1 ianuarie 2018 • SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU • Fer. Marian, pr. m.

LECTURA I

Vor chema numele meu asupra fiilor lui Israel şi eu îi voi binecuvânta.

Citire din cartea Numerilor 6,22-27

În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: “Spune-le lui Aaron şi fiilor lui: «Aşa să-i binecuvântaţi pe fiii lui Israel: Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să strălucească faţa lui spre tine şi să se îndure de tine! Domnul să-şi înalţe faţa spre tine şi să-ţi dăruiască pacea! Să pună numele meu peste fiii lui Israel şi eu îi voi binecuvânta!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a)

R.: Dumnezeu să fie milostiv cu noi şi să ne binecuvânteze!

Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
ca să fie cunoscută pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 4,4-7

Fraţilor, când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege, ca să primim înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: “Abba, Tată!” Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu; iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Evr 1,1-2a

(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

EVANGHELIA

I-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul. Când s-au împlinit opt zile, i s-a pus numele Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,16-21

În acel timp, păstorii au plecat în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au făcut cunoscut cuvântul care le fusese spus despre acest copil. Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. Apoi păstorii s-au întors, glorificându-l şi lăudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut, după cum le-a fost spus. Când s-au împlinit opt zile pentru circumciderea lui, i s-a pus numele Isus, aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În liturgia de astăzi, privirea noastră continuă să fie întoarsă spre marele mister al Întrupării Fiului lui Dumnezeu, în timp ce contemplă, cu o intensitate particulară, maternitatea Fecioarei Maria. În pasajul Sfântului Paul […] (cf. Gal 4,4), Apostolul o evocă, într-un mod foarte discret, pe cea prin intermediul căreia Fiul lui Dumnezeu intră în lume: Maria din Nazaret, Mama lui Dumnezeu, Theotokos. La începutul noului an, suntem invitaţi să ne aşezăm la şcoala ei, la şcoala ucenicei fidele a Domnului, pentru a învăţa de la ea să primim în credinţă şi în rugăciune mântuirea pe care Dumnezeu vrea s-o ofere celor care au încredere în iubirea sa milostivă.
Mântuirea este darul lui Dumnezeu; în prima lectură ne este prezentată ca o binecuvântare: “Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! […] Domnul să-şi înalţe faţa spre tine şi să-ţi dăruiască pacea!” (Num 6, 24-26). Este vorba de binecuvântarea pe care preoţii obişnuiau să o invoce asupra poporului la sfârşitul sărbătorilor liturgice. […] Ne aflăm în prezenţa unui text încărcat de un sens profund, ritmat de numele Domnului care este repetat la începutul fiecărui verset. […] Eficacitatea binecuvântării se concretizează apoi, într-un mod specific, din partea lui Dumnezeu în faptul că ne păzeşte (cf. v. 24), că ne este binevoitor (c. v. 25) şi că ne dă pacea, adică, altfel spus, că ne oferă fericirea din belşug.
[…] Liturgia vrea să ne încurajeze să invocăm şi noi binecuvântarea Domnului asupra noului an care începe, ca acesta să fie pentru noi un an de prosperitate şi de pace.
[…] Pacea! Această mare aspiraţie a inimii fiecărui bărbat şi a fiecărei femei se construieşte zi de zi prin efortul tuturor, punând în practică Constituţia pastorală Gaudium et spes, care afirmă, între altele, că omenirea nu va reuşi “să construiască o lume care să fie cu adevărat mai umană pentru toţi şi în tot locul, decât prin convertirea reînnoită la o pace adevărată” (cf. nr. 77). […]
Pentru a parcurge drumul păcii este necesar un efort de curaj şi de încredere în Dumnezeu şi în om. Şi aceasta, din partea tuturor: a fiecărui individ şi popor, a organizaţiilor internaţionale şi a puterilor mondiale. […] Dacă pacea este o aspiraţie a oricărei persoane de bunăvoinţă, pentru ucenicii lui Cristos, ea este un mandat permanent care angajează pe fiecare; este o misiune exigentă care îi îndeamnă să vestească şi să dea mărturie despre “Evanghelia păcii”, proclamând că recunoaşterea adevărului deplin al lui Dumnezeu este o condiţie prealabilă şi indispensabilă pentru consolidarea adevărului păcii. […]
“Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.” (Lc 2, 19). Prima zi a anului este aşezată sub semnul unei femei, Maria. Evanghelistul Luca o descrie ca fiind Fecioara tăcută, mereu sub ascultarea cuvântului veşnic, care trăieşte în Cuvântul lui Dumnezeu. Maria păstrează în inima ei cuvintele care vin de la Dumnezeu şi, unindu-le între ele ca într-un mozaic, învaţă să le înţeleagă. La şcoala ei vrem să învăţăm şi noi să devenim ucenici atenţi şi docili ai Domnului. Cu ajutorul ei matern, dorim să ne angajăm să lucrăm fără contenire în “şantierul” păcii, urmându-l pe Cristos, Prinţul Păcii. […]

Din omilia
Papei Benedict al XVI-lea,
1.01.2006


Calendarul săptămânii

31 D † SF. FAMILIE: ISUS, MARIA ȘI IOSIF; Ss. Silvestru I, pp.; Melania; Ecaterina Labouré

1 L † SF. FC. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU; Fer. Marian, pr. m.

2 M Ss. Vasile cel Mare și Grigore din Naziianz, ep. înv.

3 M Psf. Nume al lui Isus *; Sf. Genoveva, fc.

4 J Sf. Angela din Foligno, văduvă

5 V Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege

6 S † EPIFANIA DOMNULUI; Sf. Andrei Corsini, ep.

7 D † BOTEZUL DOMNULUI; Ss. Raymund din Penyafort, pr.; Lucian din Antiohia, pr. m.


Gândul săptămânii

“Cel care se despoaie pentru ceilalţi, se îmbracă cu Cristos.” (Fericitul Vladimir Ghika)


gioba.it (22.12.2017)

 

 

 

 

 

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons