8 iunie 2023 • TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI • Sf. Medard, ep.

LECTURA I

El ţi-a dat această hrană necunoscută de părinţii tăi.
Citire din cartea Deuteronomului 8,2-3.14b-16a

În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: “Adu-ţi aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în aceşti patruzeci de ani în pustiu ca să te umilească şi să te încerce, ca să cunoască ce este în inima ta: dacă păzeşti sau nu poruncile sale! Te-a umilit, te-a lăsat să suferi de foame, apoi te-a hrănit cu mană pe care nu o cunoşteai nici tu şi nu o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să te înveţe că nu numai cu pâine trăieşte omul, dar că omul trăieşte cu tot ceea ce iese din gura Domnului, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei; care te-a făcut să mergi prin pustiul mare şi înfricoşător, cu şerpi veninoşi şi scorpioni, uscăciune unde nu este apă; care a făcut să iasă pentru tine apă din stânca de cremene şi care te-a hrănit în pustiu cu mana pe care nu o cunoşteau părinţii tăi, ca să te umilească şi să te încerce, ca să-ţi facă bine până la sfârşit!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 146-147 (147),12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a)

R.: Laudă-l Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău!
sau:
Aleluia.

Preamăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
El n-a făcut aşa cu niciun alt neam
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

LECTURA A II-A

Noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,16-17

Fraţilor, potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtăşire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşire cu trupul lui Cristos? Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 6,51ab
(Aleluia) “Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,51-58

În acel timp, Isus le-a zis iudeilor: “Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii”. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: “Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” Dar Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri şi au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sărbătorim cea mai mare minune săvârşită de Dumnezeu în favoarea credincioşilor săi: Euharistia, care este harul prin excelenţă.
Începutul minunii a avut loc în Cenacol, la Cina cea de Taină şi, dat fiind faptul că ea continuă şi azi şi va continua până la sfârşitul lumii, Biserica sărbătoreşte cu mult fast şi recunoştinţă Solemnitatea Preasfântului Trup şi Sânge, aducând lui Dumnezeu cultul suprem de laudă, mulţumire, ispăşire şi adoraţie, fiind sigură că prin aceasta dobândeşte toate comorile dumnezeirii.
Prin cuvântul său atotputernic, Dumnezeu Tatăl a creat lumea; dar, prin atotputernicia cuvântului său, Dumnezeu Fiul a realizat, continuă şi va continua până la sfârşitul lumii să schimbe substanţa materială a pâinii şi vinului în propria sa substanţă.
„Euharistia”, spune sfântul Ioan Gură de Aur, „face ca pământul să devină paradis”.
Sfântul apostol Petru numeşte Euharistia „lapte spiritual”: „Ca nişte copii de curând născuţi, să doriţi laptele spiritual, curat, ca să creşteţi prin el spre mântuire, dacă într-adevăr aţi gustat cât de bun este Domnul”.
Chiar acestor copii spirituali, care sug acest lapte, li se potrivesc cuvintele psalmistului: „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul! Măreţia ta s-a înălţat mai presus de ceruri. Din gura pruncilor şi a celor ce sug ţi-ai pregătit laudă”.
Lauda care se aduce Creatorului după primirea sfintei Împărtăşanii se reflectă în exterior prin adoraţie, cântări şi procesiuni încântătoare, precum intrarea triumfală în Ierusalim, când copiii îi înălţau osanale şi-l binecuvântau că vine în numele Domnului; tot aşa şi azi, lui Dumnezeu Tatăl îi place tot ceea ce noi facem pentru Fiul său, fiindcă este însuşi Fiul acela care îl laudă pe Tatăl prin gura credincioşilor în sărbătoare adunaţi de Duhul Sfânt.
După cum laptele este dat copiilor pentru a se hrăni şi a creşte, tot aşa Euharistia – „laptele spiritual” – este instituită pentru a întreţine viaţa spirituală în copiii Bisericii, pentru a-i face să progreseze în desăvârşirea creştină, dar care nu trebuie să rămână mereu în starea copilăriei, ci să crească mereu în înţelepciune, statură şi har, asemenea lui Isus când era pe pământ în familia din Nazaret, şi să ajungă la statura „omului desăvârşit”, aşa cum îl vrea Tatăl.
Pe timpul sfântului Anton de Padova, atât în Italia cât şi în Franţa, a năvălit secta albigenzilor, care devora, precum lăcustele toată recolta de pe câmp, toată învăţătura Bisericii despre Euharistie. Albigenzii îşi aveau numele de la oraşul Albi, unde îşi aveau centrul şi de unde, ca nişte haiduci, prădau şi ardeau bisericile catolice şi, ca nişte fiare sălbatice, ucideau mişeleşte pe credincioşi. Prin aceşti eretici, diavolul voia să slăbească credinţa în prezenţa lui Isus din Euharistie. Sfântul Anton a venit în oraşul Rimini, care era infestat de această sectă. Sectanţii s-au sfătuit să nu vină ca să-i asculte predicile euharistice. Sfântul a mers la malul mării şi a predicat peştilor, care l-au ascultat scoţând capul din apă. Cei câţiva curioşi care l-au urmat în batjocură au fost martori la această minune şi au răspândit vestea în oraş. Un sectant mai îndrăzneţ, Bonvil, a venit la sfântul Anton să-i spună că, dacă măgăriţa lui, înfometată trei zile şi adusă în faţa bisericii pentru a fi hrănită, în loc să mănânce, va îngenunchea în faţa Euharistiei, atunci el va crede în prezenţa reală a lui Isus din sfânta taină. Sfântul a acceptat provocarea şi vestea a străbătut oraşul ca fulgerul. După trei zile toţi locuitorii sectanţi erau de faţă şi se pregăteau deja să râdă şi să-l huiduiască, fiind convinşi că animalul flămând nu va îngenunchea. Şi totuşi, cu toată străduinţa lui Bonvil de a duce măgăriţa la braţul de iarbă verde pe care i-l pregătise, ea a venit şi a îngenuncheat în faţa sfintei Euharistii, pe care sfântul Anton o ţinea sus pe treptele bisericii. Cei mai mulţi eretici s-au convertit, dar unii au întârziat, hotărând să-l otrăvească. Atunci când şi din această încercare sfântul Anton a ieşit biruitor în chip minunat, secta albigenzilor a dispărut din Rimini.
Să îngenunchem şi să-l adorăm pe Isus prezent în Euharistie, desigur, cu credinţă vie, şi nu ca animalul lui Bonvil, iar sfântul Anton ne va susţine în eforturile noastre de a ne hrăni şi creşte oameni desăvârşiţi prin primirea „laptelui spiritual”.

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici),
Anul A, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 11-18 iunie 2023

4 D PREASFÂNTA TREIME; Ss. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, m.; Francisc Caracciolo, pr.
5 L Sf. Bonifaciu, ep. m. **
6 M Sf. Norbert, ep. *
7 M Sf. Robert, abate
8 J TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI; Sf. Medard, ep.
9 V Sf. Efrem, diacon înv. *; Sf. Fc. Maria a Harurilor *
10 S Sf. Diana, fc.; Fer. Ioan Dominici, clg.
11 D DUMINICA A X-a D.P.A.; Ss. Barnaba, ap.; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, clg.


Gândul săptămânii

“Câte lucruri nu trebuie să uităm pentru a ne putea aminti.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons