10 martie 2019 • DUMINICA I DIN POST • Sf. Simpliciu, pp.

LECTURA I

Mărturisirea de credinţă a poporului ales.
Citire din cartea Deuteronomului 26,4-10

În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: “Preotul să ia coşul din mâna ta şi să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău! Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Tatăl meu era un arameu pribeag; a coborât în Egipt cu puţini oameni şi a locuit acolo ca străin. Acolo a devenit un popor mare, puternic şi numeros. Egiptenii ne-au făcut rău, ne-au umilit şi ne-au supus la o sclavie grea. Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinţilor noştri. Domnul ne-a auzit glasul şi a văzut umilirea noastră, truda noastră şi asuprirea noastră. Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ întins, cu arătări înfricoşătoare, cu semne şi minuni. Ne-a adus în locul acesta şi ne-a dat ţara aceasta, ţară în care curge lapte şi miere. Acum, iată, aduc cele dintâi roade ale pământului pe care mi le-ai dat, Doamne!» Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău şi să te prosterni înaintea Domnului Dumnezeului tău!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 90(91),1-2.10-15 (R.: cf. 15b)

R.: Fii cu mine, Doamne, în orice strâmtorare!

Cel care locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic,
îi spune Domnului:
“Tu eşti locul meu de refugiu şi fortăreaţa mea,
Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. R.

Nu ţi se va întâmpla niciun rău,
nicio nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,
pentru că el va porunci îngerilor săi
să te păzească pe toate căile tale. R.

Ei te vor purta pe mâini,
ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de piatră;
vei păşi peste lei şi peste vipere
şi vei călca în picioare pui de lei şi monştri. R.

Îl voi salva, pentru că tânjeşte după mine,
îl voi ocroti, pentru că îmi cunoaşte numele.
Când el mă va chema, eu îi voi răspunde,
voi fi alături de el în strâmtorare.
Îl voi elibera şi-l voi cinsti. R.

LECTURA A II-A

Mărturisirea de credinţă a celui care crede în Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 10,8-13

Fraţilor, ce spune Scriptura? “Cuvântul este aproape de tine, este în gura ta şi în inima ta”, adică cuvântul credinţei pe care îl predicăm. Într‑adevăr, dacă îl mărturiseşti cu gura ta pe Domnul Isus şi crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit, căci cu inima se crede pentru a obţine justificarea, iar cu gura se dă mărturie pentru a obţine mântuirea. De fapt, Scriptura spune: “Oricine crede în el nu va fi făcut de ruşine”. Într-adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci el este Domnul tuturor, darnic faţă de toţi cei care îl invocă. Într-adevăr, “oricine va invoca numele Domnului va fi mântuit”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA

Isus a fost dus de Duh în pustiu, fiind ispitit de diavol.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,1-13

În acel timp, Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duh în pustiu timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavol. Nu a mâncat în zilele acelea şi, când ele s-au sfârşit, i-a fost foame. Atunci diavolul i-a zis: “Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să devină pâine”. Însă Isus i-a răspuns: “Este scris: «Nu numai cu pâine va trăi omul»”. Ducându-l mai sus, i-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii şi diavolul i-a spus: “Îţi voi da toată autoritatea şi gloria lor, pentru că mie mi-a fost dată şi o dau cui vreau. Deci, dacă tu mă vei adora, a ta va fi toată”. Răspunzând, Isus i-a spus: “Este scris: «Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora şi numai lui îi vei sluji»”. L-a dus apoi în Ierusalim şi l-a aşezat pe coama templului şi i-a spus: “Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris: «Le va porunci îngerilor săi în privinţa ta ca să te păzească» şi: «Te vor ţine pe mâini ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră»”. Însă Isus, răspunzându-i, i-a zis: “S-a spus: «Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău!»” Şi, după ce a terminat toată ispitirea, diavolul s-a îndepărtat de la el pentru un anumit timp.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Cu sufletele cernite am început Postul Mare al acestui an. Fiecare duminică a acestui timp se voieşte a fi câte o etapă în drumul nostru de cunoaştere şi de participare la misterul Morţii şi Învierii lui Isus Cristos.
În prima duminică a acestui post, textele biblice schiţează, fiecare în felul său, un itinerar prin care protagoniştii dobândesc sau redobândesc libertatea şi demnitatea. Lectura întâi descrie celebrarea oferirii primelor roade ale pământului. Crezul rostit cu această ocazie îl evocă pe Strămoşul poporului ca pe un pribeag aflat în căutarea unui loc de viaţă tihnită. Amintirea coborârii în Egipt trezeşte în cititorul Bibliei ecoul unui loc simbolic al idolatriei, al tentaţiilor care conduc la înrobire. O astfel de robie îl transformă pe om în instrument (sclav), îl asupreşte, îl striveşte… Din această situaţie doar Dumnezeu îl va putea salva şi tot El îi va dărui drept patrie un pământ al libertăţii, al demnităţii şi al prosperităţii.
Şi totuşi, adevărata şi deplina libertate se obţine, potrivit lecturii a doua, prin mărturisirea şi trăirea mesajului credinţei în Învierea din morţi a lui Isus Cristos. Or, acest articol de credinţă poartă în sine încărcătura lucrării mântuirii săvârşite de Isus, lucrare sintetizată în fragmentul evanghelic de astăzi. În centrul acestui text se află un eveniment mai puţin obişnuit: imediat după Botezul său, Isus a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu şi timp de 40 de zile a fost ispitit de diavol. Un astfel de cadru evocă acel loc misterios în care poporul Legământului a fost nevoit, vreme de patruzeci de ani, să treacă de la o mentalitate de sclav la cea de libertate responsabilă. Isus vrea, aşadar, să retrăiască încercările poporului aflat în drum către Pământul făgăduinței şi de aceea tentaţiei de a-şi sătura foamea proprie, El va răspunde mai târziu cu gestul oferirii pâinii celor înfometaţi şi cu oferirea Pâinii Cuvântului şi a Euharistiei. Mai apoi, tentaţiei de a stăpâni în mod discreţionar peste bogăţii şi peste împărăţii, Isus va răspunde cu gestul spălării picioarelor (In 13,4-5) şi cu învăţătura prin care le cere ucenicilor: între voi să nu fie aşa, ci acela care este mai mare între voi să fie ca cel mai mic, şi cel care conduce ca acela care slujeşte… (Lc 22,25-27; In 13,12-17). În sfârşit, tentaţiei de „a scăpa de moarte” Mântuitorul va răspunde cu acceptarea planului care prevedea ca Fiul Omului să sufere multe, să fie respins…, să fie ucis şi a treia zi să învie (Lc 9,22).
Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze… (Lc 9,23)

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Iacob Cusmano (1834-1888)

S-a născut la Palermo. S-a specializat în medicină și chirurgie. A arătat o preocupare desebită față de cei săraci. A fost numit medicul săracilor. A abandonat cariera de medic pentru a deveni preot. În 1860 este hirotonit preot. Pentru a veni în sprijinul populației sărace a înființat mai întâi o asociație „Boccone del povero” în 1867, apoi în 1880 a fondat Institutul Surorilor slujitoare ale săracilor, iar în 1887 pe cel al misionarilor slujitori ai săracilor. Prin aceste institute a dorit să transmită credința prin intermediul operelor de caritate. S-a dedicat întru totul slujirii celor abandonați, bolnavi și săraci.
A fost beatificat în 1983 de Papa Ioan Paul al II-lea.


Calendarul săptămânii 10-17 martie 2018

10 D † DUMINICA I DIN POST; Sf. Simpliciu, pp.
11 L Sf. Constantin, rege m.
12 M Ss. Inocențiu I, pp.; Maximilian, m.
13 M Sf. Sabin, m.
14 J Sf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.
15 V Sf. Luiza de Marillac, clg.
16 S Sf. Iulian, m.
17 D † DUMINICA II DIN POST; Sf. Patriciu, ep.


Gândul săptămânii

“Fă cu mărinimie cele mai mici lucruri şi cu umilinţă lucrurile mari.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons