Sărbătoarea care celebrează învierea noastră – odată cu cea a lui Isus – reprezintă capătul unui drum pe care îl parcurgem de-a lungul vieții. În stațiunile Drumului Crucii, străbătut de către Mântuitorul, regăsim diferitele momente dureroase trăite deja sau cele care nu cruță aproape pe nimeni: condamnarea nedreaptă, batjocura celor din jur, nevoia de a asuma greutăți și dificultăți peste puterile noastre, căderi nenumărate și ridicări anevoioase, străpungerea inimilor de dureri sfâșietoare… Trăite toate împreună și asemenea lui Cristos, ele conduc ființele noastre la acea Înviere de care El ne face părtași. De aceea iubim devoțiunea Drumului Crucii, pentru că simțim, parcurgându-l, că suferința ce se abate peste noi nu ne zdrobește, ci este sursă de înnoire și de înviere.

În cartea Psalmilor se află unul (Ps 110/111) care celebrează bucuria autorului de a fi avut parte de mântuirea lui Dumnezeu atunci când s-a abătut asupra lui tot greul vieții. El exclamă: Aleluia! Îl voi preamări pe Domnul din toată inima, în adunarea celor drepţi, în mijlocul comunităţii. Mari sunt lucrările Domnului, vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc… Domnul este milostiv şi plin de îndurare, dă hrană celor ce se tem de el… El trimite poporului său mântuirea… Procedând astfel, Dumnezeu nu doar că salvează pe cel care și-a pus încrederea în El, ci îl repune în cinste, întrucât, deși asuprit și nedreptățit, a trăit în dreptatea și în adevărul Legii Sale. Mai mult, prin intervenția Lui salvatoare, Domnul arată că lucrările Sale sunt drepte și pline de măreție, iar generațiile viitoare trebuie să-și aducă aminte de grija pe care El o arată în permanență celor cu care a încheiat un Legământ de fidelitate veșnică: El a arătat poporului său puterea faptelor sale… Lucrarea lui este plină de splendoare şi măreţie, dreptatea lui dăinuie întotdeaunaToate orânduirile lui sunt neschimbătoare, statornicite pentru veci de veci, făcute în adevăr şi dreptate.

Prin urmare, omul, potrivit psalmistului, va da dovadă de înțelepciune dacă va manifesta acea frică reverențială de DomnulSlava unui astfel de om va rămâne pentru totdeauna. Această Slavă e cea a Învierii.

Pr. Tarciziu Șerban


Actualitatea creştină, nr. 4/2020, Anul XXXI, p. 24.

Show Buttons
Hide Buttons