1 noiembrie 2023 • TOȚI SFINȚII

LECTURA I

Am văzut o mulţime mare din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 7,2-4.9-14

Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui şi având sigiliul Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului şi mării, spunând: “Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Şi am auzit numărul celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru de mii de însemnaţi, din toate triburile fiilor lui Israel. După acestea, am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas puternic: “Mântuirea aparţine Dumnezeului nostru, cel care şade pe tron, şi mielului”. Şi toţi îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe, cădeau cu faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau pe Dumnezeu şi spuneau: “Amin! Binecuvântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirea, cinstea, puterea şi tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin!” Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: “Cine sunt şi de unde vin cei care sunt îmbrăcaţi cu haine albe?” I-am zis: “Domnul meu, tu ştii”. Iar el mi-a spus: “Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele mielului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Aceasta este generaţia celor care caută faţa ta, Doamne.

Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a stabilit peste râuri. R.

Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte. R.

Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,
a celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

LECTURA A II-A

Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-3

Iubiţilor, vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu l-a cunoscut pe el. Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Ştim că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este. Oricine are această speranţă în el devine curat, aşa cum el este curat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 11,28
(Aleluia) “Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În acel timp, văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: “Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi! Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul! Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura! Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire! Fericiţi cei curaţi la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu! Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu! Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Creştinii de pe pământ simt o mare bucurie ştiind că atât de mulţi confraţi de-ai lor – încât nimeni nu-i poate număra – au ajuns deja în gloria şi fericirea cerească. Noi îi venerăm: pomenind numele multora dintre ei şi înscriindu-i în calendar, îi chemăm în ajutor, le cinstim rămăşiţele pământeşti, îi punem patroni ai bisericilor locale şi le aşezăm icoanele la loc de cinste. De fapt, prin sfinţi, îl cinstim pe Dumnezeu care le-a dat haruri deosebite pentru a ne fi modele de sfinţenie. Sunt vrednici de cinstirea noastră fiindcă s-au învrednicit să se apropie de Dumnezeu într-o măsură mult mai mare decât ceilalţi oameni şi vorbesc celor sceptici, îndoielnici, neîncrezători, păcătoşi şi descurajaţi că învăţătura lui Isus Cristos nu este împotriva firii, ci poate fi trăită, se poate traduce în fapte prin biruinţă asupra ispitelor şi a necazurilor de orice fel.
Sfinţii sunt numiţi prietenii lui Cristos. Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Mai sunt numiţi şi casnicii lui Dumnezeu; stau în faţa tronului lui Dumnezeu şi a Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de palmier în mână, strigă cu glas puternic: Mântuirea este dată de Dumnezeul nostru, care stă pe tron, şi de către Miel; mai sunt numiţi şi judecători ai lumii.
Fiind încă în viaţă, ei se roagă pentru ceilalţi oameni, ca să ajungă la cunoaşterea adevărului, la convertire, cum spune sfântul apostol Paul: Totdeauna, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toţi, cu bucurie…
După moarte, sfinţii duc o viaţă conştientă, urmează Mielul şi vestesc măreţiile îndurării lui Dumnezeu, fiindcă au venit din strâmtorarea cea mare, unde şi-au spălat veşmintele şi le-au curăţat în sângele Mielului (I). Pe acest pământ au fost copiii lui Dumnezeu, au ascultat de învăţătura lui Isus, dar acum, în cer, sunt asemenea lui Dumnezeu, fiindcă îl văd aşa cum este (II), acum se bucură fiindcă răsplata lor este mare în ceruri (III).
Sfinţii din cer mijlocesc pentru noi, şi, în primul rând este preacurata Fecioară Maria, care şi-a dovedit puterea ei de mijlocire în atâtea ocazii. Cum spune sfântul apostol Iacob: Mult poate rugăciunea stăruitoare a celui drept. Drepţi cu adevărat sunt cei din ceruri. Fiind conştienţi de situaţia lor şi a celor de pe pământ, ei mijlocesc pentru noi, prin Cristos, singurul mijlocitor la Tatăl, în calitate de mădulare ale trupului său mistic glorificat.
Psalmistul spune că este plăcută înaintea Domnului moartea sfinţilor săi. Ca atare, cinstirea sfinţilor nu este idolatrie. Prin cinstirea lor noi nu ne închinăm altui Dumnezeu, ci ne plecăm cu smerenie şi recunoştinţă în faţa exemplelor de virtute, şi, mai ales, de victorie asupra suferinţelor. Ei nu au osândit pe nimeni, ci, asemenea lui Isus de pe cruce, au iertat, s-au rugat Tatălui să-i ierte pe cei care îi martirizau şi le-au găsit scuze că nu ştiu ce fac. Cât de frumos este exemplul sfântului Ştefan care a deschis calea celor peste 12 milioane de martiri a Bisericii!
Să nu uităm îndemnul autorului Scrisorii către Evrei: Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa!

Anton Dancă, VADEMECUM. (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici). Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 29 octombrie – 5 noiembrie 2023

29 D DUMINICA A XXX-A D.P.A.; Ss. Narcis, patriarh al Ierusalimului; Felician, m.
30 L Sf. Gerard de Potenza, ep.
31 M Sf. Alfons Rodriguez, clg.
1 M TOȚI SFINȚII
2 J POMENIREA TUTUROR CREDINCIOȘILOR RĂPOSAȚI
3 V Ss. Martin de Porres, clg. *; Silvia, mamă
4 S Ss Carol Borromeo, ep. **; Felix de Valois, pustnic
5 D DUMINICA A XXXI-A D.P.A.; Sf. Grigore Lakota, ep. m.


Gândul săptămânii

“Cea mai potrivită cale de a-i sărbători pe sfinţi este aceea de a le semăna lor. De ce n-am încerca să trăim ca ei, fie şi numai o zi, de ziua lor?”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons