1 noiembrie 2021 • TOȚI SFINȚII

LECTURA I

Am văzut o mulţime mare din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 7,2-4.9-14

Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui şi având sigiliul Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului şi mării, spunând: “Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Şi am auzit numărul celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru de mii de însemnaţi, din toate triburile fiilor lui Israel. După acestea, am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas puternic: “Mântuirea aparţine Dumnezeului nostru, cel care şade pe tron, şi mielului”. Şi toţi îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe, cădeau cu faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau pe Dumnezeu şi spuneau: “Amin! Binecuvântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirea, cinstea, puterea şi tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin!” Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: “Cine sunt şi de unde vin cei care sunt îmbrăcaţi cu haine albe?” I-am zis: “Domnul meu, tu ştii”. Iar el mi-a spus: “Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele mielului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Aceasta este generaţia celor care caută faţa ta, Doamne.

Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a stabilit peste râuri. R.

Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte. R.

Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,
a celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

LECTURA A II-A

Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-3

Iubiţilor, vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu l-a cunoscut pe el. Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Ştim că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este. Oricine are această speranţă în el devine curat, aşa cum el este curat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 11,28
(Aleluia) “Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În acel timp, văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: “Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi! Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul! Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura! Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire! Fericiţi cei curaţi la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu! Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu! Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Ne-am adunat astăzi în cimitirul principal din Roma. Au venit aici toţi cei pentru care acest cimitir are o valoare şi o semnificaţie deosebite. Ne vorbeşte despre Morţii care trăiesc în noi: în amintirea noastră, în iubirea noastră, în inimile noastre. Trebuie să proclamăm acelaşi lucru, cu tot atâtea simplitate şi tărie aşa cum o face Psalmul responsorial: „Al Domnului este pământul și tot ce este pe el” (Ps 24, 1). Dacă lumea, acest pământ și tot ceea ce conţine, şi dacă omul însuşi nu îl au pe Domnul, dacă nu îi aparţin, dacă nu sunt creaturile sale… atunci sentimentul comuniunii cu cei morţi, amintirea, iubirea noastră se frâng chiar acolo unde se nasc. […] Am venit astăzi pentru a ne aduna în acest cimitir ca să dăm mărturie despre prezenţa lui Dumnezeu şi suveranitatea lui asupra lumii create: pentru a da mărturie despre prezenţa sa mântuitoare în istoria omului. Suntem, aşa cum spune psalmistul, generaţia care îl caută, care caută faţa Dumnezeului lui Iacob (cf. Ps 24, 6). Suntem aici pentru a da mărturie despre misterul Mielului lui Dumnezeu în care avem mântuirea și viaţa veşnică. Iar Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, a devenit om pentru a ne face să devenim părtaşi ai vieții lui Dumnezeu. Despre această părtăşie ne vorbeşte apostolul Ioan în prima sa Scrisoare: „vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! şi suntem”. Această conştiinţă ne însoţeşte astăzi, când venim să ne rugăm la mormântul celor care ne sunt mereu dragi şi pentru a celebra, în mijlocul acestor morminte, jertfa Trupului și Sângelui lui Cristos. Oferind-o ne gândim, împreună cu autorul Apocalipsului, la cei care „şi‑au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului” (Ap 7, 14). Venim aici cu credinţă. Credinţa ridică pietrele acestor morminte și ne permite să ne gândim la cei care au murit ca la nişte persoane care, prin lucrarea lui Cristos, trăiesc în Dumnezeu. O facem cu speranţa vieții veşnice pe care ne-a dăruit-o Cristos. „Oricine are această speranţă în el devine curat, aşa cum el este curat” (1In 3, 3). Creştinismul este un program plin de viaţă. În faţa experienţei zilnice a morții, la care umanitatea noastră participă, repetă fără încetare: „Cred în viaţa veşnică”. In această dimensiune de viaţă se găseşte realizarea definitivă a omului în Dumnezeu însuşi: „vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este” (1In 3, 2).
De aceea suntem chemaţi astăzi in jurul lui Cristos, când a rostit predica sa pe munte. Evanghelia celor opt Fericiri atinge astăzi aceste două dimensiuni ale vieții, dintre care una aparţine acestui pământ şi este vremelnică, în timp ce cealaltă conţine speranţa vieții veşnice.
Ascultând aceste cuvinte putem privi viaţa veşnică pornind de la această vremelnicie. Dar putem și trebuie să privim ceea ce este vremelnic, viaţa noastră pe pământ, în perspectiva vieții veşnice. Și trebuie să ne întrebăm cum trebuie să fie viaţa noastră pentru ca speranţa vieții veşnice să se dezvolte în ea şi să se aprofundeze. Numai atunci vom înţelege ce vrea să spună Isus când îi proclamă „fericiţi” pe cei săraci în duh, pe cei blânzi, pe cei întristaţi, pe cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, pe cei milostivi, pe cei cu inima curată, pe făcătorii de pace, pe cei persecutaţi pentru dreptate.
Cristos vrea ca noi să fim astfel şi astfel ne aşteaptă şi Tatăl.

Din Omilia Papei Ioan Paul al II-lea din sărbătoarea Tuturor Sfinţilor,
1 noiembrie 1979,
cimitirul Verano, Roma


Calendarul săptămânii 31 octombrie – 7 noiembrie 2021

31 D DUMINICA A XXXI-A D.P.A.; Sf. Alfons Rodriguez, clg.
1 L TOȚI SFINȚII
2 M POMENIREA TUTUROR CREDINCIOȘILOR RĂPOSAȚI
3 M Ss. Martin de Porres, clg. *; Silvia, mamă
4 J Ss. Carol Borromeo, ep. **; Felix de Vallois, pustnic
5 V Sf. Grigore Lakota, ep. m.
6 S Sf. Leonard, pustnic
7 D DUMINICA A XXXII-A D.P.A.; Sf. Villibrord, ep.


Gândul săptămânii

“Cel ce nu se mortifică nu va ști să moară.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons