11 februarie 2024 • DUMINICA A VI-A D.P.A. • Sf. Fc. Maria de la Lourdes

LECTURA I

Leprosul va locui separat, locuinţa lui va fi în afara taberei.
Citire din cartea Leviticului 13,1-2.45-46

În zilele acelea, Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Aaron: „Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o eczemă sau o pată intensă, sau va avea pe trupul său o rană ca de lepră, să fie dus la Aaron, preotul, sau la unul dintre fiii săi, care sunt preoţi! Leprosul, în care este rana, să aibă hainele sfâşiate şi să umble cu capul descoperit, să-şi acopere barba şi să strige: «Impur! Impur!»! Tot timpul cât va avea rana, va fi impur: este impur. El să locuiască singur; locuinţa lui să fie în afara taberei!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 31(32),1-2.5.11 (R.: cf. 7)

R.: Doamne Dumnezeule, tu eşti mântuirea noastră!

Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea,
căruia i s-a acoperit păcatul.
Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în seamă greşeala
şi în duhul căruia nu este prefăcătorie. R.

Eu ţi-am făcut cunoscut păcatul meu,
nu ţi-am ascuns fărădelegea mea.
Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele”.
Şi vinovăţia păcatului meu tu ai iertat-o. R.

Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă!
Strigaţi de bucurie,
toţi cei drepţi cu inima! R.

LECTURA A II-A

Fiţi imitatorii mei, aşa cum eu sunt al lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,31-33; 11,1

Fraţilor, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, toate să le faceţi spre gloria lui Dumnezeu! Să fiţi fără vină înaintea iudeilor, a grecilor şi a Bisericii lui Dumnezeu, după cum mă străduiesc şi eu să le fiu pe plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci al celor mulţi ca să se mântuiască! Fiţi imitatorii mei aşa cum eu sunt al lui Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA

Îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,40-45

În acel timp, a venit la Isus un lepros, care, rugându-l şi îngenunchind, i-a spus: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. Lui Isus i s-a făcut milă şi, întinzând mâna, l-a atins şi i-a spus: „Vreau, curăţă-te!” Şi îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat. Atunci, avertizându-l, l-a trimis afară, spunându-i: „Vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului şi adu pentru curăţarea ta cele poruncite de Moise ca mărturie pentru ei!” Însă el, ieşind, a început să proclame tuturor şi să răspândească vestea, aşa încât Isus nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară, în locuri pustii. Şi veneau la el de pretutindeni.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În zilele acelea, a venit un lepros la Isus, a îngenuncheat în faţa lui şi l-a rugat: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. Făcându‑i‑se milă de el, şi-a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, curăţă-te!” Imediat s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat (…) (Mc 1,40-45).
Vindecarea leprosului relatată în fragmentul evanghelic al duminicii a şasea de peste an are, în seria vindecărilor înfăptuite de Isus, ceva aparte. Leprosul l-a provocat, oarecum, pe Isus prezentându-i răul care îl făcea să sufere. Or, Cel care proclamă pretutindeni că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape nu poate pactiza cu impuritatea profundă pe care lepra o înfăţişează privirii. De aceea, Isus acceptă provocarea acestui om şi, în loc să fie contaminat de el, îi redă sănătatea. Iar dacă îl vindecă, este pentru a-i reda libertate. În felul acesta el poate reveni în comunitate după ce se va fi supus instituţiilor ei (constatarea preotului, jertfa pentru vindecare).
Şi totuşi Isus îi interzice să vorbească despre vindecarea sa. De ce oare? Foarte probabil pentru că numai o viaţă corectă va reprezenta mărturia cea mai autentică a dobândirii libertăţii. În plus, oferind jertfa pe care Moise a prescris-o, el se va situa în adevăr în faţa lui Dumnezeu, care singur purifică de lepră şi de oricare impuritate…
În cele din urmă, am putea observa că cel vindecat nu povesteşte doar ce i s-a întâmplat; el vesteşte mai curând Cuvântul. Or, această proclamare marchează fidelitatea omului faţă de Cuvântul care l-a marcat şi l-a transformat. Astfel, leprosul apare ca cel care îi prefigurează pe predicatorii Evangheliei, pe cei care trebuie să fim noi: oameni pe care întâlnirea cu Cristos i-a transformat şi i-a purificat, oameni care vor vesti Cuvântul celor pe care îi vor întâlni… după ce vor fi evitat orice ambiguitate.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 11-18 februarie 2024

11 D DUMINICA VI D.P.A.; Sf. Fc. Maria de la Lourdes
12 L Ss. Martiri din Abitina
13 M Sf. Martinian, pustnic
14 M MIERCUREA CENUȘII (post și abstinență); Ss. Ciril, clg., și Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m.
15 J Sfințirea Catedralei „Sf. Iosif”; Sf. Claudiu la Colombiere, pr.
16 V Ss. Pamfil și îns. m.; Iuliana, fc. m.
17 S Ss. Întemeitori ai Societății „Slujitorii Sf. Fc. Maria” (*); Teodor, soldat m.
18 D DUMINICA I DIN POST; Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico)


Gândul săptămânii

“Deschise sau împreunate: o frumoasă călăuză pentru mâini.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons