1 mai 2022 • DUMINICA A III-A A PAȘTELUI • Ss. Iosif Muncitorul; Ieremia, profet

LECTURA I

Martori ai acestor lucruri suntem noi şi Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 5,27b-32.40b-41

În zilele acelea, marele preot i-a întrebat pe apostoli, zicând: “Oare nu v-am poruncit cu stricteţe să nu învăţaţi în numele acesta? Şi iată că voi aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră şi vreţi să cadă asupra noastră sângele acestui om”. Atunci Petru şi apostolii, răspunzând, au zis: “Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus, pe care voi l-aţi ucis atârnându-l pe lemn. Pe el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta sa drept conducător şi mântuitor ca să acorde Israelului convertirea şi iertarea păcatelor. Martori ai acestor lucruri suntem noi şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit celor care ascultă de el”. Le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Isus şi le-au dat drumul. Iar ei au plecat din faţa Sinedriului bucuroşi pentru că au fost învredniciţi să îndure batjocură pentru numele lui Isus.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 29(30),2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b (R.: 2a)

R.: Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat.
sau:
Aleluia.

Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat
şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.
Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în mormânt. R.

Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui,
lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
Căci mânia lui ţine o clipă,
dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa, bucuria. R.

Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, fii tu ajutorul meu!
Tu ai schimbat geamătul meu în dans,
Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda! R.

LECTURA A II-A

Vrednic este mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea şi gloria.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 5,11-14

Eu, Ioan, am văzut şi am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului, al fiinţelor şi al bătrânilor, iar numărul lor era de zeci de mii de ori zeci de mii şi de mii de ori mii. Ei spuneau cu glas puternic: “Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea şi tăria, cinstea, gloria şi binecuvântarea”. Şi am auzit orice creatură în cer, pe pământ şi sub pământ şi în mare şi toate câte sunt în ele, spunând: “Celui care şade pe tron şi mielului să fie binecuvântarea, cinstea, gloria şi puterea în vecii vecilor!” Iar cele patru fiinţe spuneau: “Amin!” Şi bătrânii au căzut la pământ şi l-au adorat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

(Aleluia) A înviat Cristos care le-a creat pe toate şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia)

EVANGHELIA

Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel şi peştele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,1-19

În acel timp, Isus s-a arătat din nou discipolilor lângă Marea Tiberiadei, şi li s-a arătat astfel: Erau împreună Simon Petru şi Toma, cel numit Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu şi alţi doi dintre discipolii lui. Simon Petru le-a spus: “Mă duc să pescuiesc”. Ei i-au zis: “Mergem şi noi cu tine”. Au ieşit şi s-au urcat în barcă, dar în noaptea aceea nu au prins nimic. Când era de acum dimineaţă, Isus stătea pe mal, dar discipolii nu ştiau că este Isus. Aşadar, Isus le-a zis: “Copilaşi, nu aveţi ceva de mâncare?” I-au răspuns: “Nu!” Atunci le-a zis: “Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a bărcii şi veţi găsi!” Ei l-au aruncat şi nu-l mai puteau trage, din cauza mulţimii peştilor. Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: “E Domnul!” Simon Petru, auzind că este Domnul, s-a încins cu haina – pentru că era dezbrăcat – şi s-a aruncat în mare. Ceilalţi discipoli au venit cu barca – pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo două sute de coţi -, trăgând cu ei năvodul cu peşti. Când au coborât pe uscat, au văzut un foc cu jar, peşti puşi deasupra şi pâine. Isus le-a zis: “Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!” Atunci, Simon Petru a urcat în barcă şi a tras la mal năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari. Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt. Isus le-a zis: “Veniţi şi mâncaţi!” Şi niciunul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe: “Tu cine eşti?”, căci ştiau că este Domnul. Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel şi peştele. Aceasta a fost de acum a treia oară că Isus s-a arătat discipolilor după ce a înviat din morţi. După ce au stat la masă, Isus i-a spus lui Simon Petru: “Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti mai mult decât aceştia?” El i-a zis: “Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. El i-a spus: “Paşte mieluşeii mei!” El i-a zis iarăşi, a doua oară: “Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” El i-a spus: “Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. I-a zis: “Paşte oile mele!” I-a zis a treia oară: “Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că i-a zis a treia oară: “Mă iubeşti?” şi i-a spus: “Doamne, tu ştii toate, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: “Paşte oile mele! Adevăr, adevăr îţi spun: când erai mai tânăr, te încingeai singur şi te duceai unde voiai. Însă când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi te va încinge un altul şi te va duce unde nu vei voi”. Dar aceasta a spus-o arătând cu ce moarte îl va fi glorificat pe Dumnezeu. După ce a spus aceasta, i-a zis: “Urmează-mă!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

S-au scurs deja mai multe zile de când apostolii și ucenicii au trăit la Ierusalim cea mai tulburătoare experiență a vieții lor. După entuziasmul inspirat de gândul că, odată ce Isus va fi recunoscut drept Mesia, ei se vor bucura de importante privilegii politice, și după cumplita decepție de a-L vedea pe Învățătorul lor răstignit și așezat în mormânt, au trăit și bucuria dătătoare de pace de a li se fi arătat înviat pentru vecii vecilor. Mai apoi, ei s-au întors la viața lor obișnuită, poate pentru a ne sugera că acolo vor trebui ucenicii să-L reîntâlnească pe Cel Înviat.
Însă pericopa evanghelică vrea să ne spună mult mai mult de atât. Ea vrea să ne ofere o relatare de „recunoaștere”. Ca și pentru Maria Magdalena (In 20,14) sau pentru ucenicii de la Emaus (Lc 24), Isus apare pe malul Mării Tiberiadei și, după mai multe ezitări (nu și din partea cititorului, întrucât el este avertizat – v. 4), este recunoscut de către ucenici. Se impune să precizăm faptul că aici termenul de „ucenic” nu îi desemnează doar pe cei doisprezece apostoli, ci se referă la toți cei care vor avea de vestit Evanghelia. Or, termenul de „ucenic” apare în această narațiune de șapte ori, iar în Evanghelia Sfântului Ioan nimic nu este întâmplător. Aceasta înseamnă că lucrarea cea mai importantă a ucenicului este tocmai aceea de a-L recunoaște pe Domnul.
Ca întotdeauna, Petru ia inițiativa. Își ia haina pe el întrucât era gol (aceasta este traducerea mai corectă a termenului gumnos, pentru că face aluzie, probabil, la starea lui Adam în grădina Edenului după ce s-a dezis de Dumnezeu: a văzut că era gol), se aruncă în apă (voind, oare, să evoce riscul muncii evanghelice?) venind către Cel despre care ucenicul pe care îl iubea Isus a spus: E Domnul! Mai apoi, relatarea apariției lui Isus Cristos înviat se continuă cu un episod foarte apropiat de cel din Lc 5, intitulat de obicei: pescuirea minunată. Tradiția creștină a înțeles caracterul simbolic al numărului de pești prinși în mrejele pescarilor trimiși de către Domnul. Se pare că în acea epocă erau cunoscute 153 de specii de pești, drept pentru care Sfântul Ieronim vede în această indicație a textului un mesaj de universalitate a mântuirii. Cu alte cuvinte, toți oamenii, fără excepție, au un loc în mrejele pescarilor apostolici, mreje care nu se rup. Această indicație din urmă ar voi să sugereze unitatea voită de Isus Cristos pentru Biserica sa.
În sfârșit, gestul lui Isus de a fi pregătit pe țărm jar pentru a frige pește, iar alături pâine pentru pescarii veniți de pe mare, evocă, în mod foarte discret, Cina: Isus a luat pâinea și le-a dat-o lor, de asemenea și peștele. În felul acesta, Sfântul Ioan încununează munca ucenicilor

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 1-8 mai 2022

1 D DUMINICA A III-A A PAȘTELUI; Ss. Iosif Muncitorul; Ieremia, profet
2 L Ss. Atanasiu, ep. înv. **; Antonin din Florența, ep.
3 M Sf. Filip și Iacob, ap.
4 M Sf. Florian, m.
5 J Ss. Anghel, clg. m.; Gottard, ep.
6 V Ss. Dominic Savio; Benedicta, fc.; Petru Nolascus, clg.
7 S Ss. Roza Venerini, clg.; Ghizela, regină; Antonie Pecerski, pustnic
8 D DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI; Fer. Ieremia Valahul, clg.; Sf. Victor, m.


Gândul săptămânii

“Ascultarea şi stăpânirea de sine se susţin şi, una pe cealaltă, se întreţin.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons