11 iulie 2021 • DUMINICA A XV-A D.P.A. • Benedict, ab., patr. al Europei; Olga, regină

LECTURA I

Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!
Citire din cartea profetului Amos 7,12-15

În zilele acelea, Amasia i-a zis lui Amos: “Vizionarule, pleacă, fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă acolo pâine şi profeţeşte acolo! Dar la Betel nu mai profeţi, căci este sanctuarul regelui şi casa regatului!” Amos i-a răspuns şi i-a zis lui Amasia: “Eu nu sunt profet şi nici fiu de profet. Eu sunt crescător de animale şi culegător de sicomori. Domnul m-a luat din urma turmei şi mi-a zis: «Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!»

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)

R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-14

Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea. El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul pe care l-a hotărât de mai înainte în el, ca să-l realizeze la împlinirea timpurilor: şi anume să fie reunite toate lucrurile cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el, în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale. În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis. El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

EVANGHELIA

Prima trimitere a ucenicilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,7-13

În acel timp, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât un toiag: nici pâine, nici desagă, nici bani la cingătoare, dar încălţaţi cu sandale şi: “să nu purtaţi două tunici!” Apoi le-a spus: “Dacă intraţi într-o casă, rămâneţi acolo până când veţi pleca din locul acela, iar dacă nu veţi fi primiţi în vreun loc şi nu vă vor asculta, plecând de acolo, scuturaţi praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor!” Ei au ieşit şi au predicat ca oamenii să se convertească. Şi scoteau mulţi diavoli, ungeau cu untdelemn mulţi bolnavi şi-i vindecau.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Experienţa de respingere trăită de Isus din partea celor din patria sa şi chiar a celor din casa sa, potrivit fragmentului evanghelic al duminicii trecute, nu era o noutate. Dumnezeu însuşi, ne spunea profetul Ezechiel, se văzuse respins şi neascultat de poporul său răzvrătit şi cu inima împietrită. Prima lectură a acestei duminici evocă o situaţie nouă de respingere a lui Dumnezeu. Într-adevăr, Amos s-a trezit, într-o zi, luat din urma turmei şi trimis la Betel să profeţească. Se vede, însă, că profeţiile sale i-au „deranjat” atât de tare pe conducători încât Amasia, preotul din Betel, l-a alungat pe profet: Pleacă, vizionarule! Fugi în ţara lui Iuda! Mănân-că-ţi acolo pâinea şi profeţeşte acolo! Dar la Betel nu vei mai profeţi, căci este sanctuarul regelui şi casa regatului. Atunci Amos îi răspunde lui Amasia: Eu nu sunt profet şi nici fiu de profet… Domnul m-a luat din urma turmei şi mi-a zis: „Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!” Or, din acest scurt dialog dintre preotul Amasia şi Amos se profilează o rivalitate a regelui lui Israel faţă de Dumnezeu. Mai precis, din momentul în care regele decide să transforme un sanctuar al lui Dumnezeu într‑un sanctuar regal, el îşi arogă dreptul de a-şi subordona până şi activitatea religioasă. În felul acesta el se proclamă suveran absolut peste Israel, iar voinţa lui se impune peste voinţa lui Dumnezeu în toate.
Acestei aroganţe absolutiste din partea regelui, sfântul Paul îi opune, în lectura a doua, viziunea planului lui Dumnezeu faţă de om, faţă de fiecare dintre noi: binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos… În iubire el ne-a rânduit de mai înainte ca să devenim fii, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale… El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul pe care l-a hotărât de mai înainte în el… şi anume să fie reunite toate lucrurile cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos.
Pentru a face credibil un astfel de mesaj Isus Cristos le dă celor 12 apostoli, pe care îi trimite în misiune de evanghelizare, o serie de recomandări în care modestia şi bunul simţ trebuie să primeze: Le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât un toiag – nici pâine, nici desagă, nici bani la cingătoare, dar încălţaţi cu sandale – şi „să nu purtaţi două tunici!” De bună seamnă că nici ei nu aveau să fie întotdeauna primiţi cu braţele deschise şi totuşi mesajul evanghelic trebuia vestit cu orice preţ întrucât el avea menirea să aducă eliberare şi vindecare în minţile şi în sufletele oamenilor. Aşadar, apostolii au ieşit şi au predicat ca oamenii să se convertească. Şi scoteau mulţi diavoli, ungeau cu untdelemn mulţi bolnavi şi-i vindecau.
Împreună cu psalmistul ne rugăm şi noi astăzi: Arată-ne şi nouă, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 11-18 iulie

11 D DUMINICA A XV-A D.P.A.; Ss. Benedict, ab., patr. al Europei; Olga, regină
12 L Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
13 M Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.
14 M Sf. Camil de Lellis, pr. *
15 J Ss. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir
16 V Sf. Fc. Maria de pe Muntele Carmel *
17 S Ss. Alexie, cerșetor; Marcelina, fc.
18 D DUMINICA A XVI-A D.P.A.; Ss. Emilian din Durostorum, m; Frederic, ep.; Sf. Fc. Maria a Libertății


Gândul săptămânii

“A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a găsi putinţa de a fi fericit până şi în cele mai cumplite nenorociri.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons