1 iulie 2018 • DUMINICA A 13-A D.P.A. • Sf. Aaron, fratele lui Moise

LECTURA I

Moartea a intrat în lume prin invidia diavolului.
Citire din cartea Înţelepciunii 1,13-15; 2,23-24

Dumnezeu nu a făcut moartea şi nu se complace de pieirea celor vii. Căci el a creat toate ca să existe, generaţiile lumii sunt salutare: nu este în ele venin al ruinării şi nici stăpânirea locuinţei morţilor pe pământ. Căci dreptatea este nemuritoare. Dumnezeu l-a creat pe om pentru nestricăciune şi l-a făcut chip al eternităţii proprii. Prin invidia diavolului a intrat moartea în lume şi o încearcă cei care sunt de partea lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 29(30),2 şi 4.5-6.11 şi 12a şi 13b (R.: 2a)

R.: Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat.

Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat
şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.
Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în groapă. R.

Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui,
lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
Căci mânia lui ţine o clipă,
dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa, bucuria. R.

Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, fii tu ajutorul meu!
Tu ai schimbat geamătul meu în dans,
Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda! R.

LECTURA A II-A

Prisosul vostru din momentul de faţă să umple lipsa lor.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 8,7.9.13-15

Fraţilor, aşa cum sunteţi mai presus în toate, în credinţă şi în cuvânt, în cunoaştere şi în orice străduinţă şi în iubirea pe care v-am împărtăşit-o, la fel să fiţi mai presus şi în această binefacere! Căci voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos, care, pentru voi, deşi era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. Alinarea altora să nu devină o povară pentru voi, ci să fie în spirit de egalitate: prisosul vostru din momentul de faţă să umple lipsa lor, pentru ca prisosul lor să umple lipsa voastră, aşa încât să fie egalitate, după cum este scris: “Celui care a strâns mult nu i-a prisosit, iar celui care a strâns puţin nu i-a lipsit”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

2Tim 1,10b
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fetiţă, îţi spun scoală-te!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 5,21-43

În acel timp, după ce Isus a trecut din nou cu barca pe ţărmul celălalt, o mare mulţime s-a adunat la el, iar el stătea lângă mare. Atunci a venit unul dintre conducătorii sinagogii, cu numele de Iair, şi, văzându-l, a căzut la picioarele lui şi l-a rugat stăruitor, spunând: “Fetiţa mea e pe moarte. Vino şi pune-ţi mâinile peste ea ca să fie vindecată şi să trăiască!” A plecat cu el. O mare mulţime îl urma şi îl îmbulzea. Iar o femeie care avea hemoragie de doisprezece ani şi care suferise multe de la mulţi medici şi îşi cheltuise toată averea, dar nu-i folosise la nimic, dimpotrivă, ajunsese mult mai rău, auzind despre Isus şi venind din spate prin mulţime, i-a atins haina; căci îşi zicea: “De voi atinge chiar şi numai hainele lui, mă voi vindeca”. Îndată, hemoragia ei s-a oprit şi a ştiut în trup că a fost vindecată de boală. Isus şi-a dat seama îndată că o putere ieşise din el şi, întorcându-se către mulţime, a spus: “Cine mi-a atins hainele?” Dar discipolii i-au zis: “Vezi că mulţimea te îmbulzeşte şi tu spui «Cine m-a atins?»” Privea de jur împrejur s-o vadă pe cea care făcuse aceasta. Femeia, cuprinsă de frică şi tremurând, ştiind ce i se întâmplase, a venit şi a căzut în faţa lui şi i-a spus tot adevărul. Atunci el i-a spus: “Fiică, credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace şi fii vindecată de suferinţa ta!” Pe când mai vorbea încă, au venit de la conducătorul sinagogii, spunând: “Fiica ta a murit, de ce îl mai deranjezi pe învăţătorul?” Dar Isus, neţinând seama de cuvântul spus, i-a zis conducătorului sinagogii: “Nu te teme, crede numai!” Şi nu a permis nimănui să-l urmeze în afară de Petru, Iacob şi Ioan, fratele lui Iacob. Când au venit la casa conducătorului sinagogii, a văzut frământare şi pe cei care plângeau şi boceau mult. Intrând, le-a spus: “De ce vă agitaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme”. Dar ei îl luau în râs. Însă el, dându-i afară pe toţi, a luat cu sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei care erau cu el şi a intrat acolo unde era copila. Atunci, prinzând copila de mână, i-a spus: “Talitha qum!”, ceea ce tradus înseamnă: “Fetiţă, îţi spun scoală-te!” Fetiţa s-a ridicat îndată şi a început să umble. Ea avea doisprezece ani. Iar ei erau uimiţi peste măsură. El le-a poruncit cu insistenţă ca nimeni să nu afle aceasta şi le-a spus să i se dea să mănânce.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Revelaţia referitoare la suveranitatea lui Isus Cristos asupra forţelor distrugătoare care ameninţă fiinţa umană abordează, în această duminică, un nou aspect. În fragmentul evanghelic al Liturgiei Cuvântului aceste forţe distrugătoare capătă forma bolii şi chiar a morţii. Astfel, sfântul Marcu ne prezintă cazul a două persoane lovite de boală. Prima persoană este o fetiţă care, la numai 12 ani, e răpusă de o boală cumplită. Părinţii ei se zbat, aleargă peste tot, doar-doar ar găsi puţină alinare pentru copilul lor. O ultimă şansă pare să vină de la Învăţătorul din Nazaret, devenit deja celebru, care trece prin localitatea lor. Tatăl, nimeni altul decât şeful sinagogii, pe nume Iair, îi iese în întâmpinare şi îl roagă: Fetiţa mea e pe moarte. Vino şi pune-ţi mâinile peste ea ca să fie vindecată şi să trăiască! A doua persoană este o femeie atinsă de o boală incurabilă care, la rândul ei, a făcut tot ce-i stătea în putere pentru un strop de alinare, dar în zadar… Sosirea neaşteptată a lui Isus în localitate a retrezit în ea o speranţă de viaţă. Ea şi-a zis: De voi atinge chiar şi numai hainele lui, mă voi vindeca… S-a atins, aşadar, de hainele lui Isus şi în acea clipă a simţit în trupul ei vindecarea. Mântuitorul, deşi nu cunoştea intenţia femeii, i-a confirmat, mai apoi, că atitudinea ei de credinţă i-a obţinut vindecare. Or, spre aceeaşi credinţă îl îndeamnă Isus şi pe Iair atunci când acesta, primind vestea morţii fiicei lui, se descurajează şi se gândeşte să renunţe la demersurile sale. În fond, Iair avea dreptate să renunţe întrucât cine ar mai îndrăzni să spere în revenirea la viaţă a cuiva care a murit. Toţi ştiu că puterea morţii e de neînvins. Şi totuşi, încurajarea lui Isus îl face pe şeful sinagogii să creadă că imposibilul poate deveni posibil… Crede numai! Iar credinţa i-a fost răsplătită. Isus s-a dovedit mai puternic decât moartea care a răpus-o pe copilă. El i-a poruncit Talitha qum! (Fetiţă, scoală-te!), iar ea s-a sculat şi a început să umble.
Aşadar, aceste episoade din viaţa lui Isus, completează revelaţia referitoare la identitatea lui Isus. Suveranitatea lui asupra forţei nimicitoare a bolii şi a morţii dezvăluie legătura strânsă dintre El şi Creatorul vieţii, despre care ne vorbeşte prima lectura: Dumnezeu nu a făcut moartea şi nu se complace de pieirea celor vii. Căci el a creat toate ca să existe… Dumnezeu l-a creat pe om pentru nestricăciune şi l-a făcut chip al eternităţii proprii. Această lectură, însă, ne mai revelează ceva important şi anume care este cauza şi sursa acestor forţe nimicitoare: Prin invidia diavolului a intrat moartea în lume şi o încearcă cei care sunt de partea lui. În schimb, lectura a doua ne indică calea vieţii: Fraţilor, aşa cum sunteţi mai presus în toate, în credinţă şi în cuvânt, în cunoaştere şi în orice străduinţă şi în iubire, la fel să fiţi mai presus şi în binefacere.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


În perioada 13 iunie – 2 septembrie 2018 la Muzeul Național de Artă al României se organizează expoziția „Fericitul Vladimir Ghika – in spiritu caritatis – desene”, în sălile Kretzulescu, din Calea Victoriei, nr. 49-53.
Sunt prezentate în premieră desene, gravuri și decupaje în hârtie realizate de Monseniorul Vladimir Ghika.
Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00-18.00.
Prețul biletului de acces: 4 lei.
Gratuit: prima miercuri din fiecare lună.


Calendarul săptămânii 1-8 iulie 2018

1 D DUMINICA A 13-A D.P.A.; Sf. Aaron, fratele lui Moise
2 L Sf. Bernardin Realino, pr.
3 M Sf. Toma, Ap.
4 M Sf. Elisabeta a Portugaliei *; Fer. Piergiorgio Frassati
5 J Sf. Anton M. Zaccaria, pr. *
6 V Sf. Maria Goretti, fc. m. *
7 S Fer. Benedict al XI-lea, pp.
8 D DUMINICA A 14-A D.P.A.; Ss. Epictet și Astion, m.; Aquila și Priscilla, soți m.


Gândul săptămânii

“Puţini sunt cei ce ştiu să sufere. A şti să suferi este o artă care, ca orice artă adevărată, nu cunoaşte reţete.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons