10 octombrie 2021 • DUMINICA A XXVIII-A D.P.A. • Sf. Daniel Comboni, ep.

LECTURA I

Bogăţia am considerat-o nimic în comparaţie cu înţelepciunea.
Citire din cartea Înţelepciunii 7,7-11

M-am rugat şi mi-a fost dată priceperea, am invocat şi a venit la mine duhul înţelepciunii. Am preferat-o sceptrelor şi tronurilor şi bogăţia am considerat-o nimic în comparaţie cu ea. Nu am asemănat-o cu o piatră preţioasă, căci tot aurul, în văzul ei, este puţin nisip şi ca argila este considerat argintul înaintea ei. Am iubit-o mai mult decât sănătatea şi frumuseţea şi am preferat să o am în locul luminii, căci strălucirea care vine de la ea este fără apus. Au venit la mine toate cele bune împreună cu ea şi bogăţie fără măsură este în mâinile ei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 89(90),12-13.14-15.16-17 (R.: 14)

R.: Satură-ne cu bunătatea ta, Doamne, ca să tresăltăm de bucurie!

Învaţă-ne să numărăm zilele noastre,
ca să dobândim înţelepciunea inimii!
Întoarce-te, Doamne; până când?
Ai milă de slujitorii tăi! R.

Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta,
ca să tresăltăm de bucurie
şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!
Umple-ne de veselie tot atâtea zile câte ne-ai umilit
şi tot atâţia ani câţi am văzut răul! R.

Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta şi fiii lor, maiestatea ta.
Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru să fie asupra noastră!
Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
Da, fă sigură lucrarea mâinilor noastre! R.

LECTURA A II-A

Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până la despărţitura sufletului.
Citire din Scrisoarea către Evrei 4,12-13

Fraţilor, cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; el pătrunde până la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele şi gândurile inimii. Şi nu este nicio creatură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite pentru ochii aceluia în faţa căruia vom da cont.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA

Vinde ceea ce ai, apoi vino şi urmează-mă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,17-30

În timp ce Isus pleca la drum, un om a venit în fugă şi, îngenunchind, l-a întrebat: “Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a zis: “De ce‑mi spui bun? Nimeni nu este bun, decât numai Dumnezeu. Cunoşti poruncile: «Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Să nu înşeli! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!»” Atunci el i-a zis: “Învăţătorule, toate acestea le-am păzit din tinereţea mea”. Isus, privindu-l fix, l-a îndrăgit şi i-a spus: “Un lucru îţi lipseşte: mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!” Întristat de acest cuvânt, el a plecat abătut, pentru că avea multe bogăţii. Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor săi: “Cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei care au bogăţii!” Discipolii se mirau de cuvintele lui. Dar Isus, luând din nou cuvântul, le-a zis: “Copii, cât de greu este să se intre în împărăţia lui Dumnezeu! Mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. Iar ei erau peste măsură de uluiţi şi spuneau între ei: “Atunci, cine se poate mântui?” Privindu-i, Isus le-a spus: “Pentru oameni este imposibil, nu însă pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. Petru a început să-i spună: “Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat!” Isus i-a zis: “Adevăr vă spun că nu este nimeni care a lăsat casă sau fraţi sau surori, sau mamă sau tată sau copii, sau ogoare pentru mine şi pentru evanghelie şi să nu primească însutit acum, în timpul acesta, case, fraţi, surori, mame, copii şi ogoare, dar şi persecuţii, iar în veacul care va veni, viaţa veşnică”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

O altă întrebare fundamentală se află în centrul Liturgiei Cuvântului din această duminică: ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? Potrivit sfântului Marcu, această întrebare îi este adresată lui Isus de către un om care, văzându-l că porneşte la drum, încearcă să nu rateze şansa de a-şi lămuri o problemă ce îl frământă, probabil, de mult timp.
Viaţa, în general, şi viaţa veşnică în special, reprezintă esenţialul existenţei fiecărui om. Ajunge să o preţuiască doar cel înţelept şi priceput, iar înţelepciunea şi priceperea, mai preţioase decât aurul şi argintul, trebuie cerute, potrivit primei lecturi, de la Dumnezeu. Odată cu înţelepciunea, vin toate cele bune şi bogăţia de care omul are nevoie. Şi psalmistul a înţeles acest lucru. El îşi îndreaptă rugăciunea către Domnul cerându-i ca să aibă parte, pentru zilele puţine ale vieţii, de cel puţin tot atâta bucurie câtă umilinţă şi amărăciune a îndurat. Omul face primul pas către înţelepciune atunci când devine conştient de cât de scurtă îi este viaţa. Şi, pentru a nu rata bucuria de a trăi, autorul Epistolei către evrei, ne trimite către Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt nu numai că ne instruieşte şi ne povăţuieşte, dar El ne ajută şi să discernem ce este esenţial şi ce nu este esenţial pentru viaţă, ne ajută să scrutăm adâncul sufletului ca să descoperim ce fel de viaţă caută el.
Aşadar, atunci când cel care vine la Isus şi îl întrebă, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?, El îl îndreptă, mai întâi, spre acest Cuvânt care favorizează viaţa: Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Să nu înşeli! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta! Într-adevăr, crima, adulterul, mărturia falsă, înşelăciunea, desconsiderarea părinţilor sunt tot atâtea situaţii care îl lipsesc pe om de esenţialul vieţii. Remarca omului că din tinereţe a păzit aceste porunci l-a încântat pe Isus. Ceva important, totuşi, îi lipsea. Mergi, i-a spus Mântuitorul, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă! Cu alte cuvinte, deplina înţelepciune de viaţă se dobândeşte prin solidaritatea, inclusiv materială, cu toţi cei nevoiaşi şi prin urmarea, în calitate de ucenic, a Învăţătorului cel Bun (Chipul bunătăţii lui Dumnezeu). Omul din evanghelia de azi nu s-a deschis luminii învăţăturii lui Isus, ratând astfel şansa de a se bucura cu adevărat de viaţă. El a preferat să se închidă în spatele bogăţiilor lui care, paradoxal, nu îi ofereau mai multă viaţă, ci îl lipseau de ceva esenţial din viaţă: comuniunea cu semenii, cu fraţii. Bogăţiile, în loc să mijlocească comuniunea de viaţă, se dovedesc a fi piedică. În schimb, urmarea lui Cristos înfăptuieşte o comunitate de fraţi unde, potrivit cărţii Faptele Apostolilor (4,32), nimeni nu duce lipsă de ceva. Această realitate din primii ani ai Bisericii confirmă cuvintele lui Isus: nu este nimeni care a lăsat casă, fraţi, surori… ogoare pentru mine şi pentru evanghelie şi să nu primească însutit, iar în veacul care va veni, viaţa veşnică.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 10-17 octombrie 2021

10 D DUMINICA A XXVIII-A D.P.A.; Sf. Daniel Comboni, ep.
11 L Ss. Ioan al XXIII-lea, pp. *; Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep.
12 M Ss. Serafim, clg.; Felix al IV-lea, pp.
13 M Sf. Romeo, ep.; Fer. Gerard; Fer. Alexandrina
14 J Ss. Parascheva de la Iași, fc. *; Calist I, pp. m. *
15 V Sf. Tereza din Avila, fc. înv. **
16 S Ss. Margareta Maria Alacoque, clg. *; Hedviga, clg. *; Longin, m.
17 D DUMINICA A XXIX-A D.P.A.; Ss. Ignațiu din Antiohia, ep. m.; Osea, profet


Gândul săptămânii

“Nu există bucurie mai mare pe pământ decât aceea de a putea fi iubit de Dumnezeu.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons