10 februarie 2019 • DUMINICA A V-A D.P.A. • Sf. Scolastica, fc.

LECTURA I

Iată-mă, trimite-mă pe mine!
Citire din cartea profetului Isaia 6,1-8
În anul morţii regelui Ozia, l-am văzut pe Domnul şezând pe un tron înalt şi ridicat, iar poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimi stăteau deasupra lui; fiecare avea câte şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau. Strigau unul către altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Sabaot! Plin este tot pământul de mărirea lui!” Se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, iar casa s-a umplut de fum. Şi am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, iar ochii mei l-au văzut pe rege, pe Domnul Sabaot!” Dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura şi a zis: „Iată, atingându-se acesta de buzele tale, vinovăţia şi păcatul tău sunt acoperite!” Am auzit glasul Domnului, zicând: „Pe cine voi trimite şi cine va merge pentru noi?” Iar eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 137(138),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 (R.: 2a)

R.: Îţi cânt, Doamne, înaintea îngerilor tăi!

Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor.
Mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

Laud numele tău pentru îndurarea şi adevărul tău,
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea cuvintelor tale.
În ziua în care te-am chemat,
m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

Toţi regii pământului, Doamne, te vor lăuda
când vor auzi cuvintele gurii tale.
Ei vor cânta căile Domnului,
căci mare este slava Domnului. R.

Dreapta ta mă mântuieşte.
Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început pentru mine.
Doamne, bunătatea ta este veşnică.
Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale! R.

LECTURA A II-A

Noi predicăm astfel, iar voi astfel aţi crezut.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,1-11

Fraţilor, vă fac cunoscută evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care voi aţi primit-o şi în care aţi rămas, prin care sunteţi mântuiţi dacă o ţineţi aşa cum v-am vestit-o eu, altfel, în zadar aţi crezut. Căci v-am transmis, în primul rând, ceea ce am primit şi eu: Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost înmormântat şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi i s-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece, după aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi dintr-o dată, dintre care cei mai mulţi au rămas până acum, iar unii dintre ei au murit. După aceea, i s-a arătat lui Iacob şi apoi tuturor apostolilor. Ultimului dintre toţi, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat şi mie, căci eu sunt ultimul dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am persecutat Biserica lui Dumnezeu. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul lui pentru mine nu a fost zadarnic, dimpotrivă, am trudit mai mult decât ei toţi, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Aşadar, atât eu, cât şi ei, noi predicăm astfel, iar voi astfel aţi crezut.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 4,19b
(Aleluia) „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Părăsind toate, l-au urmat pe el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,1-11

În acel timp, pe când mulţimea îl îmbulzea pe Isus, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret, a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâţi din ele, spălau năvoadele. Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat s-o îndepărteze puţin de la mal. Aşezându-se, învăţa mulţimile din barcă. Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon: „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă năvoadele pentru pescuit!” Răspunzând, Simon i-a spus: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele”. Şi, făcând aceasta, au prins aşa o mare mulţime de peşti încât li se rupeau năvoadele. Atunci au făcut semne însoţitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit şi au umplut amândouă bărcile încât erau gata să se scufunde. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus, spunând: „Îndepărtează-te de mine, căci sunt un om păcătos, Doamne!” Pentru că îl cuprinsese teama pe el şi pe toţi care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o, la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoţitorii lui Simon. Însă Isus i-a spus lui Simon: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni!” După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe Isus.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Episodul pescuirii minunate pe care îl citim în această duminică este povestit doar de Evanghelistul Luca. Relatarea este deosebit de bogată în semnificaţie, deoarece pune în evidenţă eficacitatea Cuvântului lui Isus Cristos. Într-adevăr, Cuvântul său este plin de o autoritate care fascinează şi atrage mulţimi impresionante de oameni ca să îi asculte predica. (De unde şi nevoia de a-şi improviza o „tribună” într-o barcă pentru a putea fi văzut şi auzit de cât mai mulţi oameni). Nu vom şti niciodată ce efect a avut acea predică asupra ascultătorilor. Totuşi, pentru a măsura eficacitatea Cuvântului lui Isus, Sfântul Luca prelungeşte primul tablou cu cel al pescuirii minunate care are în centru porunca lui Isus rostită imediat ce şi-a încheiat predica. O astfel de poruncă venită din partea unui fiu de lemnar poate să apară drept nepotrivită de vreme ce aceşti pescari îşi cunosc bine meseria. Ei ştiu că în plină zi şansa de a prinde peşte este foarte redusă în comparaţie cu noaptea. Or, tocmai în acest moment e nevoie ca Simon-Petru să facă un act de credinţă. Mai precis, să depăşească aspectele tehnice şi raţionale şi să se supună poruncii lui Isus şi aceasta în situaţia în care colaboratorii săi sunt deja obosiţi, iar atât mrejele cât şi barca au nevoie de reparaţii. Rezultatul: rodul supunerii faţă de cuvântul lui Isus Cristos este spectaculos.
Surprinzătoare pentru noi este teama născută în Simon-Petru în faţa unei mulţimi atât de mare de peşti prinşi. De regulă teama despre care se vorbeşte în textul nostru este aceea trăită de oameni în faţa unei manifestări divine (v. Lectura I). În acest caz înţelegem că viitorul apostol a întrezărit în această pescuire minunată o manifestare divină a lui Isus, manifestare care va avea ca efect şi trezirea simţământului de păcătoşenie în care se află şi care îl separă de Mântuitorul. Domnul, însă, nu va rosti vreun cuvânt nici de iertare şi nici de vindecare, ci îi va cere celui care şi-a recunoscut starea de păcătos să plece în misiune şi să devină pescar de oameni. Cu alte cuvinte, Isus nu cheamă în rândul ucenicilor săi oameni cu un trecut impecabil. În schimb le cere să aibă încredere în El.
Această pescuire minunată are, aşadar, un sens. Ea ilustrează efectele predicării evangheliei: reunirea credincioşilor de pretutindeni. La această muncă de predicare Isus Cristos îşi asociază mai mulţi colaboratori care vor trebui să părăsească totul şi să-L urmeze pentru a-i aduna pe cei chemaţi la mântuire (v. Lectura a II-a).

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Ciril (827/828?-869) şi Metodiu (815/820-885)

Papa Ioan Paul al II-lea le-a consacrat o enciclică, “Slavorum Apostoli”, în care arată că atitudinea lor pastorală rămâne un model viu pentru Biserică şi pentru misionarii din toate timpurile. Cei doi fraţi ajung apostoli ai slavilor atunci când sunt trimişi în Moravia Mare în 863 cu misiunea de a explica credinţa populaţiilor de acolo în limba lor. Traducând textele biblice în limba paleoslavă, apoi introducând un nou alfabet, alfabetul chirilic, s-au dedicat activităţii misionare. După moartea fratelui său, Metodiu este consacrat arhiepiscop. În ultimii ani ai vieţii s-a consacrat traducerii Bibliei, cărţilor liturgice şi scrierilor Părinţilor Bisericii. Ciril şi Metodiu au purtat adevărul revelat noilor popoare, respectându-le originalitatea culturală.


Calendarul săptămânii 10-17 februarie 2019

10 D † DUMINICA A V-A D.P.A.; Sf. Scolastica, fc.
11 L Sf. Fc. Maria de la Lourdes *
12 M Ss. Martiri din Abitina
13 M Sf. Martinian, pustnic
14 J Ss. Ciril, clg. şi Metodiu, ep., Patroni ai Europei; Valentin, pr. m.
15 V Sfinţirea Catedralei “Sf. Iosif”; Sf. Claudiu La Colombière, pr.
16 S Sf. Pamfil şi îns., m.
17 D † DUMINICA A VI-A D.P.A.; Ss. Întemeietori ai Societăţii “Slujitorii Sf. Fc. Maria”; Teodor, soldat m.


Gândul săptămânii

“Florile ajung să parfumeze însăşi mâna care le striveşte.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons