11 noiembrie 2018 • DUMINICA A 32-A D.P.A. • Ss. Martin din Tours, ep.; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.

LECTURA I

Femeia a mers şi a făcut din făina sa o turtă mică şi i-a adus-o lui Ilie.
Citire din cartea întâi a Regilor 17,10-16

În zilele acelea, Ilie profetul s-a ridicat şi a mers la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetăţii, iată, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne! El a strigat către ea şi i-a zis: „Adu-mi, te rog, puţină apă într-un vas, ca să beau!” Ea a plecat ca să-i aducă, iar el a strigat către ea: „Adu‑mi, te rog, şi o bucată de pâine!” Ea a răspuns: „Viu este Domnul Dumnezeul tău că nu am nimic copt, ci doar un pumn de făină într-un vas şi puţin ulei într-un urcior. Iată, strâng două vreascuri, ca să merg să pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu: vom mânca şi apoi vom muri”. Ilie i-a zis: „Nu te teme, mergi şi fă după cuvântul tău! Dar fă pentru mine o turtă mică mai întâi şi adu-mi-o; apoi vei face pentru tine şi pentru fiul tău! Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: «Vasul cu făină nu se va termina şi urciorul cu untdelemn nu se va împuţina până în ziua când Domnul va da ploaie peste faţa pământului»”. Ea a mers şi a făcut după cuvântul lui Ilie. Şi au mâncat el, ea şi casa ei mult timp. Vasul cu făină nu s-a terminat şi urciorul cu untdelemn nu s-a împuţinat, după Cuvântul Domnului pe care l-a spus prin Ilie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: 1)

R.: Laudă, suflete al meu, pe Domnul Dumnezeul tău!
sau:
Aleluia.

Domnul face judecată celor asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
Domnul are grijă de cei străini. R.

Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.
Domnul Dumnezeul tău, Sionule,
domneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

Cristos s-a oferit o dată, ca să ia asupra sa păcatele celor mulţi.
Citire din Scrisoarea către Evrei 9,24-28

Fraţilor, Cristos nu a intrat într-un sanctuar făcut de mână de om, prefigurare a celui adevărat, ci chiar în cer, ca să se arate acum înaintea feţei lui Dumnezeu în favoarea noastră, şi nu ca să se aducă pe sine de mai multe ori, aşa cum marele preot intră în sanctuar în fiecare an cu sângele altcuiva, căci ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii. Dar acum, la împlinirea timpurilor, el s-a arătat o singură dată, ca să distrugă păcatul prin jertfa lui. Şi după cum oamenilor le este dat să moară o singură dată, iar după aceasta este judecata, tot la fel şi Cristos, după ce s-a oferit o dată ca să ia asupra sa păcatele celor mulţi, se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru a-i mântui pe cei care îl aşteaptă.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA

Văduva aceasta săracă a pus mai mult decât toţi cei care pun în caseta pentru ofrande.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,38-44

În acel timp, Isus, în învăţătura lui, mai spunea mulţimilor: „Feriţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi şi să fie salutaţi prin pieţe, să ocupe primele locuri în sinagogi şi locurile dintâi la ospeţe! Ei devorează avutul văduvelor şi se prefac că se roagă îndelung. Ei vor primi o condamnare mai aspră”. Stând în faţa vistieriei, privea cum punea mulţimea banii în caseta pentru ofrande. Mulţi bogaţi puneau mult. A venit şi o văduvă săracă şi a pus două monede mici, câţiva bani. Atunci i-a chemat pe discipolii săi şi le-a zis: „Adevăr vă spun că văduva aceasta săracă a pus mai mult decât toţi cei care pun în caseta pentru ofrande, pentru că toţi au pus din surplusul lor, ea însă a pus din sărăcia ei totul, tot ce mai avea la viaţa ei”.

Cuvântul Domnului


Duminică, 11 noiembrie 2018 – colectă în toate comunitățile Arhidiecezei pentru construirea bisericii din Medgidia.


Comentariu la textele liturgice

Episodul propus spre meditare în această a XXXII-a duminică de peste an provine din secţiunea a cincea, şi ultima, a evangheliei sfântului Marcu, secţiune ce se deschide cu episodul intrării lui Isus în Ierusalim (Mc 11,1s) şi care este dominată de controversele Mântuitorului cu autorităţile cele mai importante ale capitalei. Reproşul pe care Isus li-l aduce este acela de a fi creat o disociere între învăţăturile pe care le dau altora (mai ales oamenilor de rând) şi comportamentul lor religios în viaţa de fiecare zi. Ei, făcând abstracţie de ceea ce impun „celor mici”, pun în practică o religiozitate lipsită de conţinut care se traduce în gesturi formale: purtarea unor haine extravagante, instituirea unor onoruri pe care oamenii de rând trebuie să le aducă, împlinirea unor practici religioase doar de ochii lumii. Cu alte cuvinte, învăţătura lor nu le foloseşte la altceva decât la atragerea „respectului” celor pe care îi călăuzesc. Or, profetul Isaia a denunţat deja de mult această ipocrizie religioasă şi a rostit condamnarea venită din partea lui Dumnezeu (Is 1,10-20).
Adevărata relaţie cu Dumnezeu, adevărata credinţă se exprimă printr-un angajament concret vizavi de aproapele, printr-o atenţie specială faţă de cei mici, faţă de cei care nu se pot apăra singuri, reprezentaţi în pericopa noastră de văduve. A-l recunoaşte pe Dumnezeu drept Tată înseamnă implicit recunoaşterea semenilor drept fraţi şi surori. Prin gesturile şi cuvintele sale Isus nu face decât să reamintească învăţătura profeţilor cu privire la adevăratul cult ce trebuie adus lui Dumnezeu, mai cu seamă pe cea a lui Ieremia (7,1-11) care îndrăznea să ia atitudine împotriva modului în care Templul era folosit: … o peşteră de tâlhari? (Ier 7,11).
Partea a doua a acestei pericope (v. 41-44) ne aduce în atenţie trăirea religioasă a unei persoane ce face parte din categoria cea mai de jos a societăţii, este vorba de o văduvă. Isus, aşezat nu departe de locul în care se colecta impozitul pentru Templu, surprinde o scenă de-a dreptul emoţionantă: în timp ce mulţi trecători depun sume importante în casetă, o văduvă (una dintre cele cărora cărturarii şi fariseii le toacă avutul) nu pune decât două monede mici. Aparent acelaşi gest atât la ceilalţi trecători cât şi la văduvă. Doar Isus, însă, ştie să citească adâncul inimii (calitatea religiozităţii) lor şi să scoată în evidenţă paradoxul ce zace acolo. Într-adevăr, o sumă mare de bani depusă în casetă ar trebui să reliefeze credinţa mare a celui care o depune, în timp ce suma mică a văduvei ar traduce, la prima vedere, o credinţă mică. În realitate lucrurile se prezintă exact invers şi anume, toţi au pus din ceea ce aveau de prisos, pe când ea, cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea: strictul necesar pentru viaţă.
Ce lecţie de religiozitate!? În relaţia cu Dumnezeu nu e suficient să oferi mult sau foarte mult din viaţă. Văduva a oferit totul, toată viaţa. În fond, unica atitudine creştină este cea a unei disponibilităţi radicale: Isus ne cere totul, întreaga viaţă a fiecăruia dintre noi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii 

Augustina (1864-1894)

Având numele Olivia Pietrantoni la naștere, muncește încă de copilă, cărând saci cu pietre și nisip, și mai târziu culegând măsline. Alege să-și dăruiască viața lui Cristos. La vârsta de 22 de ani pleacă la Roma la Surorile Carității fondate de Ioana Antida Thouret. Ia numele Augustina. Se ocupă mai întâi de copiii spitalului Sf. Duh, apoi de tuberculoși, boală pe care o ia și ea, dar de care se vindecă. Își îndeplinește misiunea printre bolnavi cu mare dovotament și curaj, într‑un climat care nu era favorabil religiei. Moare ucisă de unul dintre bolnavii pe care îi îngrijea.
A fost beatificată de Papa Paul al VI-lea în 1972 și canonizată în 1999 de Papa Ioan Paul al II-lea.


Calendarul săptămânii 11-18 noiembrie 2018

11 D DUMINICA A 32-A D.P.A.; Ss. Martin din Tours, ep.; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.
12 L Ss. Iosafat, ep. m. **; Cristian, m.
13 M Sf. Augustina (Livia), clg.
14 M Ss. Ștefan Teodor, ep. m.; Serapion, clg. m.
15 J Ss. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold III
16 V Ss. Margareta a Scoției, regină *; Gertruda, fc. *
17 S Ss. Elisabeta a Ungariei, clg. **; Florin, pr.
18 D DUMINICA A 33-A D.P.A.; Sfințirea Bazilicilor „Sf. Petru” și „Sf. Paul”


Gândul săptămânii

“A-L alege pe Dumnezeu şi a alege ceea ce vine de la Dumnezeu e unica problemă a vieţii.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons