Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden
(Gen 2,8)

În viața creștinului de azi, Cartea Genezei mai are vreun rol important în creșterea umană și spirituală?

Fiecare carte a Sfintei Scripturi contribuie la dezvoltarea integrală a omului: suflet, trup și duh. Cartea Genezei a fost, este și va rămâne o sursă importantă pentru reflecțiile teologice asupra sensului universului și al existenței umane. Toate evenimentele pe care le prezintă aceste pagini ale primei cărți a Sfintei Scripturi ne înflăcărează mintea și inima pentru a dărui mai departe cunoștințele pe care ea le conține: Dumnezeu este creatorul a tot ceea ce există: lucrurile văzute și nevăzute; toată creația este frumoasă și bună; păcatul primilor oamenilor etc.

Cultura africană are multe relatări despre creație și un număr considerabil dintre ele au elemente în comun cu cele ale cărții Genezei, în special, în ceea ce privește crearea ființei umane, separarea ei de Dumnezeu și originea suferinței și a morții. Alte relatări au scopul de a explica originea anumitor fenomene naturale sau a anumitor tradiții și obiceiuri. În Geneză se află relatări asemănătoare care servesc aceluiași scop. În această cultură sunt câteva grupuri etnice care au povești și legende despre eroi individuali despre care se crede că au întemeiat triburile lor, așa precum israeliții au relatarea lor despre Abraham și patriarhi, considerați fondatorii celor douăsprezece triburi.

Grădina pe care Dumnezeu a plantat-o și a încredințat-o omului să o cultive și să o îngrijească a suferit de-a lungul existenței ei distrugere și exploatare. Aceste daune aduse grădinii lui Dumnezeu îl conduc pe om la o îndepărtare de traiul în armonie și unitate cu Dumnezeu, cu aproapele și cu natura și la o gândire egoistă ce nu ține cont de binele pe care l-a primit în dar.

Multe triburi sau comunități din Africa ce au acces la educație încă susțin și promovează, ca parte a culturii lor, inegalitatea dintre bărbat și femeie. Femeile încă sunt tratate ca fiind inferioare bărbatului și uneori această mentalitate este fundamentată pe unele texte din Geneză, ca rezultat al interpretării greșite a textului sacru.

Relatarea creării femeii din cartea Genezei scoate în evidență egalitatea dintre bărbat și femeie, așa cum a fost intenționată de Dumnezeu (cf. Gen 2,21-23). Într-adevăr, Domnul Dumnezeul nostru a sădit în grădina vieții noastre spirituale acele roade, binecuvântări pe care le prezintă cartea Genezei.

(Va urma)

Pr. Ștefan Lenghen


Actualitatea creştină, nr. 8/2022, Anul XXXIII, p. 26.

Show Buttons
Hide Buttons