în toată lumea, să vestească Evanghelia, adică adevărul care-i face fericiţi pe oameni, şi să-i boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, ca fericirea lor de pe pământ să ajungă la desăvârşire în paradis. Înainte de înălţare, Isus îi asigură că această credinţă într-un Dumnezeu în trei persoane va fi susţinută în istorie de Duhul Sfânt, călăuzind pe oameni spre tot adevărul. Care adevăr? Că Dumnezeu în trei persoane este iubire şi cine va crede se va naşte a doua oară din iubirea lui Dumnezeu.
Patronul unui restaurant a schimbat destinaţia acestuia într-un bordel, socotind că-i aduce mai mulţi bani. Soţia, creştină bună, l-a dojenit, dar el n-a ascultat-o. Într-o zi, i s-a îmbolnăvit grav singurul fiu în vârstă de opt ani. Soţia a chemat preotul să-i facă pregătirea pentru a primi întâia Sfântă Împărtăşanie. În ziua comuniunii copilului, preotul a venit în procesiune cu toţi copiii de la prima Împărtăşanie din acel an, îmbrăcaţi frumos şi cu lumânările aprinse. După îngrijirea copilului, patronul i-a spus preotului: Părinte, dacă fiul meu se va vindeca, eu, din banii mei, voi plăti restaurarea icoanei Sfintei Treimi din biserică, fiindcă este atât de deteriorată de intemperiile vremii. Preotul i-a spus: Vai, dragul meu, nu-i suficient, trebuie să faci ceva mai mult. Mai întâi trebuie să restaurezi chipul şi asemănarea ta cu Dumnezeu în sufletul tău. Dacă vrei să contezi pe bunătatea lui Dumnezeu, pentru vindecarea fiului, trebuie să termini cu bordelul, să fii credincios soţiei, să te rogi şi să te apropii de sfintele taine. Spovedeşte-te bine şi împărtăşeşte-te cu toată smerenia lui Isus din Euharistie. Pe copil îl pot duce îngerii în paradisul lui Isus printr-o procesiune mult mai minunată decât cea pe care o vezi aici, dar pe tine te pot lua toţi diavolii şi să te ducă în iad în frunte cu Lucifer, ca să fii cu Iuda Iscarioteanul care l-a vândut pe Învăţătorul său pentru 30 de arginţi, ceea ce faci şi tu zilnic. Şi-a închis bordelul şi după opt zile, patronul restaurantului a fost văzut la Sfânta Împărtăşanie.

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici),
Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 12-19 iunie 2022

12 D PREASFÂNTA TREIME; Sf. Gaspar, pr.
13 L Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
14 M Ss. Valeriu și Rufin, m.; Elizeu, profet
15 M Ss. Amos, profet; Abraham, clg.
16 J TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI; Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.
17 V Ss. Nicandru și Marcian, m.
18 S Ss. Marcu și Marcelian, m.
19 D DUMINICA A XII-A D.P.A.; Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.


Gândul săptămânii

“Frumuseţea apare de fiecare dată când ceva din infinit pătrunde în finit.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons