12 februarie 2023 • DUMINICA A VI-A D.P.A. • Ss. Martiri din Abitina

LECTURA I

Dumnezeu n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit.
Citire din cartea lui Ben Sirah 15,15-20

Dacă vrei, îi vei ţine poruncile; a fi fidel ţine de bunăvoinţă. El a pus alături de tine focul şi apa, spre care, dacă vei voi, îţi vei întinde mâna. În faţa oamenilor sunt viaţa şi moartea; ceea ce-i va place fiecăruia, aceea i se va da. Mare este înţelepciunea Domnului; el este tare în putere şi vede toate. Ochii lui sunt spre cei care se tem de el şi cunoaşte orice faptă a omului. El nu a poruncit nimănui să fie nelegiuit şi nu a dat nimănui permisiunea să păcătuiască.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 118(119),1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: 1b)

R.: Fericiţi sunt aceia care umblă în legea Domnului.

Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,
care umblă în legea Domnului.
Fericiţi sunt cei care păzesc mărturiile lui
şi-l caută din toată inima. R.
Tu ai dat orânduirile tale,
ca să fie păzite cu grijă.
O, de ar fi căile mele statornice
în a păzi hotărârile tale! R.

Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă
şi să păzesc cuvântul tău!
Deschide-mi ochii,
ca să văd faptele minunate ale legii tale! R.

Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor tale
şi o voi păzi până la sfârşit!
Fă-mă să pricep, ca să păzesc legea ta,
şi o voi păzi din toată inima! R.

LECTURA A II-A

Noi vorbim de înţelepciunea pe care Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor spre gloria noastră.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,6-10

Fraţilor, noi vorbim de înţelepciune printre cei desăvârşiţi, dar nu de înţelepciunea lumii acesteia, nici a conducătorilor acestei lumi care sunt pieritori. Însă noi vorbim de înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu, care a fost tăinuită şi pe care Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor spre gloria noastră, pe care niciunul dintre conducătorii lumii acesteia n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul gloriei. Însă, după cum este scris: “Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el”. Dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul, căci Duhul cercetează toate, chiar şi profunzimile lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA

Aţi auzit că s-a spus celor din vechime. Dar eu vă spun.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-37

În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: “Să nu socotiţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii! Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege, până ce nu se vor împlini toate. Aşadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i va învăţa astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor. Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!» Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său «prostule!», va fi condamnat de Sinedriu. Dacă cineva îi spune «nebunule!», va fi condamnat la focul Gheenei. Aşadar, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo, darul tău, în faţa altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău şi apoi, venind, oferă-ţi darul! Pune-te de acord cu duşmanul tău repede, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului şi să fii aruncat în închisoare! Adevăr îţi spun, nu vei ieşi de acolo până când nu vei fi restituit ultimul ban. Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter!» Eu însă vă spun că oricine priveşte o femeie dorind-o a şi comis adulter cu ea în inima lui. Dacă ochiul tău drept te scandalizează, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci este mai bine pentru tine să piară unul dintre membrele tale decât să-ţi fie aruncat în Gheenă tot trupul! Şi, dacă mâna dreaptă te scandalizează, taie-o şi arunc-o de la tine, pentru că este mai bine pentru tine ca să piară unul dintre membrele tale, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă! S-a spus: «Dacă cineva îşi lasă femeia, să-i dea act de despărţire!» Eu însă vă spun: oricine îşi lasă femeia, în afară de caz de desfrânare, o face să comită adulter şi oricine se căsătoreşte cu una lăsată, comite adulter. Din nou aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu faci jurământ fals, ci să ţii jurămintele făcute înaintea Domnului!» Eu însă vă spun: să nu juri deloc! Nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu. Nici pe pământ, pentru că este scăunelul picioarelor sale. Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui rege. Nici pe capul tău să nu juri, căci nu poţi face niciun fir de păr alb sau negru. Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu. Ceea ce este în plus faţă de acestea este de la Cel Rău.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Cele două deznodăminte posibile ale vieţii, ilustrate de către înţeleptul Ben Sirah prin apa şi focul, viaţa şi moartea, binele şi răul (Sir 15,17-18), i-au determinat pe mulţi autori biblici să caute acea înţelepciune care să-i ajute pe oameni să evite focul, moartea şi răul şi să aibă parte de apa, de viaţa şi de binele pe care Dumnezeu le oferă celor care „se tem de El”. O astfel de înţelepciune s-ar afla ascunsă, potrivit lui Ben Sirah, în poruncile Domnului. Cel care le păzeşte cu credincioşie se bucură întotdeauna de atenţia şi de grija Domnului, căci ochii Lui sunt îndreptaţi mereu asupa celor care se tem de El. De aceeaşi părere este şi autorul psalmilor. El se roagă astfel: Tu ai dat, [Doamne], poruncile tale ca să fie păzite cu sfinţenie. O, de ar fi căile mele statornice în a păzi poruncile tale… Deschide-mi ochii ca să văd minunăţiile Legii tale… Dă-mi înţelepciune să păzesc Legea ta şi s-o împlinesc din toată inima…
Şi apostolul Paul vorbeşte despre o înţelepciune a lui Dumnezeu…, înţelepciune rânduită de El înaintea tuturor veacurilor, ca să ne ducă la mărire (1Cor 2,7). Înţelepciunea la care se referă el nu este, însă, cea a Legii. Apostolul consideră că înţelepciunea Legii, deşi de valoare, nu este, totuşi, desăvârşită. Deplina înţelepciune, vestită celor mici (antif. dinaintea Evangheliei – Mt 11,25), celor care îl iubesc pe Dumnezeu (1Cor 2,9), se află în Isus Cristos: în Evanghelia sa şi în gestul dăruirii de Sine ca preţ de răscumpărare pentru cei mulţi. Or, pericopa evanghelică de astăzi, ce conţine câteva fragmente din Predica de pe munte a lui Isus, confirmă faptul că înţelepciunea ce se reflectă din învăţătura lui Isus, o depăşeşte pe cea a Legii lui Moise. Iată câteva exemple: Isus a spus ucenicilor săi: „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc… Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi», iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată. Eu însă vă spun: oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată. Cine va spune fratelui său: «Prostule», va fi dat pe mâna Sinedriului; cine-i va spune: «Nebunule», va fi sortit focului Gheenei… Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu săvârşeşti adulter!», Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui. Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l, căci este mai bine pentru tine să pierzi unul dintre mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă… Aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu faci niciun jurământ fals», şi «Să ţii jurământul făcut Domnului». Eu însă vă spun: să nu vă juraţi deloc… Când spuneţi «da» să fie «da», când spuneţi «nu» să fie «nu». Tot ce este în plus vine de la Cel Rău…”
Meditate cu atenţie şi trăite aşa cum Isus ni le-a sugerat, astfel de învăţături îşi arată repede atât înţelepciunea cât şi forţa lor salvatoare. Ne rămâne nouă să facem experienţa şi să le împlinim din toată inima (Ps 118,34).

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 12-19 februarie 2023

12 D DUMINICA A VI-A D.P.A.; Ss. Martiri din Abitina
13 L Sf. Martinian, pustnic
14 M Ss. Ciril, clg., și Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m.
15 M Sfințirea Catedralei Sf. Iosif; Sf. Claudiu la Colombiere, pr.
16 J Ss. Pamfil și îns., m.
17 V Ss. Întemeietori ai Societății „Slujitorii Sf. Fc. Maria” *; Teodor, soldat m.
18 S Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico)
19 D DUMINICA A VII-A D.P.A.; Sf. Mansuet, ep.


Gândul săptămânii

“Nu încerca să faci din tine o capodoperă, ci un instrument de fericire.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons