11 iunie 2023 • DUMINICA A X-A D.P.A. • Ss. Barnaba, ap.; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, clg.

LECTURA I

Îndurare vreau, şi nu jertfă.
Citire din cartea profetului Osea 6,3-6

Să-l cunoaştem, să urmăm să-l cunoaştem pe Domnul! Ca revărsatul zorilor, sigură este ieşirea lui: va veni ca ploaia timpurie la noi şi ca ploaia târzie care udă pământul. Ce să-ţi fac, Efraim? Ce să-ţi fac, Iuda? Îndurarea voastră este ca norul de dimineaţă, ca roua care trece repede. De aceea, îi voi lovi prin profeţi, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele şi judecata ta va ieşi ca lumina. Căci îndurarea îmi place, nu jertfa şi cunoaşterea lui Dumnezeu, mai mult decât arderile de tot.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 49(50),1 şi 8.12-13.14-15 (R.: 23b)

R.: Celui care merge pe calea cea dreaptă îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, vorbeşte,
el cheamă pământul de la răsăritul soarelui
până la asfinţitul lui.
Nu pentru jertfele tale te dojenesc,
pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. R.

Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,
căci lumea, cu tot ce este în ea, mie îmi aparţine.
Mănânc eu oare carne de tauri
şi beau eu oare sângele ţapilor? R.

Oferă-i lui Dumnezeu jertfă de laudă
şi împlineşte voturile făcute Celui Preaînalt!
Cheamă-mă în ziua strâmtorării:
eu te voi elibera, iar tu mă vei cinsti! R.

LECTURA A II-A

Abraham s-a întărit în credinţă, dând glorie lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 4,18-25

Fraţilor, sperând împotriva oricărei speranţe, Abraham a crezut că va deveni părintele multor neamuri, după cum i se spusese: “Aşa va fi descendenţa ta”. Şi, fără a slăbi în credinţă, nu s-a uitat la trupul său aproape mort de acum – avea aproape o sută de ani – şi nici la sânul neroditor al Sarei, n-a şovăit cu neîncredere, ci, în faţa promisiunii lui Dumnezeu, s-a întărit în credinţă, dând glorie lui Dumnezeu, convins pe deplin că cel care a făcut promisiunea poate s-o şi împlinească. Pentru aceasta i s-a considerat ca justificare. Dar ce a fost scris nu i s-a considerat numai pentru el, ci va fi considerat şi pentru noi care credem în cel care l-a înviat din morţi pe Domnul nostru Isus Cristos, care a fost dat la moarte pentru greşelile noastre, dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 4,18abc
(Aleluia) “Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor captivi eliberarea”, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13

În acel timp, plecând Isus de acolo, a văzut un om numit Matei stând la postul de vamă şi i-a spus: “Urmează-mă!” Ridicându-se, el l-a urmat. Şi, pe când stătea la masă în casă, iată că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă cu Isus şi cu discipolii lui! Văzând aceasta, fariseii le-au spus discipolilor lui: “De ce mănâncă învăţătorul vostru împreună cu vameşii şi păcătoşii?” Auzindu-i, el le-a spus: “Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. Aşadar, mergeţi şi învăţaţi ce înseamnă: «Îndurare vreau, şi nu jertfă», căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Problema iubirii este atât de importantă încât nu se poate epuiza în cele câteva cuvinte spuse la predica din duminica trecută. Este necesar să continuăm.
Iubirea nu se poate răsplăti decât cu iubire.
Iubirea lui Dumnezeu faţă de om a fost percepută în toate timpurile ca milostivire, binecuvântare cu recolte îmbelşugate, cu sănătatea vitelor, cu belşug de pace etc.
Din darurile primite, omul a crezut că este de datoria lui să-şi arate recunoştinţa, înapoindu-i lui Dumnezeu o mică parte, ca jertfă. Chiar dacă n-ar fi primit de la Dumnezeu, ci, prin absurd, să zicem că omul ar avea de la sine ceva bun şi l-ar oferi Creatorului a toate, tot nu ar fi suficient să-i aducă mulţumirea cuvenită nici pentru cel mai mic act de iubire. De aceea spune Cântarea Cântărilor: „Cel ce bogata casă şi-ar goli-o, să cumpere în schimb iubire, acela doar dispreţ va dobândi”. Voinţa lui Dumnezeu e clară: „Iubire vreau, nu jertfe, şi a-l cunoaşte pe Dumnezeu mai mult decât arderile de tot”.
Desigur, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată şi nici nu-l poate vedea cineva, afară de Fiul Omului – Isus Cristos – care ni l-a făcut cunoscut. El ne-a făcut cunoscută dorinţa Tatălui, ca aşa cum el a avut milă de noi toţi, de cei păcătoşi, tot aşa vrea ca noi să avem milă de semeni. Mila este un semn al iubirii, dar la ea nu se poate ajunge spontan, ci necesită o cunoaştere treptată a lui Dumnezeu prin credinţă.
Apostolul Paul ni-l propune ca model de cunoaştere a lui Dumnezeu prin credinţă pe patriarhul Abraham, care, chiar dacă era în vârstă înaintată, ca şi Sara, soţia sa, primind făgăduinţa din partea Creatorului că urmaşii lui vor fi la fel de mulţi ca stelele cerului, el a sperat împotriva oricărei speranţe, fiindcă de mai mult timp îl cunoştea pe Dumnezeu prin credinţă, adică şi-a dat seama că din moment ce Dumnezeu i se revelează, este semn că îl iubeşte. A crezut în iubirea atotputernică a lui Dumnezeu şi a devenit „drept”, adică „sfânt”. Noi devenim drepţi când credem că iubirea lui Dumnezeu – Duhul Sfânt – l-a înviat din morţi pe Isus, care a murit pentru păcatele noastre şi a fost înviat pentru sfinţirea noastră.
În acest caz, Dumnezeu are tot dreptul să ceară oamenilor de a-l iubi din toată inima şi cu toate puterile, fiindcă din iubire ne va învia în totalitate: trup şi suflet.
În anul 1897, într-unul dintre cele mai cosmopolite oraşe ale Franţei, un tânăr de 17 ani şi-a omorât sora. Judecătorii l-au întrebat: „Oare tu nu ai ştiut că există un Dumnezeu care pedepseşte astfel de crime?” „Numele lui n-a fost rostit niciodată în prezenţa mea, nici la şcoală şi nici în familie”. „Tu pari destul de inteligent, n-ai ştiut că sora ta avea şi ea un suflet?” „Nu i l-am văzut niciodată şi apoi, drept să spun, n-am observat nicio deosebire între ea şi un alt animal”. „Dar n-ai intrat niciodată într-o biserică?” „Nu, niciodată; tata a avut grijă să mă ferească de aşa ceva, fiindcă, zicea el, «aceasta este casa leneşilor»”.
Iată câtă sălbăticie poate fi într-o lume fără Dumnezeu, care pretinde că este în plină civilizaţie! Azi, chiar în parlamentele internaţionale se caută cu orice preţ înlăturarea religiei, dar în realitate se cultivă civilizaţia morţii.
După ce tânărul a fost instruit în problemele credinţei de duhovnicul închisorii, el a strigat: „De ce oare am fost lipsit atâta timp de toate acestea?” Cu câteva clipe înainte de a fi fost executat, a spus: „Mor ca victimă a educaţiei fără Dumnezeu. Părinţi, nu urmaţi exemplul părinţilor mei!”

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici),
Anul A, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 11-18 iunie 2023

11 D DUMINICA A X-a D.P.A.; Ss. Barnaba, ap.; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, clg.
12 L Sf. Gaspar, pr.
13 M Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
14 M Ss. Valeriu și Rufin, m.; Elizeu, profet
15 J Ss. Amos, profet; Abraham, clg.
16 V PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS; Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă
17 S Inima Neprihănită a Mariei **; Ss. Nicandru și Marcian, m.
18 D DUMINICA A XI-a D.P.A.; Ss. Marcu și Marcelian, m.


Gândul săptămânii

“Frumuseţea apare de fiecare dată când ceva din infinit pătrunde în finit.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons