1 septembrie 2019 • DUMINICA A XXII-A D.P.A. • Ss. Egidiu, abate; Iosua

LECTURA I

Umileşte-te şi vei afla har înaintea Domnului!
Citire din cartea lui Ben Sirah 3,17-18.20.28-29

Fiule, împlineşte-ţi cu blândeţe lucrările tale şi vei fi iubit de omul plăcut Domnului! Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult să te umileşti şi vei afla har înaintea Domnului! Căci mare este puterea Domnului şi el este glorificat de către cei umili. Nu este leac pentru pericolul trufiei, căci planta nelegiuirii s-a înrădăcinat în ea. Inima celui priceput consideră parabola şi urechea celui ascultător este dorinţa celui înţelept. O inimă înţeleaptă şi prevăzătoare va evita păcate şi va avea succes dacă va lucra cu dreptate.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 67(68),4-5ac.6-7ab.10-11 (R.: cf. 11b)

R.: În bunătatea ta, Doamne, ai pregătit ţara pentru cel sărac!

Cei drepţi se bucură
şi tresaltă de bucurie în faţa lui Dumnezeu,
exultă în tresăltări de bucurie.
Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi psalmi numelui său, tresăltaţi de bucurie înaintea lui! R.

Dumnezeu este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,
el, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.
Dumnezeu le dă o casă celor părăsiţi,
el îi face pe prizonieri să iasă pe poarta libertăţii. R.

Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,
moştenirea ta, sleită de puteri, ai înviorat-o.
Dumnezeule, vieţuitoarele tale au locuit în ţara
pe care ai pregătit-o în iubirea ta pentru cel sărac. R.

LECTURA A II-A

Voi v-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului cel viu.
Citire din Scrisoarea către Evrei 12,18-19.21-24a

Fraţilor, voi nu v-aţi apropiat de ceea ce poate fi atins, nici de un foc ce arde, nici de întuneric, nici de beznă, nici de furtună, nici de sunetul trâmbiţei, nici de răsunetul cuvintelor la auzul cărora ascultătorii au cerut să nu li se mai rostească niciun cuvânt, iar priveliştea era atât de înfricoşătoare, încât Moise a spus: “Sunt îngrozit şi mă cutremur”. Dar voi v-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare, de comunitatea întâilor-născuţi înscrişi în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de sufletele celor drepţi duşi la desăvârşire, de Isus, mijlocitorul noii alianţe.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 11,29ab
(Aleluia) Luaţi asupra voastră jugul meu, spune Domnul, şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima! (Aleluia)

EVANGHELIA

Oricine se înalţă pe sine va fi umilit, iar cel care se umileşte va fi înălţat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,1.7-14

Într-o sâmbătă, Isus a venit în casa unuia dintre conducătorii fariseilor, ca să ia masa, iar ei îl urmăreau.Văzând cum îşi alegeau locurile dintâi, le-a spus celor invitaţi această parabolă: “Când eşti invitat de cineva la nuntă, nu ocupa primul loc, pentru că ar putea fi chemat cineva mai de seamă decât tine şi, venind cel care te-a chemat şi pe tine şi pe el, îţi va spune: «Dă locul acestuia!» Atunci vei sta cu ruşine pe ultimul loc. Dimpotrivă, când eşti chemat, mergi şi aşază-te pe ultimul loc, pentru ca atunci când va veni cel care te-a chemat să-ţi spună: «Prietene, urcă mai sus!»; şi acolo vei avea glorie în faţa tuturor celor care sunt la masă cu tine! Căci oricine se înalţă pe sine va fi umilit, iar cel care se umileşte va fi înălţat”. Iar celui care l-a invitat i-a spus: “Când dai un prânz sau un ospăţ, nu-i invita pe prieteni, nici pe fraţi, nici rudele, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor şi asta să-ţi fie răsplata! Dimpotrivă, când dai o masă, invită-i pe cei săraci, infirmi, şchiopi, orbi şi vei fi fericit, pentru că ei nu au cu ce să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepţi!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Pericopa evanghelică relatată de evanghelistul Luca are ca temă invitația lui Dumnezeu la banchetul eshatologic. Isus acceptă invitația de a lua masa împreună cu conducătorii fariseilor și nu pierde ocazia de a le sugera celor prezenți două norme de conduită morală. În timp ce agitația pare să cuprindă banchetul organizat de farisei, Isus observă și demască o tendință înrădăcinată în inimile oamenilor, aceea de a ocupa primele locuri la mese. Este setea omului de a fi protagonist, de a fi superior semenului său, de etalare a propriei personalități, fără a ține seama de atitudinea de smerenie la care ne invită mesajul evanghelic. Prima învățătură desprinsă din parabola lui Isus este că atunci când ești invitat la un prânz sau la un banchet, să acționezi cu înțelepciune și să nu ocupi locurile de cinste, ci cu smerenie să ocupi ultimul loc. Prin această parabolă, Isus nu intenționează să exprime o simplă regulă de comportament social, convențional, dar face o referință directă la banchetul eshatologic, la modul de acțiune a lui Dumnezeu care îi invită pe toți să ia parte la masa bucuriei divine.
Preluând invitația sapiențială a lui Ben Sirah (3,17-29), o chemare la modestie și smerenie, dar în lumina noutății evanghelice, face o declarație solemnă: „Cine se înalță pe sine, va fi smerit (de Dumnezeu) și cine se va smeri, va fi înălțat (de Dumnezeu)”. Dumnezeu îi exclude din Împărăție pe cei care se laudă că sunt drepți și își etalează drepturile în fața Lui, gândindu-se, de asemenea, la posibilitatea de a sta în picioare în fața altora. Pe de altă parte, Dumnezeu îl binecuvântează pe cel smerit care imploră darurile sale divine. Este mai bine să lăsați distribuirea scaunelor de către proprietarul casei: asta sugerează Isus în parabolă. La un nivel mai profund, în schimb, trebuie să-l lăsăm pe Dumnezeu să atribuie locul hotărât de El. Isus propune un stil de viață, o regulă de viață: regula smereniei pentru care căutăm cu adevărat ultimul loc.
Aceste două parabole relatate de Isus conțin în ele o învățătură deosebită pentru viața oricărui credincios care se străduiește să-și conducă viața în lumina Evangheliei lui Cristos. Experiențele de fiecare zi ne provoacă să reflectăm asupra modului în care suntem noi dispuși să acceptăm în viața noastră împărăția lui Dumnezeu, care pe lângă caracterul ei eshatologic conține în sine o trăire concretă de fiecare zi, o împlinire zilnică în viața noastră. Împărăția lui Dumnezeu se trăiește zi de zi, aici și acum, doar atitudinea de smerenie cu care primim invitația la banchetul divin făcând diferența. Doar atitudinea smerită a sufletului nostru ne va face să auzim glasul lui Dumnezeu: „Prietene, poftim mai sus”… și aceasta va fi o mare cinste pentru tine în fața tuturor celor invitați.

Sursa: https://ofmconv.ro/duminica-1-septembrie-2019-a-xxii-a-din-timpul-de-peste-an-anul-c/


Sfântul săptămânii

Tereza de Calcutta (1910-1997)

Având la naştere numele Gonxha Bohaxhiu, după o perioadă petrecută în Irlanda, în 1929 merge în India unde intră în comunitatea Surorilor din Loreto, primind numele de Tereza. După ce în 1948 se retrage din comunitate, răspunzând unei noi chemări a lui Dumnezeu, se dedică slujirii săracilor, fondând în 1950 comunitatea “Misionarele carităţii”. Mai târziu se formează şi ramura masculină, “Fraţii misionari ai carităţii”. S-a dedicat îngrijirii muribunzilor, orfanilor, leproşilor. În anul 1979 a primit Premiul Nobel pentru pace. A fost beatificată în anul 2003 de Papa Ioan Paul al II-lea şi canonizată în 2016 de Papa Francisc.


Calendarul săptămânii 1-8 septembrie 2019

1 D DUMINICA A 22-A D.P.A.; Ss. Egidiu, abate; Iosua
2 L Fer. Ingrid, clg.
3 M Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. **
4 M Ss. Rozalia, fc.; Moise, profet
5 J Sf. Tereza de Calcutta, clg.
6 V Sf. Zaharia, profet
7 S Sf. Regina, fc. m.
8 D DUMINICA A 23-A D.P.A.; Nașterea Sf. Fc. Maria; Sf. Toma din Villanova, ep.


Gândul săptămânii

“Cel care nu-L mai are decât pe Dumnezeu, are totul.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons