14 februarie 2021 • DUMINICA A VI-A D.P.A. • Ss. Ciril, clg. și Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m.

LECTURA I

Leprosul va locui separat, locuinţa lui va fi în afara taberei.
Citire din cartea Leviticului 13,1-2.45-46

În zilele acelea, Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Aaron: “Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o eczemă sau o pată intensă, sau va avea pe trupul său o rană ca de lepră, să fie dus la Aaron, preotul, sau la unul dintre fiii săi, care sunt preoţi! Leprosul, în care este rana, să aibă hainele sfâşiate şi să umble cu capul descoperit, să-şi acopere barba şi să strige: «Impur! Impur!»! Tot timpul cât va avea rana, va fi impur: este impur. El să locuiască singur; locuinţa lui să fie în afara taberei!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 31(32),1-2.5.11 (R.: cf. 7)

R.: Doamne Dumnezeule, tu eşti mântuirea noastră!

Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea,
căruia i s-a acoperit păcatul.
Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în seamă greşeala
şi în duhul căruia nu este prefăcătorie. R.

Eu ţi-am făcut cunoscut păcatul meu,
nu ţi-am ascuns fărădelegea mea.
Am zis: “Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele”.
Şi vinovăţia păcatului meu tu ai iertat-o. R.

Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă!
Strigaţi de bucurie,
toţi cei drepţi cu inima! R.

LECTURA A II-A

Fiţi imitatorii mei, aşa cum eu sunt al lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,31-33; 11,1

Fraţilor, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, toate să le faceţi spre gloria lui Dumnezeu! Să fiţi fără vină înaintea iudeilor, a grecilor şi a Bisericii lui Dumnezeu, după cum mă străduiesc şi eu să le fiu pe plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci al celor mulţi ca să se mântuiască! Fiţi imitatorii mei aşa cum eu sunt al lui Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA

Îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,40-45

În acel timp, a venit la Isus un lepros, care, rugându-l şi îngenunchind, i-a spus: “Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. Lui Isus i s-a făcut milă şi, întinzând mâna, l-a atins şi i-a spus: “Vreau, curăţă-te!” Şi îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat. Atunci, avertizându-l, l-a trimis afară, spunându-i: “Vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului şi adu pentru curăţarea ta cele poruncite de Moise ca mărturie pentru ei!” Însă el, ieşind, a început să proclame tuturor şi să răspândească vestea, aşa încât Isus nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară, în locuri pustii. Şi veneau la el de pretutindeni.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Neputinţa omului atinge cote maxime atunci este atins de o boală incurabilă cum ar fi, de exemplu, lepra. Un om atins de o astfel de boală nu numai că era condamnat la o moarte lentă şi deosebit de dureroasă, dar era şi exclus din societate (evident, din motive profilactice). Cu alte cuvinte, un astfel de om era lipsit de esenţialul vieţii, de acest dar prin care el este chemat să aducă laudă lui Dumnezeu.
În prima lectură a acestei duminici este evocată legea care stipula, în Vechiul Testament, ce are de făcut un om atins de lepră. Mai întâi i se cerea să se prezinte la preot care trebuia să constate boala (şi deci să decreteze excluderea din comunitate) şi, eventual, vindecarea (şi să decreteze reintegrarea în comunitate). Cel exclus mai era obligat să poarte hainele sfâşiate şi să îi ţină la distanţă pe imprudenţii ce s-ar fi apropiat de el, strigând: Impur! Impur!
Isus, potrivit fragmentului evanghelic de astăzi, s-a întâlnit într-o zi cu un astfel de om. Acesta, încălcând consemnul legal, s-a apropiat de Mântuitorul şi, încrezător, a îngenuncheat şi i-a spus: Dacă vrei, poţi să mă cureţi! Nici o urmă de îndoială, în cererea lui. Doar smerenie şi credinţă. Isus, copleşit de milă în faţa unei astfel de scene, întinde mâna, îl atinge pe lepros şi îi spune: Vreau, curăţă-te! Şi îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat, precizează evanghelistul. Putea, de acum, să se bucure de viaţă. Isus i-o redase. Îi rămânea doar să se prezinte în faţa preotului şi să primească acceptul de revenire în comunitate (ceea ce Isus îi recomandă să facă). El, însă, în loc să se grăbească „să-şi rezolve problemele administrative”, a început să proclame tuturor şi să răspândească vestea… Cu alte cuvinte, mulţumirea şi recunoştinţa faţă de Isus Cristos s-a concretizat în proclamare şi în mărturie. Aceste atitudini au atras foarte mulţi oameni la Cristos.
Or, după o astfel de experienţă omul preţuieşte altfel viaţa. Înţelege şi mai bine că viaţa este un dar al lui Dumnezeu, iar tot restul vieţii se transformă în laudă şi mulţumire. Sfântul apostol Paul, în lectura a doua, face o recomandare surprinzătoare corintenilor, recomandare care, însă, se înscrie în această linie: Fraţilor, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, toate să le faceţi spre slava lui Dumnezeu. Nu fiţi piatră de poticnire nimănui… după cum şi eu întru toate mă străduiesc să plac tuturor… ca să se mântuiască. Fiţi imitatorii mei, precum şi eu sunt al lui Cristos.
În spiritualitate păcatul a fost comparat adesea cu lepra ucigătoare, astfel încât iertarea echivala cu această revenire la viaţă. Psalmul responsorial se face ecoul vieţii celei noi obţinute odată cu iertarea lui Dumnezeu: Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea, căruia i s-a acoperit păcatul… Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă! Strigaţi de bucurie, toţi cei drepţi cu inima!
Numai cine a făcut experienţa iertării înţelege acest lucru.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 14-21 februarie 2021

14 D DUMINICA A VI-A D.P.A.; Ss. Ciril, clg. și Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m.
15 L Sfințirea Catedralei Sf. Iosif; Sf. Claudiu la Colombiere, pr.
16 M Ss. Pamfil și îns., m.
17 M MIERCUREA CENUȘII (post și abstinență); Ss. Întemeietori ai Societății „Slujitorii Sf. Fc. Maria”; Teodor, soldat martir
18 J Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico)
19 V Sf. Mansuet, ep.
20 S Sf. Elefterie, ep.
21 D DUMINICA A VII-A D.P.A.; Sf. Petru Damiani, ep. înv.


Gândul săptămânii

“Florile ajung să parfumeze însăşi mâna care le striveşte.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons