12 decembrie 2021 • DUMINICA A III-A DIN ADVENT • Sf. Fc. Maria din Guadalupe; Ss. Epimah și Alexandru, m.

LECTURA I

Domnul se va veseli pentru tine cu cântare de bucurie.
Citire din cartea profetului Sofonia 3,14-18

Bucură-te, fiică a Sionului! Strigă de veselie, Israel! Veseleşte-te şi jubilează din toată inima, fiică a Ierusalimului! Domnul a îndepărtat judecăţile tale, l-a îndepărtat pe duşmanul tău. Regele lui Israel, Domnul, este în mijlocul tău şi nu te vei mai teme de rău. În ziua aceea, se va zice în Ierusalim: “Nu te teme!”, şi în Sion: “Să nu‑ţi slăbească mâinile!” Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care salvează; se va bucura cu veselie pentru tine, şi va tăcea în iubirea lui. Se va veseli pentru tine cu cântare de bucurie. Pe cei din tine care sunt mâhniţi că sunt departe de sărbători îi voi aduna şi va fi ridicată ocara de deasupra lor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Is 12,2.3-4bcd.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul.

Iată, Dumnezeu este mântuirea mea:
sunt încrezător şi nu mă voi mai teme de nimic.
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea. R.

Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Veţi spune în ziua aceea:
“Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume!” R.

Cântaţi-i Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel! R.

LECTURA A II-A

Domnul este aproape.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,4-7

Fraţilor, bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! Bunăvoinţa voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor! Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi pentru nimic şi, în orice împrejurare, cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire, să fie făcute cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu! Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi gândurile voastre, în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Is 61,1ab
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA

Şi noi, ce trebuie să facem?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 3,10-18

În acel timp, mulţimile îl întrebau pe Ioan: “Atunci, ce trebuie să facem?” Răspunzând, le-a spus: “Cel care are două tunici să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel!” Au venit şi unii vameşi ca să fie botezaţi şi i-au spus: “Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?” El le-a spus: “Nu pretindeţi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi!” Şi unii soldaţi l-au întrebat la fel, spunând: “Iar noi ce trebuie să facem?” El le-a zis: “Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră!” Deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, Ioan le-a răspuns tuturor: “Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc. Lopata de vânturat este în mâna lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge”. Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

(…) Deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Cristos, drept răspuns Ioan a zis tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. El are lopata în mână şi va curăţi aria; el va aduna grâul în hambarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se stinge” (Lc 3,10-18).
În cadrul prezentării fragmentului din Evanghelia Sfântului Luca, 3,1-6, care ne-a fost propus spre meditare în duminica a doua din Advent, am subliniat faptul că Ioan era prezentat ca cel care predică botezul pocăinţei. Duminica a treia din Advent ne prezintă două importante fragmente care detaliază bine tema principală a predicii sale: necesitatea reînnoirii vieţii (3,10-14) şi vestirea Celui care trebuie să vină (3,15-17).
Cu privire la prima parte a predicii, ea este ritmată de o întrebare ce apare de trei ori: Ce trebuie să facem?. Mulţimilor (v. 10) Ioan le cere împlinirea de fapte care să exprime milostivirea, iubirea de aproapele: fiecare să ofere din bunurile sale celor ce duc lipsă (v. 11). Colectorilor de impozite – adică cei care întruchipează setea de înavuţire, necinstea, trădarea neamului din care fac parte – Ioan le cere nu să renunţe la îndatoririle lor, ci să înceteze să se mai îmbogăţească în mod necinstit (v. 13). În sfârşit, soldaţilor (care foarte probabil erau mercenari, nu evrei în slujba lui Irod Antipa) li se cere să înceteze comiterea acelor păcate proprii stării militare: violenţa, jafurile sau orice abuz ce are la bază dorinţa de a poseda (v. 14).
Partea a doua a predicii este dominată de tensiunea unei aşteptări a ceea ce urma să se întâmple în urma predicii lui Ioan şi, totodată, de o întrebare referitoare la identitatea lui, dacă nu cumva el este Cristos. Or, pentru a-şi declina identitatea, în răspunsul său, Ioan scoate în evidenţă calitatea botezului său, care nu este decât un botez cu apă, în timp ce botezul lui Cristos este infinit mai puternic, pentru că El va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. Pe buzele precursorului lui Isus, referinţa la un botez cu Duh Sfânt şi cu foc face trimitere la marea purificare pe care Isus o va avea de înfăptuit, mai ales judecata eshatologică (exprimată în text prin imagini foarte familiare agricultorilor Palestinei acelui timp).
În faţa unui text în care exigenţele evanghelice ocupă un loc important, noi nu putem să nu ne întrebăm fiecare, în funcţie de condiţia sa: Eu ce trebuie să fac?. Dar ne putem întreba în egală măsură ce am putea răspunde celor care ne adresează aceeaşi întrebare?
Actualizarea acestui episod ni-l aduce în prim-plan pe Ioan ca pe cel ce deplasează privirile de pe propria persoană şi le îndreaptă către Cristos. Viaţa lui nu are valoare în sine. Fiecare din cuvintele sale şi fiecare botez administrat trebuie înţeles în funcţie de Cel care botează cu Duhul Sfânt şi cu foc şi pe care ne invită să îl primim în viaţa noastră.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 12-19 decembrie 2021

12 D DUMINICA A III-A DIN ADVENT.; Sf. Fc. Maria din Guadalupe; Ss. Epimah și Alexandru, m.
13 L Ss. Lucia, fc. m. **; Otilia, clg.
14 M Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
15 M Sf. Virginia, văduvă
16 J Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
17 V Sf. Cristofor, clg.
18 S Ss. Malahia, profet; Grațian, ep.
19 D DUMINICA A IV-A DIN ADVENT.; Fer. Urban al V-lea, pp.


Gândul săptămânii

“Să nu te temi niciodată: Dumnezeu are mai multă bunătate decât cei răi, răutate.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons