10 ianuarie 2021 • BOTEZUL DOMNULUI • Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic

LECTURA I

Veniţi la apă! Ascultaţi, ca sufletul vostru să rămână viu!
Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11

Aşa vorbeşte Domnul: “Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă, chiar şi cel care nu are argint! Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi! Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, dar fără argint şi fără plată! De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu este pâine? De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură? Ascultaţi-mă şi veţi mânca bine şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug! Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine! Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi! Voi încheia cu voi o alianţă veşnică, după bunătatea de neclintit faţă de David. Iată, l-am pus ca martor pentru popoare, principe şi conducător pentru neamuri. Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoşteai şi un neam care nu te cunoştea va alerga spre tine de dragul Domnului Dumnezeului tău, al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat. Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit, chemaţi-l cât timp este aproape! Să-şi părăsească nelegiuitul calea sa şi păcătosul, gândurile sale! Să se întoarcă la Domnul şi el se va îndura de ei, la Dumnezeul nostru, căci el este mărinimos în iertare! Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele – oracolul Domnului. Cât de înălţate sunt cerurile faţă de pământ, la fel de înălţate sunt căile mele faţă de căile voastre şi gândurile mele faţă de gândurile voastre. Căci aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc acolo fără să ude pământul şi să-l facă să rodească, să încolţească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea: nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Is 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)

R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.

Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic.
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

Veţi spune în ziua aceea:
“Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.

Cântaţi-i Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!” R.

LECTURA A II-A

Duhul, şi apa, şi sângele.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-9

Preaiubiţilor, oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să păzim poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele. Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea: credinţa noastră. Însă cine învinge lumea dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul. Trei sunt cei care dau mărturie: Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare, pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. In 1,29
(Aleluia) Ioan l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: “Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,7-11

În acel timp, Ioan predica, zicând: “Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”. În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. Şi din cer a fost un glas spre el: “Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Evenimentul Botezului Domnului reprezintă, în viaţa lui Isus Cristos, un moment de cotitură. După lunga perioadă de anonimat ce s-a scurs de la evenimentele „copilăriei”, Mântuitorul îşi face apariţia în public şi îşi începe activitatea. Apariţia în public a lui Isus are loc în contextul mişcării de reformă religioasă iniţiată de Ioan Botezătorul.
În evanghelia de astăzi, un accent important este pus pe rolul botezului în acest context de reformă. Sfântul Ioan prezintă botezul pe care el îl administrează ca fiind pregătitor pentru primirea unui alt botez, pe care îl va acorda Cel care vine în urma lui, un botez cu Duhul Sfânt. Să notăm faptul că o astfel de prezentare a mişcării de reformă religioasă care are ca punct culminant adminstrarea botezului, e făcută în termeni liturgici, mai precis în termeni ce prefigurează o transformare ce urmează a se înfăptui. În spatele acestei exprimări, însă, intuim faptul că viaţa pe care o duceau contemporanii lui Ioan impunea o înnoire de mentalitate şi de comportament, înnoire exprimată prin purifacarea botezului cu apă. În schimb, botezul cu Duhul Sfânt avea menirea să imprime, în cel care îl primea, acel „impuls divin” care să îl orienteze şi să îl ajute să ducă o viaţă în conformitate cu vocaţia stabilită în el de Creatorul a toate.
Lectura a doua a sărbătorii de astăzi explică şi îmbogăţeşte învăţătura evanghelică cu privire la transformarea pe care o opereză prin credinţă botezul instituit de Ioan Botezătorul şi desăvârşit de Isus Cristos: Cine este acela care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este Cel care a venit prin apă şi prin sânge: Isus Cristos; nu numai prin apă, ci prin apă şi prin sânge; şi Duhul este acela care dă mărturie, căci Duhul este adevărul… Aşadar, oricine crede că Isus este Cristos e născut din Dumnezeu… Din aceasta cunoaştem că-i iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui…, iar poruncile lui nu sunt grele.
Le rândul ei, lectura întâi, exprimă în termeni concreţi care trebuie să fie atitudinea unui fiu al lui Dumnezeu: Căutaţi-l pe Domnul cât poate fi găsit! Chemaţi-l câtă vreme este aproape! Să-şi părăsească cel nelegiuit calea sa şi cel fărădelege cugetările sale… Pe cât sunt de departe cerurile de pământ, la fel de departe sunt căile mele de căile voastre şi gândurile mele de gândurile voastre…
Isus se supune botezului cu apă al lui Ioan. Imediat, însă, ce iese din apă, asupra lui se coboară Duhul Sfânt sub chip de porumbel, iar din cer se aude glasul Tatălui: Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi‑am aflat bucuria. Cu alte cuvinte, cele ce i se întâmplă lui Isus reprezintă un itinerar pe care îl au de parcurs toţi cei care cred în vocaţia şi demnitatea acordată omului de Dumnezeu: Botezul cu apă – Botezul cu Duhul Sfânt – Tu eşti fiul meu cel iubit…

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 10-17 ianuarie 2021

10 D BOTEZUL DOMNULUI; Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic
11 L Ss. Honorata, fc.; Teodosie, clg.
12 M Ss. Tatiana, m.; Arcadie, m.; Cezara, clg.
13 M Sf. Ilariu, ep. înv. *
14 J Sf. Felix de Nola, pr. m.
15 V Sf. Arsenie, pustnic
16 S Sf. Marcel I, pp.
17 D DUMINICA A II-A D.P.A.; Sf. Anton, abate


Gândul săptămânii

“Cel ce nu ştie să respecte, nu va învăţa nici să se sacrifice.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons