11 octombrie 2020 • DUMINICA A XXVIII-A D.P.A. • Ss. Ioan al XXIII-lea, pp.; Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep.

LECTURA I

Domnul Dumnezeu va face un ospăţ şi va şterge lacrimile de pe faţa tuturor.
Citire din cartea profetului Isaia 25,6-10a

Domnul Sabaot va face un ospăţ pentru toate popoarele pe muntele acesta, un ospăţ cu mâncăruri grase şi cu băuturi alese, cu mâncăruri pline de măduvă şi cu băuturi alese şi rafinate. Pe muntele acesta, va înlătura vălul pus pe faţa tuturor popoarelor şi acoperitoarea care acoperea toate neamurile. Va înlătura moartea pentru totdeauna. Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe faţa tuturor şi va îndepărta ruşinea poporului său de pe tot pământul, căci Domnul a vorbit. În ziua aceea se va spune: “Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care am sperat că ne va mântui, acesta este Domnul în care ne-am pus speranţa: să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui!” Căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 6cd)

R.: Voi locui în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
îmi înviorează sufletul. R.

Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A

Toate le pot în cel care mă întăreşte.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,12-14.19-20

Fraţilor, ştiu şi să duc lipsă, şi să am din prisos. În toate şi în orice împrejurare m-am deprins şi să fiu sătul, şi să-mi fie foame, şi să am din prisos, şi să duc lipsă. Toate le pot în cel care mă întăreşte. Totuşi aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu. Iar Dumnezeul meu va avea grijă să suplinească orice nevoie a voastră după bogăţia gloriei sale în Cristos Isus. Lui Dumnezeu şi Tatălui nostru să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să lumineze ochii inimii noastre, ca să cunoaştem care este speranţa chemării noastre! (Aleluia)

EVANGHELIA

Mergeţi şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,1-14

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit arhiereilor şi fariseilor în parabole, zicând: “Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său. Şi i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă. Însă ei nu au voit să vină. A trimis din nou alţi servitori, zicându-le: «Spuneţi celor invitaţi: Iată, am pregătit ospăţul; taurii mei şi animalele îngrăşate sunt tăiate şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă!» Dar ei nu au luat în seamă şi s-au dus: care la ogorul său, care la negustoria lui; iar ceilalţi i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit şi i-au ucis. Atunci regele a fost cuprins de mânie şi, trimiţând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o. Apoi a spus servitorilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei chemaţi nu au fost vrednici. Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă». Servitorii aceia au ieşit pe drumuri şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni, şi sala de nuntă s-a umplut. Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei care stăteau, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici neavând haina de nuntă?» El a amuţit. Atunci regele a zis slujitorilor: «Legaţi-i picioarele şi mâinile şi aruncaţi-l afară în întuneric! Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi»”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sunt evidente paralele dintre parabola viticultorilor ucigaşi şi parabola evanghelică propusă în această dumincă. Ambele sunt adresate principalilor responsabili politici şi religioşi. Ambele evocă dispreţ faţă de Stăpân, dispreţ ce merge până la agresarea şi chiar uciderea trimişilor Săi. În ambele Împărăţia este încredinţată altora decât celor cărora le-a fost încredinţată iniţial. Dar există un aspect care se degajă din confruntarea dintre prima lectură a acestei duminici şi fragmentul evanghelic. Parabola insistă asupra faptului că ospăţul este gata. El a fost poruncit de către rege. Tot el face şi invitaţiile. Or, acest ospăţ din parabola evanghelică, pregătit pentru nunta fiului regelui, nu poate fi altul decât cel prevestit de profetul Isaia: Domnul oştirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate popoarele un ospăţ cu cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri alese…
Invitaţia regelui, însă, nu se bucură de succesul scontat, întocmai ca şi misiunea servitorilor trimişi de Stăpân să recupereze roadele ce i se cuvin. Într-adevăr, invitaţii sunt prea prinşi de afacerile lumii acesteia. Dar mânia regelui nu întârzie. Parabola viticultorilor prevestea că via va fi încredinţată altor viticultori. Tot astfel şi în parabola ospăţului: regele nu mai invită nişte privilegiaţi, ci pe toţi aceia pe care servitorii îi vor afla la răspântiile drumurilor, la răspântiile vieţii… În curând sala se umple. Acum nu mai este vorba de evrei (deşi aceştia nu sunt excluşi). Sala de nuntă este Biserica; nuntaşii sunt creştinii.
Când nunta este în toi regele vine să-i salute pe oaspeţi. El îşi făcea apariţia în timp ce invitaţii se aflau în culmea veseliei. Aici, vizita regelui are efectul unui fulger. Nu cu mult timp în urmă el incendiase cetatea celor care i-au dispreţuit invitaţia. Vizita de acum avea caracterul unei inspecţii. Chiar dacă cei invitaţi proveneau dintre cei buni şi cei răi, intrarea în sala de nuntă presupunea, potrivit versetelor 11-13, purtarea unei haine de nuntă, mai precis o pregătire prealabilă care l-ar fi onorat pe Stăpân. Or, în limbajul sfântului Matei, această pregătire prealabilă presupunea ca Evanghelia vestită să fi adus roade în cei care au auzit-o. Aşadar, după cum viticultorii trebuiau să producă roade, la fel fiii Împărăţiei trebuie să se fi îmbrăcat cu haină de nuntă.
Concluzia acestei parabole merită, la rândul ei, un scurt comentariu. Chemarea la mântuire este adresată tuturor oamenilor, harul acordat de Isus Cristos este fără limită şi fără vreo condiţie de apartenenţă etnică ori religioasă. Şi totuşi, dacă toţi oamenii au fost invitaţi, nu toţi vor avea parte de ospăţul pregătit. Condiţia este purtarea hainei de nuntă, haină „pregătită”, potrivit lecturii a doua, din faptele bune ale trăirii Evangheliei: eu, spune sfântul Paul filipenilor pe când se afla în temniţă, ştiu să trăiesc şi din puţin, ştiu să trăiesc şi având de prisos… Cu toate acestea, bine aţi făcut că m-aţi ajutat atunci când mă aflam în strâmtoare. Dumnezeul meu, la rândul său, prin Isus Cristos vă va dărui din bogăţia măririi sale tot ce aveţi nevoie.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 11-18 octombrie 2020

11 D DUMINICA A XXVIII-A D.P.A.; Ss. Ioan al XXIII-lea, pp.; Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep.
12 L Ss. Serafim, clg.; Felix al IV-lea, pp.
13 M Sf. Romeo, ep.; Fer. Alexandrina
14 M Ss. Parascheva de la Iași, fc. *; Calist I, pp. m. *
15 J Sf. Tereza din Avila, fc. înv. **
16 V Ss. Margareta Maria Alacoque, clg. *; Hedviga, clg. *, Longin, m.
17 S Ss. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
18 D DUMINICA A XXIX-A D.P.A.; Sf. Luca, ev.


Gândul săptămânii

“Nu există bucurie mai mare pe pământ decât aceea de a putea fi iubit de Dumnezeu.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons