11 iunie 2020 • TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI • Sf. Barnaba, ap.; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, clg.

LECTURA I

El ţi-a dat această hrană necunoscută de părinţii tăi.
Citire din cartea Deuteronomului 8,2-3.14b-16a

În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: “Adu-ţi aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în aceşti patruzeci de ani în pustiu ca să te umilească şi să te încerce, ca să cunoască ce este în inima ta: dacă păzeşti sau nu poruncile sale! Te-a umilit, te-a lăsat să suferi de foame, apoi te-a hrănit cu mană pe care nu o cunoşteai nici tu şi nu o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să te înveţe că nu numai cu pâine trăieşte omul, dar că omul trăieşte cu tot ceea ce iese din gura Domnului, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei; care te-a făcut să mergi prin pustiul mare şi înfricoşător, cu şerpi veninoşi şi scorpioni, uscăciune unde nu este apă; care a făcut să iasă pentru tine apă din stânca de cremene şi care te-a hrănit în pustiu cu mana pe care nu o cunoşteau părinţii tăi, ca să te umilească şi să te încerce, ca să-ţi facă bine până la sfârşit!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a)

R.: Laudă-l Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău!
sau:
Aleluia.

Preamăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.
El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
El n-a făcut aşa cu niciun alt neam
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

LECTURA A II-A

Noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,16-17

Fraţilor, potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtăşire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşire cu trupul lui Cristos? Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 6,51ab
(Aleluia) “Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,51-58

În acel timp, Isus le-a zis iudeilor: “Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii”. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: “Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” Dar Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri şi au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Reamintind de experiența grea a exodului, Moise scoate în evidență ceea ce poporul lui Israel a fost nevoit să învețe pe parcursul drumului către pământul făgăduinței (către libertate), și anume cât de mult depinde existența lui de Dumnezeu… câtă nevoie are de Cuvântul lui… mai mult chiar decât de pâinea care le ostoiește foamea trupului.
Încercați ca și strămoșii lor în credință, creștinii din toate timpurile au nevoie să descopere același lucru. Ei trebuie să descopere, la rândul lor, că numai sărăcia, cu tot ceea ce ea comportă în materie de dependență față de Dumnezeu, poate să-i împiedice, astăzi mai mult ca oricând, să aștepte de la puterile și capacitățile proprii acele reușite care să le măgulească satisfacția de sine.
Cine ar putea pretinde că nu are nevoie de o astfel de lecție?
Cuvântul lui Dumnezeu te „hrănește” cu această înțelepciune eliberatoare.
Dacă în prima lectură a acestei sărbători, experiențele dureroase ale peregrinării prin pustiu și mai ales Cuvântul lui Dumnezeu sunt prezentate ca „hrănind” inteligența omului aidoma unei pâini, în textul evanghelic Isus se prezintă pe sine ca pâinea cea vie care s-a coborât din cer, pâine pe care cine o mănâncă va trăi în veci. Dar despre ce fel de pâine vorbește aici Isus?
Mai înainte ca să facă referință la pâinea și vinul euharistic, care, începând din Joia Sfântă, au devenit suportul sacramental al jertfirii de sine consumate în Vinerea Sfântă, ea (pâinea cea vie) este însăși revelația Tatălui în persoana Fiului: evanghelia mântuirii dezvăluită nouă prin predica lui Isus și gesturile capabile să restaureze ființa umană marcată de păcat.
Așadar, împreună toate aceste trei elemente devin în Isus Cristos acea „pâine” prin care cel care o mănâncă va trăi în veci.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 7-14 iunie 2020

7 D PREASFÂNTA TREIME; Sf. Robert, abate
8 L Sf. Medard, ep.
9 M Sf. Efrem, diacon înv. *; Sf. Fecioară Maria a Harurilor *
10 M Sf. Diana, fc.; Fer. Ioan Dominici, clg
11 J TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI; Sf. Barnaba, ap.; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, clg.
12 V Sf. Gaspar, pr.
13 S Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
14 D DUMINICA A XI-A DE PESTE AN; Ss. Valeriu și Rufin, m.; Elizeu, profet


Gândul săptămânii

“Nu Dumnezeu se ascunde, ci lucrurile ni-L ascund.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons